Bedoelde u soms?
yben | yle | ylen | ylte | ymme | ynen | ysel | ysem | yser | yssem

13 resultaten

Ylem, van | 1351

Batavia Illustrata bl 1139, 1171
Achternamenindex

Rutger van Ylem, edelman uit Oostenrijk, hier te lande gekomen met keizerin Margaretha; hieruit: Reynard van Ylem, hieruit: Rutgert van Ylem, dijkgraaf Crimpenerwaard in 1494 x Cunigonda van Voorhout; Rutgert van Ylem x Maria Stalpert van der Wiele, hieruit: Adriaan van Ylem

Ylem, van | 1529

Bortet: Delft p 122
Achternamenindex

havenmeester te Delfshaven: Dirc Duist Rutgersz van Ylem

Ylem, van | 1560-1573

Bortet: Delft p 82, 83, 480
Achternamenindex

schepen, thesaurier, veertig van Delft: Gerrit Joostenz [van Ylem gezegd van Es, of van Ylen]; 1565, 1567: brouwer en weesmeester; overleed 1573-11-04; 1576-04-11: veertig te Delft, Joost Gerritsz van Ylem, overleed: 1599-11-11; 1610-01-09: Adriana Dirksdochter van Ylen weduwe van Dirk Willemsz Brasser wordt moeder van het fraterhuis te Delft

Duyst | 1529

Bortet: Delft p 122, 82, 93, 192, 307, 127
Achternamenindex

Dirc Duist Rutgersz van Ylem, havenmeester van Delfshaven; Jacob Duist Gerritsz Storm: 1540 "veertig", 1552 schepen van Delft, stierf 1557

Hogendorp, van | 1625-08-26

Ned Leeuw jg 1915 p 209
Achternamenindex

ondertrouwd te 's Gravenhage: jonker Gillis van Hogendorp, luitenant in de compagnie van de kapitein van Ylem, jongeman, met Catharina Hartmans, jongedochter

Spronc | 1613-05-30

Leenkamer Holland no 237 fol 126 Rep Altena
Achternamenindex

10 morgen in Rijswijk in het land van Altena: beleend Adriaen Sprunck bij opdracht van Jan Spiegel Hermansz; 1629-05-16: Gerard van Ylem bij opdracht van Adriaen Sprionck

1672-08-18 |

Bibl Seminarie Warmond bergnr 0026
Jaartallenindex

de Staten van Holland en Westvriesland geven verlof aan Johan van Wassenaer, vrij heer van Warmont, heer van Haserswoude, en aan Adriaen van Ylem, patronen van een vicarie op het vrouwenaltaar te Voorburgh, om van 40000 gld, die zij hadden ontvangen door de verkoop van landen en goederen die tot genoemde vicarie behoorden, om daarvan 27000 gld als hypotheek te vestigen op de heerlijkheid van Schaghe, Schagercogge etc

1692-12-10 |

Bibl Seminarie Warmond bergnr 0027
Jaartallenindex

het huis van Wassenaer van Warmond en het huis van Ylem contracteren betreffende het jus patronatus over de vicarie in de OLVr kerk te Voorburgh, dat mr Daniel Lestevenon zal worden erkend als bezitter van dit beneficie, terwijl na diens dood het recht tot begeving van de vicarie weer zal komen aan die van het huis van Wassenaer en van Warmond. Insertie in de akte dd 1693-02-10: het Hof van Holland approbeert een verdrag tussen de genoemde families om een einde te maken aan het geschil over de vicarie, die beide families onverdeeld bezaten

1573-03-29 |

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg regest 1388, 1394
Jaartallenindex

Stephana van Rossem, abdis van Rijnsburg, vergunt aan Eva Vincentsdochter, weduwe van mr Adriaen Stalpaert, in leven rekenmeester van Holland, om bij testament over haar roerende en onroerende goederen gelegen in de heerlijkheden van de abdis, te mogen disponeren (vgl 1559-08-23); 1574-01-23: Stephana van Rossem beleent, op grond van het testament van Eva Vincentsdochter dd 1573-03-29, Marie Stalpairt Adriaensdochter, bij [!] overlijden van haar moeder Eva Vincentsdochter, met 4 morgen in Ryswijk, in een goed genaamd dat Dal. Hulde doet haar man Rutgert van der Yle. Op 1618-05-24 wordt na dode van Marija Stalpart met dit leen beleend Adriaen van Ylem heer van Rosenburch, Ketel en Spadeland (noot bij regest 1394)

1574-01-23: in presentie van Splinter van Hargen heer van Oisterwyck, Steven Lobe, schout ten Dom te Utrecht, leenmannen van Holland en Utrecht

Diemen, van |

Batavia Illustrata bl 934, 1037, 1074, 853, 1171
Achternamenindex

genoemd: Wouter van Diemen, dochter … van Diemen x Hendrik Uytt… van Dorp, 15e eeuw; Margaretha van Diemen x Godschalk Oem heer van Papendrecht; Willem van Diemen, dochter Maria van Diemen x Pieter van Roon; Willem van Diemen, dochter: Margaretha van Diemen, gestorven 1609 x Pieter van Asperen; 1634: Margaretha van Diemen, voogdes van haar kinderen bij Adriaen van Ylem, verkoopt het huis te Roosenburg aan mr Pieter de Wit