851 resultaten

Veen, van | 1282-11<

De Fremery no 228
Achternamenindex

lenen ten tijde van Floris V: no 206) Arnoud van den Vene: in het ambacht van Delft: 43 morgen op Ruvene en op de Lede 14 morgen aan de noordzijde; no 222) in het ambacht van Zuterwoude: Theodericus de Vene: - 14 morgen land; - in het berglant an tijnse in Norteke: - in Gerrits ambacht 5 ½ £, - op de dijk 22sc, - op de Stertbreke 1£

Veen, van | 1289-03-20

v.d. Bergh II no 658
Achternamenindex

graaf Floris V verklaart dat zijn klerk mr Gerard van Leyden na de dood van zijn kinderen aan de abdij Rijnsburg vermaakt heeft: "terram unam, quam comparavit erga Theodericum de Veno in officio de Ryswike, jacentem ultra Vorde"

Veen, van | 1291-01-28

v.d. Bergh II no 113
Achternamenindex

Gysbrecht van Aemstel, zijn zoons Jan, Arnold en Gysbrecht, blijven op verlangen van Willem, proost van St Jan te Utrecht, borg bij Gerard van Veen, onder verband van leisting

Veen, van | 1296-04-19

v.d. Bergh II no 940
Achternamenindex

Jan, bisschop van Utrecht, oorkondt dat hij zijn maarschalk Philips van Grunevelde, knape, opgedragen heeft het slot ter Horst te bezetten en te bewaren, totdat de bisschop de schuld die hij heeft aan graaf Floris V, Giselbertus de Goye, ridder, en aan Gerardus de Veno, knape, betaald heeft

Veen, van | 1309-11-22

Navorscher jg 1893 p 276/Bijdr Hist Gen jg 1901 p 269
Achternamenindex

Pieter van den Veen is belending te Rijswijk met land dat hij kocht van Hughe Dammasz

Veen, van | 1317-07-28

Alg Ned Familieblad jg 1901 p 190/Reg EL 2 fol 6v no 32
Achternamenindex

graaf Willem geeft toestemming aan Jan Uten Waerde, dat het goed dat hij houdt "ende ons van hem ancomen mach met allen rechte dat hi dat opdraghe ende sette in Heynrics hant van den Vene, die dat houden sal in sien handen ende ontfanghen die renten" 1317-10-10: Heynric van den Vene ontvangt in pand de goederen van Jan uten Waerde

Veen, van | 1317-10-10

A.R.A. Leenkamer 23 Copie fol 20/Reg EL 2 fol 6v
Achternamenindex

graaf Willem geeft Arnoud van den Vene toestemming om 6 morgen land en de woning daar, gelegen in Scipluiden, die hij van de graaf in leen houdt, ten vrijen eigen te verkopen aan heer Geryt van Raephorst

Veen, van | 1325-05-04

Urkb Stift Xanten 558 p 386/Reg Sauerland I (1902) 371 no 797
Achternamenindex

paus Johan XXII draagt over aan Guillelmus natus Ottonis de Venne, militis, een canonicaat in het Stift Xanten en reserveert aldaar een prebende voor hem

Veen, van | 1332

Quellen Stift Xanten p 141
Achternamenindex

pachtrol van de kelnerij: de decima in Mensel 50 mal tritic, 9 mal pise, 37 mal ordei, 60 mal annone communis; principales et fidejussores: dominus Otto de Venne, pastor in Mensel, Theodericus frater ejus, Henricus van den Gruethues et Gysekinus de Loe

Veen, van | 1334

Rek Rentmeester Noordholland p 191
Achternamenindex

in Pinackerambacht, in Catwijc: Clais van den Veen 15 ½ d ord 1 ½ oct