79690 resultaten

Duvenvoorde, van | 1495-12-09

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 377
Achternamenindex

leen van Amstel: no 45) 10 £ per jaar uit de Zwijnsbede van de stad Weesp en van Weesperkarspel, Gysbert van Duvenvoorde na overdracht door zijn grootmoeder Adriana van Zwieten; 1511-12-17: Arnoud van Duvenvoorde na dode van zijn vader Gysbert; 1559-11-21: Jan van Matenesse voor zijn neef Antonis van Duvenvoorde, bij dode van zijn vader Jacob van Duvenvoorde heer van Obdam, ridder, aangekomen van zijn broer Arnout; 1629-04-11: Jacob van Tuyl van Bulkesteyn voor Arnout Adam van Wassenaer van Duvenvoorde bij dode van zijn vader Antonis van Wassenaer en Duvenvoorde, heer van den Bosch; 1639-10-03: Arnout Adam van Wassenaer en Duvenvoorde doet zelf hulde

Arkel, van | 1312

Reg op de Geld Leenakten stuk 9 p 487
Achternamenindex

Huys en hoff in den Neys, te Tuyl gelegen, transporteren Gysbert Voocht van Tuyl en zijn vrouw Agnes tbv Gysbert van Haeften [van Arkel]

Schonauwen, van | 1423

Reg Geldserse Leenakten 9e stuk Nijmegen p 489
Achternamenindex

leen van Johan heer tot Broeckhuysen te Tuyl: een huis en hofstad aldaar, belend de gemene straat van Tuyl en beneden: Ot van Schonauwen

Herwijnen, van | 1563, 1565

De Raadt II p 76
Achternamenindex

schepen van Tuyl: Corneille van Herwijnen

Haeften, van | 1400, 1419, 1429

Ned Leeuw jg 1911 p 377
Achternamenindex

Otto van Haeften Ottenz, schepen van Tuyl

Haeften, van | 1312

Reg Gelderse Leenkakten 9e stuk p 487
Achternamenindex

huis en hof in de Neys, te Tuyl, transporteren Gysbert Voocht van Tuyl en zijn vrouw Agnes tbv Gysbert van Haeften, nobilis vir, domicellus noster Gelriae

Asperen, van | 1520-09-21

Partic Leenkamer Asperen 1 fol 42
Achternamenindex

de heer van Asperen beleent Beernt van Tuyl

mannen: Gherit Ariensz en Engbrecht Claesz

Cock, de | 1564

De Raadt II p 240
Achternamenindex

schepen van Tuyl: Gisbert die Cock van Nederijnen

Pauw | 1490

De Raadt III p 106
Achternamenindex

schepen van Tuyl: Nicolas Paeuw Ottenz (vgl 1342)

Asperen, van | 1559

De Raadt I p 182
Achternamenindex

schepen van Tuyl: Otto van Asperen en van Vuren