851 resultaten

Veen, van | 1420, 1421

Bortet: Delft p 106, 107
Achternamenindex

schepen van Delft: Adriaen Claesz van der Veen

Veen, van | 1424, 1429-1431

Bortet: Delft p 107, 108
Achternamenindex

schepen van Delft: Jacob Claesz van der Veen

Veen, van | 1432~

Schtboek Hoorn p 20, 51, 79
Achternamenindex

Karstine, dochter van Claes van der Veen 4 £; 1433-1434: Karstine dochter van Claes van der Veen 4 £; Dirc Claes van Veensz, de molenaer, 2 £

Veen, van | 1462-1463

Bruinvis: Aanv Inv Arch Alkmaar p 141
Achternamenindex

leden van de familie van der Veen, hun verwantschap tot het huis Egmond en hun recht om als edellieden te mogen jagen

Veen, van | 1438-1439

Rek Rentmeester Kennemerland 839 fol 10
Achternamenindex

ontvangen van een besterfte te Veenhuysen bij dode Luytgen van Veen, van wie een van zijn erfgenamen in Oost Vriesland woonachtig was, van een luttel lants 4 £ 4sc

Veen, van | 1462

Bruinvis: Alkmaar p 4
Achternamenindex

schepen van Alkmaar Jan Steven van Veen; 1462-12-14: Jan Steven van Veen, neef van Willem van Egmond, broeder tot Gelre, door deze aangesteld als onderschout van Alkmaar

Veen, van | 1465-1466

Rek Rentmeester Kennemerland 896 fol 26v
Achternamenindex

schout te Groede: Symon van Veen, certificatie

Veen, van | 1468-01-16

Coll Aanw 238 fol 155v, 388
Achternamenindex

Claes van Veen en Claes Melisz stellen procureur voor het Hof (238 fol 155v); 1468-03-12: Claes van Veen, Willem van Ryeck, Jacoub Vernou, Willem Gerritsz e.a, leenmannen van de vierschaar van Egmond gedagvaard door de Procureur Generaal (1467-04-01)

Veen, van | 1469-1470

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Claes van Veen: pacht het schoutambacht van Groede voor 8 £, 6 jaar (901 fol 24v), (fol 31) bewaart de zeevond te Groede, voor zijn roc 3 £; 1470-1471: (902 fol 14) pacht ½ van de zwanen te Groede, voor 3 jaar, voor 26sc 6d, (fol 23) schoutambacht 8 £, (fol 29v) zeevond te Groede en Hondsbosch, roc 3£; 1471-1472 (903 fol 16v), 1472-1473 (904 fol 19), 1473-1474 (905 fol 17), 1474-1475 (906 fol 18v): de zwanen te Groede, steeds 26sc 6d

Veen, van | 1471-1472

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Claes van Veen: (903 fol 20) pacht de Merschtiende te Groede 5 £ 12sc; 1474-1475: (906 fol 21v) pacht idem 1 jaar voor 6 £; 1475-1476: (907 fol 20v) idem voor 9 £; 1471-1472 (903 fol 26), 1472-1473 (904 fol 27v), 1473-1474 (905 fol 26), 1474-1475 (906 fol 31): het schoutambacht van Groede steeds voor 8£; 1462-1463: schout van Groede, certificatie