1 resultaten

Toffelman | 1626-04-09

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Enkhuizen: verschijndag 06-16, Maarten Willemsz Toffelman, Freeck Gerbrandsz, Aef Heddisdochter, Soutgen Sybrants, Griet Cornelisdochter en Garvin Reijnersz, samen, fl 250 - fl 16, renten gaan naar de armste vrienden van deze personen, afgelost 1770- 12-28; 1631-05-26: dezelfden, behalve Gervijn Reynersdochter, fl 100 - fl 4, afglost 1756-01-29