Bedoelde u soms?
ijsel | ijssel | isele | issel | issen | isset | iysela

11 resultaten

Isselt, van | 1326

Batavia Illustrata bl 1200
Achternamenindex

genoemd: Cosmus van Isselt, schildknape

Isselt, van | 1326-12-27

Van Mieris II p 410
Achternamenindex

Evert van Stoutenburch, knape, doet tbv de bisschop afstand van het huis Stoutenburg en andere lenen door hem van het Sticht gehouden

bezegeld door: Zweder van Zulen, Steven van Wede, Johan van Liesveld, Cosyn van Ysselt, knapen

Isselt, van | 1367-02-14

Navorscher jg 1911 p 282
Achternamenindex

Johan van Virnenborgh, bisschop van Utrecht, beleent Diderick Cosyn van Ysselt met: - het gerecht en tiende van Isselt; -het erve van Lysenvoerde; -het goed in het nieuwe land; -het goed van Alrehorst met tijns en tienden, tussen Bircke en de Scerpenborgh; - een hoeve land op Amersforder eynghe; - de capelle te Isselt met tiende en gifte, behalve de lijftocht van zijn moeder jvr Foyse

Peter uten Hamme, ridder, Nyclaes van Oesterum, Florans van Jutfaes Scadenz

Isselt, van | 1374

De Raadt II p 144
Achternamenindex

Gisbert van Ysselt, prisonnier à Basweiler, dans l'armée de Wencelas, 430 moutons, scelle à Breda; zegel met randschrift: Ghiselberti Cosiin

Isselt, van | 1404-09-22

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 389
Achternamenindex

leen van Amstel: no 76) 60 morgen in de wildernis van de leenheer, bij Bijlmerbroec aan de Holendrecht, genaamd Moynevelt, Hendrik Casyn van Isselt, bij dode van zijn vader Willem; 1328-05-19: dit leen zou identiek zijn met 60 morgen in Abcoude, in het gerecht van de proost van St Pieter, waarme Cosyn van Ysselt beleend wordt

Jutfaes, van | 1367-02-14 (1366)

Navorscher 1911 p 282
Achternamenindex

Johan bisschop van Utrecht beleent Dirk Cosyn van Isselt met gerecht en tienden van Ysselt

Peter uten Hamme, ridder, Nyclaes van Oesterum, Florans van Jutfaes Scadenz

Oostrum, van | 1367-02-14 (1366)

Navorscher jg 1911 p 282
Achternamenindex

bisschop Johan van Utrecht beleent Dirk Cosyn van Isselt met gerecht en tienden van Ysselt

Peter uten Hamme, ridder, Nyclaes van Oesterum, Florans van Jutfaes Scadenz

Scade | 1367-02-14 (1366)

Navorscher jg 1911 p 282
Achternamenindex

Johan van Virnenborgh, bisschop van Utrecht, beleent Diderick Cosyn van Ysselt met het gerecht en tiende van Isselt

Peter uten Hamme, ridder, Nyclaes van Oesterum, Florans van Jutfaes Scadenz

Cosyn | 1328-05-19

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 389; Ned Leeuw jg 1923 p 59
Achternamenindex

leen van Amstel: no 76) 60 morgen in Abcoude in het gerecht van de proost van St Pieter, gelegen bij Bylmerbroec aan de Holendrecht, genaamd Moynevelt [Menevelt, Bindelmeer ?]: Cosyn van Ysselt; 1330-10-23: Dirc Cosyn van Ysselt ten eigen; 1389-04-27: Willem van Ysselt Dirc Cosynsz; 1404-09-22: Hendrik Cosyn van Isselt bij dode van zijn vader Willem; 1328-05-19: Cosyn van Ysel ontvangt zijn huis en hofstede tot Ysel en het land tussen Lisenvoorde en Alenrehurst aan der Langhe en Amersvoirder beec en Vernehese an der Breede

Ricoud Ricoudsz | 1485-10-29

Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol 239
Voornamenindex

Lysbeth Jan Stoependochter wordt binnen jaar en dag na dode van haar moeder beleend met die rechte halfscheidinghe van een hofstede met de helft van een stuk land in Soeskerspel gelegen, belend zeewaerts: Ricout Ricoutsz, landwaarts: de heer van Abcoude, strekkende an den Turfwech toe; Meyns Roetersz doet hulde en eed voor haar; "Modo Neelgen, hoir suster, Volckens huisvrouw van Isselt ut in libro abbatis Willelmi de nova ecclesia fol 190"; Ghysbert Jan Stuepenz wordt beleend met de andere helft, bij dode van zijn vader Jan Stuepen; "dit heeft ontfangen Jan Geritsz per resignationem"; 1524: "Modo anno 1524 Lucie Willem Beernt Schagendochter, ut in libro abbatis Wilhelmi fol 164"

mannen: Vrederic van der Sevender, Wouter van der Donc; Ghijsbert Jacopsz, Jan Zael