Bedoelde u soms?
iterum

14 resultaten

Ittersum, van |

Batavia Illustrata bl 1076, 890, 1079
Achternamenindex

genoemd: Wolphart van Ittersum x Judith van Harsolte; Anna van Ittersum, bij Zwolle x Adriaan van Camons; -- van Ittersum x Hendrik Schaep van den Dam

Ittersum, van | 1399, 1401

Maandrekening Zwolle 1399 p 16, 91, 1401 p 16
Achternamenindex

de stad Zwolle leent van Roloff van Ittersum 400 oude Vr schilden; opbeuren van de koermeester in de 12e maand, 1 £; 1401: Albert Snavel dat uit de schatting genomen is, 400 oude schilden; Roloff van Yttersim, brief van de schuld aan hem

Ittersum, van | 1401

Maandrekening Zwolle 1401 p 74, 121
Achternamenindex

van Roeloff van Yttersim 16 mudde rogge, elke mudde 1 ½ gld, maakt 24 gld; - Henric die olde van Wije pacht de waag voor 195 gld en 11 £ voor het wagenhuis, solvit 185 gld met Jacob van Wytmen en Roelof van Ittersum

Ittersum, van | 1461

Inv Arch Marquette, Assumburg, Limburg-Styrum, 1 charter
Achternamenindex

Zwolle: akte van overdracht door Johan Clesden, gemachtigde van zijn moeder Ane Otten en Otto Cleusden aan Wolf, natuurlijke zoon van Johan van Ittersum, van gronden gelegen in Musschenhage, in de vrijheid van Zwolle

1595-10-27 |

R.A. Zwolle Inv Arch Wegdam regest 115
Jaartallenindex

huwelijksvoorwaarden tussen Albrecht van Ittersum, zoon van Robrecht van Ittersum zum Nieuwenhaus en Johanna Mulert, ter ener zijde, en juuffer Anne van Ascheberg, dochter van Johan van Ascheberg en Margaretha Haken zur Rauschenburg ter andere zijde

Ernst von Ittersum zum Nienhaus, Johan Mulert uf dem Ortell, Peter Mulert uf Kampherbeck, Bernhardt von Westerholt, Brochardt von Oer, Johan en Heidenrich von Aschenberge, gebroeders tot Rauschenburg, Dieterich von der Recke zum Koldenhoffe, Herman von Diepenbrock zu Bulderen en Borchart von Westerholt zur Alst

1590-11-25 |

R.A. Zwolle Inv Arch hav. Wegdam bij Goor regest 112, 111
Jaartallenindex

Berendt van Ittersum, leenheer, verklaart dat Eernst Mulert, mede namens zijn broers Johan Mulert die oelde en Johan Mulert die jonghe, hebben verkocht aan Johan Buschman en zijn broer Christiaen Koeners, een rente van 15 goudgulden en 17 ½ st, resp voor ¾ en ¼ deel, dat deze rente deel uitmaakt van een rente van 87½ gld die de gebroeders Mulert trekken uit 72 morgen land van Albert van Ittersum en zijn zuster Anna van Ittersum, gelegen in Mastebroeck. Dat Albert en Anna dit land geerfd hebben van hun vader Robert van Ittersum, en dat deze rente gelost mag worden met 250 g.gld; 1590-09-24: dezelfde leenheer verklaarde dat dezelfden aan Jacob van Santhen en zijn vrouw Elsgen Caemerlinghe een rente van 13 goudgulden hadden opgedragen, deel uitmakend van dezelfde rente van 87½ g.g

1597-01-01 |

R.A. Zwolle Inv Arch hav. Wegdam bij Goor regest no 118
Jaartallenindex

curatoren van het sterfhuis van Wilhelm prins van Oraigne verklaren jonckheer Aelbrecht van Ittersum te committeren als drost van het graafschap, de stadsheerlijkheid van het land van Linghen

1590-06-23 |

R.A. Zwolle Inv Arch hav. Wegdam bij Goor regest 109
Jaartallenindex

Berendt van Ittersum, leenheer, verklaart dat hij Albert van Itterssum beleend heeft met 6 waren of 36 morgen land (zijnde de helft van 12 waren of 72 morgen) in Mastebroeck, zoals destyds Alberts vader Robert van Itterssum daarmede beleend is geweest

1596-08 |

R.A. Zwolle Inv Arch hav. Wegdam bij Goor regest no 117
Jaartallenindex

Albert van Ittersum zur Vennebruggen en zijn echtgenote Anna van Asscheberch verklaren dat hun broers en zwagers Johan en Heijdenrich van Asscheberch een overeenkomst hebben aangegaan over de van hun ouders geerfde Rauschenbergse goederen. En dat zij, Albert en Anna, afzien van alle aanspraken op die goederen

1599-08-20 |

R.A. Zwolle Inv Arch hav. Wegdam bij Goor regest no 121
Jaartallenindex

Borchart van Westerholt en Albrecht van Ittersum verklaren een overeenkomst betreffende het huis te Vullenho te hebben aangegaan. Albrecht zal de door hem verschuldigde gelden op 15 september te Vullenho betalen, en Borchart zal maatregelen treffen dat vorengenoemd huis t.o.v. het gerecht aan Albrecht wordt geleverd