Bedoelde u soms?
taij | thin | tip | traj | trap | tres | tri | tria | tric | trier | trips | tris | trois | tromp | troph

12 resultaten

Trip | 1338

Rek Houtvester dl VII p 81
Achternamenindex

Hillegom: van wintval, afterstal van 1337 Willem Trippe 1 erk 7 sc

Trip | 1645-02-11

Elias: Vroedschap van Amsterdam II p 551, 552
Achternamenindex

Elias Trip x Alithea Adriaensdochter, als weduwe had zij voor fl 30.000 de hofstede de Schans of Oud Meeresteyn te Beverwijk gekocht, tevoren aan Nicolaes Seys Pauw, heer van Bennebroek, toebehoord hebbende; 1683-01-01: hun zoon Adrianus Trip keert in 1650 uit Norrköping terug en vestigde zich te Beverwijk op deze hofstede, die hij op 1683-01-01 voor fl 14.500 verkocht

Trip | 1662

G.A. Heemstede Inv Arch Heerlijkheid Reg Divers I no 479 fol 27v
Achternamenindex

voorgevallen op de hofstede van de heer Jacobus Trip, gepleegd door hem en de heer Glaser ?: "aan een jonge meit seker groot gewelt, smaekende eenigzints na vrouwe schenderije, en daerover beid bij den bailliu van Kennemerlant in persoon gedagvaert sijnde op de informatie ende overgifte van den schout van Heemstede, soo is dezelve saecke bij de heer Trip afgemaekt voor fl 1000 en bij de Glaser voor fl 2500.....", met berekening van onkosten en verdeling baljuw en Heemstede

Trip | 1664-07-13

Actenboek Kerk Heemstede 2, 1660-1729
Achternamenindex

Jacobus Trip Lowysz, lidmaat op belijdenis van de Kerk van Heemstede geworden

Schrassert | 1628-05-18

G.A.Amsterdam DTB 764 fol 44
Achternamenindex

ingetekend huwelijk Amsterdam: Eliaes Trip de jonge en Margaretha Schrassaerts, beide wonende te Harderwijk

Arkel, van | 1710-11-30

DTB Oudewater/Alg Ned Familieblad 1895 p 76
Achternamenindex

Oudewater trouwen: Ary Dirksz van Arkel, jongeman van Oudewater x Geertje Jacob Trip, jongedochter wonende onder Haestrecht, gehuwd 1710-11-30

Boreel | 1766-12-12

G.A. Amsterdam 612 fol 134
Achternamenindex

Willem Boreel, capiteijn van de infanterie etc., van Amsterdam, 22 jaar, geref, wonende op de Flueleburgwal; vader: Jacob Boreel Jansz Raad en Advocaat etc en jvr Maria Trip van Amsterdam, geref, 16 jaar wonend op de Heeregragt, ouders dood, geassisteerd met Jan van de Poll Pieters, schepen van Amsterdam, ook voor de mede voogden Jan Trip en Jan Kalkoen

Lippe, van der | 1715-10-22

V.R.O.A. 1909 p 172 no 392/Arch Detmold Brederode
Achternamenindex

sententie waarbij Fredrik Adolf van der Lippe, kwaad opposant werd verklaard tegen het decreet van goederen [!] te Noordeloos en Slingeland, geobtineerd door de kinderen van Hendrik Trip, en waarbij verder de preferentie werd uitgesproken, verkort gelijktijdig afschrift

Bicker | 1657

R.A.H. Coll Aanw 634
Achternamenindex

akte van relief voor mr Gerrit Bicker wegens verzuim van leenverheffing van ⅔ parten der duinen van Marquette en de tienden van de hofstede van Swieten; 1663: verdeling tussen Gerard Bicker, Cornelis Geelvinck en Jacobus Trip van de duinen van Marquette

Heemskerk

Hoorn, van | 1716-12-09

Elias: Vroedschap van Amsterdam I p 296, 297
Achternamenindex

Petronella Wilhelmina van Hoorn, geboren te Batavia op 1693-07-28, gestorven te Rosendaal 1764-10-29. Aan haar universele erfgenaam, Assueer Jan baron Torck heer van Rosendael, een voorzoon van haar 2e man, liet zij een vermogen na van fl 467000; x Jan Trip de jonge, x 1722-07-05 Lubbert Adolph baron Torck heer van Rosendaal geboren 1687-08-05, gestorven 1758-10-11, eigenaar van de hofstede Bekenstein te Velsen

Beeckesteyn