4 resultaten

Vogelsanc | 1573-03-14

Navorscher jg 1897 p 382/Depeches Willem I
Achternamenindex

jhr Jan Vogelsanc, gouverneur van Bueren, gecommitteerd tot rentmeester van het convent van Marienweerd en gestel. goederen in den lande van Buren

Claes Fransz Oetgens | 1599

Caartboek Bloemendaal fol 44
Voornamenindex

Claes Fransz Oetgensz, tot Amsterdam, bezit 1820 roeden 36 voeten in de Vogelsanc

moutmaker | 1594-03-07

R.A.H. O.R.A. 1063 fol 95
Achternamenindex

Cornelis Maertsz moutmaker, poorter van Haarlem koopt losrente van 25 Kar gld (hoofdsom 400 Kar gld) op een aantal landen en 2 hurren op de Riethorn te Overveen; 1596-05-01: koopt losrente op huis en erf en 2 morgen land in de Vogelsanc; vermeld: 1597-12-10 en 1604-06-28

1598-04-30

R.A.H. O.R.A. 1063 fol 148 no 132
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in de ban van Overveen oorkonden dat Cornelis Arijaensz, buerman in de Vogelsanc, erkende verkocht te hebben en deswege schuldig te zijn aan Engel Louwerisdochter, een jaarlijkse losrente van 25 gld, losbaar met 400 Kar gld. Onderpand: een stuk weiland groot 2½ morgen in de Vogelesanc, noordwest en zuidoost: Cornelis Aryaensz voirs, zuid: Pieter Dirksz, met zijn portie van de Kijffduijnen. Zijn vader Arijen Woutersz van Cattendijck is borg

Balthasar Cornelisz, schout, Gerrit Dircsz Slinck en Willem Pietersz, schepenen