Bedoelde u soms?
udenhout

21 resultaten

Ulvenhout, van | 1473-02-12

Taxandria jg 1923 p 281, 267
Achternamenindex

opgesteld: stamreeks Petrus fundator OLVr Beneficie in de kerk te Bavel, waarover geschil zoon van Zebertus de Ulvenhout

Ulvenhout, van | 1277-06-23

Noordbrabantse Charters p 294 (?)
Achternamenindex

getuige voor Arnoud van Leuven en Elisabeth van Breda die 153 bunders weiland te Oosterhout aan de abdis van Cortenberg verkopen, o.a. Segebertus van Ulvenhout

Ulvenhout, van | 1291-12-25

Noordbrabantse Charters p 297
Achternamenindex

Raso van Gavre bekrachtigt de verkopen en giften door zijn voorouders aan de abdij van St Bernard gedaan

getuigen: Godefridus de Bergis, dapifer noster, Egidius de Breda, Sigebertus de Ulvenhout, Gerardus de Tichelt, Witemannus de Ginneken

Ulvenhout, van | 1298-12-06

Noordbrabantse Charters p 299
Achternamenindex

Raso van Gavre bepaalt de rechten van de abdij van St Bernard in haar bezittingen te Gestel

getuigen: Godefridus de Bergis, dapifer noster, Sigebertus de Ulvenhout, Walterus van den Houte en Wiricus van Ulvenhout

Berchem, van | 1473-02-12

Taxandria jg 1923 p 281
Achternamenindex

stamreeks: Petrus, fundator, filius fuit Zeberti de Ulvenhout: Zebertus en Johannes etc. Overgelegd op 12 februari bij een strijd met het OLVr beneficie in de kerk te Bavel gesticht door Petrus de Ulvenhout

Ypelaer, van | 1400

Taxandria jg 1923 p 267
Achternamenindex

het beneficie in de kerk te Bavel, gesticht door Peter van Ulvenhout, is in het bezit van Jan van Ypelaer (vgl 1430)

Dongen, van | 1521-04-09

Schepenregister Breda 428 fol 175v
Achternamenindex

schepenen van Ginneken oorkonden dat Cornelie van Donghen met haar man Willem Berthel Romboutsz heeft verkocht aan Cornelis en Dijrick Thielenz een stuk erf en land en heide, ongeveer 4 bunder, geheten smits heyninge, gelegen te Ulvenhout aan de Creyenberch, belend zuidwest: Dirc Thielen erve, oost: naast de Creyenberch, noord: aan sheren vroente

Berchem, van | 1400-1474

Taxandria 1923 p 268, Taxandria 27 p 167
Achternamenindex

het OLVr Beneficie in de kerk te Bavel gesticht door Peter van Ulvenhout: 1400: in bezit van Jan van Ypelaer; 1430: Herman van Ypelaer; 1474: Antoon van Berchem, voorgedragen door Arn. van Berchem; 1473-02-12: was het beneficie open, doch de stichtingsbrief zoek; er solliciteerden twee nakomelingen van de stichter, uit familie van Ypelaer en het geslacht van Berchem

Bergen, van | 1298-12-06

Noordbrabantse charters bl 299
Achternamenindex

Rasso van Gavre, heer van Breda, bepaalt de rechten van de abdij van St Bernard in haar bezittingen te Gestel

zegelaars: Godefridus de Bergis, dapifer noster, Sigebertus de Ulvenhout, Walterus dictus van den Houte, Wiricus van Ulvenhout, leenmannen van het land van Breda

Houte, van den | 1298-12-06

Noordbrabantse Charters bl 54/299
Achternamenindex

Raso van Gavre heer van Breda doet onderzoek bij wijze mannen, welke rechten en verplichtingen rusten op de abdij van St Bernard, als bezitters van het grootste gedeelte van Gestel. Na overweging van alle leenrechtelijke gronden wordt bepaald dat de abdij het lage en middelbaar rechtsgebied heeft, de heer van Breda het hoge rechtsgebied

zegelaars: Godefridus de Bergis, dapifer noster, Sigebertus de Ulvenhout, Walterus dictus van den Houte