Bedoelde u soms?
veder | veel | veer | velen | velsen | ven | vene | venen | vere | veren | verv | verz | voet | vreen

851 resultaten

Veen | 1590-1618

Velius: Chronyk van Hoorn p 26
Achternamenindex

schepen of burgemeester van Hoorn: Cornelis Cornelisz Veen, 1618: afgezet (1604-06-04)

Veen | 1598

Velius: Chronyk van Hoorn p 28
Achternamenindex

schepen van Hoorn: Claes Cornelisz Veen, 1612-1618: burgemeester

Veen | 1738-09-16 - 09-23

Inv Arch Bennebroek no 223 p 84
Achternamenindex

erfpachten in Bennebroek: Pieter Veen heeft in erfpacht een erf bij de Bennebroeker brug, groot 64 roeden, fl 4 per jaar; Jannetge van der Horst heeft in erfpacht een erf beneden de brug, groot 22 roeden, fl 3-10-0

Veen, van | 1108-06-26

v.d. Bergh I no 99
Achternamenindex

getuigen voor bisschop Burchard van Utrecht: o.a. 6 edelen uit Brabant: Reinardus de Melin, Harbernus de Bucstelle, Theodericus de Herlaer, Gislebertus de Welle, Gerardus de Vene, Reinzo de Vene

Veen, van | 1213-09-21

v.d. Bergh I no 235
Achternamenindex

getuige voor graaf Willem I: o.a. Godescalcus, advocatus de Vene; 1233-04-20: getuige voor graaf Floris IV: o.a. Willemus de Vene

Veen, van | 1243-11-29

v.d. Bergh I no 399
Achternamenindex

getuige voor Volpertus dominus de Lecka: o.a. G. de Vene

Veen, van | 1262

H Pirenne: Livre Abbé de Ryckel Abt van St Truyen p 174
Achternamenindex

Wilhelmus de Vene, inwoner van Dordrecht, 50 £

Veen, van | 1276-01-13

v.d. Bergh II no 306
Achternamenindex

deken en kapittel van St Marie te Utrecht oorkonden dat zij wanneer Gerardus van Vene zonder kinderen komt te overlijden, diens ambacht Striland zullen verpachten aan zijn zoons Reynerus en Johannes, Henricus Wostrhe en zijn zoon Arnoldus, Arnoldus Oude en zijn zoon Wilhelmus, zijn broers Godefridus en Rodolphus, voor hun leven tegen een pacht van 30 sol per jaar

Veen, van | 1282-11<

De Fremery no 228/Ons Voorgeslacht 06-1987 p 395
Achternamenindex

grafelijke lenen in Rijnland ten tijde van Floris V: no 90) (of 99 ?) 2 ackers in Aarlanderveen, aan de zuidzijde van zijn woning, zijnde ⅓ daarvan, strekkende van de Rijn in het veen, gewonnen of ongewonnen, Wouter van den Vene vermeld; 1332-08-08: lijftocht van Liddelt gehuwd met Henric Woutersz op de helft

Veen, van | 1282-11<

De Fremery no 228
Achternamenindex

lenen ten tijde van Floris V: no 178) Didderic van den Vene draagt op 4 ½ morgen voor Jan Muus Willem Heinenzsz, in het ambacht van Monster, ten eigen 8 morgen binnen Rijswijc in die Voet [Voorde], die hij mocht verkopen voor 5 £ aan Coppart; schepenen concluderen dat de 4 ½ 5£ morgen beter zijn dan de 8 morgen [deze akte komt voor tussen goederen in Lisse]