Bedoelde u soms?
tiel | tiell | tielt | tien | tijn | tile | tille | tillo | tolle | tule | tull | tuul | tuyl

13 resultaten

Till, van | 1372

Quellen Stift Xanten p 211
Achternamenindex

uitgaven bursa Xantensis: pro 2 quartis vini propinatis dominis: Everwino de Goterswyc, Arnoldo de Honepol, Goswino de Tyle, 2 sol

Till, van~ | 1394

Quellen Stift Xanten p 285, 286, 289
Achternamenindex

uitgaven bursa Xantensis: Theodericus de Wysch, Lubbertus de Tyl en andere amicis domini Clivensis, 13 sol 4d (pro vini); nuntio misso Kalker ad Lubbertum de Tyl, dapifero, super diffidationis Everardi de Scutwick et Johannis van der Masen, 13½ d

Till, van | 1396

Quellen Stift Xanten p 291
Achternamenindex

uitgaven bursa Xantensis: 3 quartis vini Lubberto de Till, Bernardo de Wever et certis aliis in tractatu domini Theoderici de Monumento cum Gerardo Spronck 5 sol

Till, van | 1470~

Quellen Stift Xanten p 501. 502
Achternamenindex

Stiftshöfe in Rindern: "der Hezenkempken, schietende mitten enen eynde op die Cleyn Sperwerdse hegge, gehoerende in den hoff ten Passe den Everhardus van Till nu heeft, ende mitten anderen eynde schietende op die alde straet"

Till, van | 1557-08-04

Grote Raad Mechelen EA Dossiers dl III dossier 3238/3
Achternamenindex

Raad van Zwolle: Henrick van Thill

Till, van | 1563

De Raadt III p 192
Achternamenindex

Anne van Randtwick, femme de Willem van Till, haar wapen: een leeuw [!]

Arkel, van | 1700-1800

Ned Leeuw jg 1919 p 189
Achternamenindex

18e eeuwse kwartierstaat met wapen, o.a. van Aerkel, Engelbert van Aerkel, commandant der stad en schans tot Rees x Margaretha van Till

Randwijk, van | 1563

De Raadt III p 192
Achternamenindex

Anne van Randtwick, femme de Willem van Till, met haar zegel: un lion; 1609: Arnould van Randwijck, erfpachter van het Rijk van Nijmegen

Monemento, van | 1396

Quellen Stift Xanten p 291
Achternamenindex

uitgaven bursa Xantensis: pro 3 quartis vini, propinatis Lubberto de Till, Bernardo de Weverden et aliis in tractatu domini Theoderici de Monumento cum Gerardo Spronck, 5 sol

Linne, van | 1470~

Quellen Stift Xanten p 501
Achternamenindex

Stiftshöfe in Rindern: der heren Kempken, toebehorend aan de heren van Cleve, en nu de kinderen van Derick van Lynne hebben, belend: Sperwerdse hegge horende in de hoff ten Passe, die Everhardus van Till nu heeft