79690 resultaten

Tuyl, van | 1350~

Goederenlijst Marienweerd
Achternamenindex

in Gameren: ex campo van Hollandrini 12 £ ad duos pannos et 1 £ ad calcios, 3 £ presbyterio in Tuul; in Deyl: 15 denarios ex domo lapidea et area, que fuerunt Ghiselberti de Deyl, et modo domini Wilhelmi de Tuul

Tuyl, van | 1350~

Goederenlijst Marienweerd p 351, 352
Achternamenindex

in Roemde: - 15 £ per jaar door de erven van Theodericus van Tuyl uit 9 jugera in die Eyghen, belend tussen plebani de Roemde en Theodericus voornoemd, Hubertus Wonnegardis, Laurens Herbernusz [van Heukelom] en erven Johannis de Berke; - uit 4 ½ jugera aldaar in die Eyghen tussen Hubertus Wonnegardis aan beide zijden; - een aream tussen Trude Hermannus Naghel en Theodericus zoon van Rodolphus; in Eynspijc: - areas nostras in quibus morantur Theodricus Volkeri, tussen Henricus Winter, aan Henricus Zasse voor zijn leven; - in die Cortehoeven in Roemde, tussen de erven Theodericus Bouts, 4 jugera 4 hont en 84 virgatas

Tuyl, van | 1368-01

Ned Leeuw jg 1913 p 232/Schepenprotocollen 's Hertogenbosch
Achternamenindex

jvr Elisabeth natuurlijke dochter van wijlen heer Gysbert van Tula, ridder, ontvangt 200 £ van Jan Spierinc van Dynter

Tuyl, van | 1379

De Raadt I p 158
Achternamenindex

Guillaume van der Aelsfort scelle pour les heretiers de feu Jean van Tuyl, jadis prisonnier à Basweiler sous la bannière de Cranendonck, 360 moutons

Tuyl, van~ | 1380-1390

Codex Dipl Neerl Serie 2 dl 2 p 203
Achternamenindex

klachten van Ghisebrecht van Vianen tegen de heer van Arkel: "minen ondersaten mit onrecht ofghescat heeft van alsulken erfnisse als wij onder hem leggende hebben": Willem van Tul 6 morgen 4 jaar lang, per morgen 6 gld 14 plc, maakt 38 gld 24 plc

Tuyl, van | 1386

Ned Leeuw jg 1913 p 229/Schepenprotocollen 's Hertogenbosch
Achternamenindex

vrouwe Nolle, weduwe van heer Arent van Hokelem, ridder, wordt vermeld in 1386, toen Jan van Bucstel haar beloofde gedurende de eerstvolgende zes jaren niet dan met haar voorkennis te zullen toestemmen in een huwelijk van jvr Beatrix dochter van wijlen Gysbrecht van Tula

Tuyl, van | 1397-09-30

Ned Leeuw jg 1914 p 356/Holl Leenkamer no 52 p 256
Achternamenindex

heer Aelbrecht Jansz van Egmond, neef van Christine, wordt bij opdracht van Christine Ottensdochter van Ysselsteyn weduwe van Willem van Tuyl, beleend met alle goederen haar aangekomen van wijlen haar broer Gijsbert van Ysselsteyn

Tuyl, van | 1410~

Leenregister Culemborg
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Goesen van Tule zijn huis te Deijl met 3 morgen 2 hont, belend boven: Seps kinderen, beneden: Hac Jacobsz, later bijgeschreven: Gosen van Tule zijn goed ontvangen in 1423 (fol 8); - Gijsbert (boven staat Johan) Hacke 2 morgen in de Wert voor Deijl, belend tussen: erfnisse Dierck Bouts en Gerit Bouts, boven: de heer van Weerdenberch en Johan Arntsz, beneden: Willem van Tule heer Gysbertsz (fol 16); (fol 79) staat dit leen ten name van Jutte Gerrit Boutsdochter en na haar Lijsbet Jansdochter van den Berge; - Agniese vrouw van wijlen Gheenken Macharysz halve hoeve te Scalcwijc, die Willem van Tul van Haghesteijn hield (fol 56); - Jutte Geryt Boutsdochter 2 morgen in de Weert voor Deyl tussen Dirck Bouts erfnisse en Geryt Bouts erfgenamen, belend boven: de heer van Weerdenberch en Jan Aerntsz, beneden: Willem van Tuyl heer Gijsbertsz (fol 79)

Tuyl, van | 1423-10-02

Leenregister Culemborg fol 101v
Achternamenindex

leenregister Culemborg 1410~: - Hubert van Tulle Gosensz 3 ½ morgen gelegen in hemael van Deijl, belend boven: Willem van Tule Caesz, beneden: de gemene bullick

Tuyl, van | 1431-05-03

Ons Voorgeslacht 01-1484 p 53/Reg Geld Leenaktenboek 11e stuk p 576
Achternamenindex

leen van Arkel in Deyl: 5 ½ morgen in de overste maat, ½ morgen in de overste maat, belend tussen Willem van Tuyl Willemsz, Otto van Heukelum en de erfgenamen van Jorden Millinc, ontvangen door Griet Dirc van Tielsdochter gehuwd met Jan Willemsz