Bedoelde u soms?
jocker | joncer | joncheer | jonckr | jongher | jonker | juncker

155 resultaten

Joncker | 1407-04-20

Reg Rotterdam en Schieland no 1674
Achternamenindex

aantekening dat de graaf beloofde te betalen aan Jan Jonckersz 132 Holl schilden, door deze hem geleend op het schoutambacht van Moerdrecht, op dezelfde wijze als de brief van Daniel Danielsz inhoudt

Moordrecht

Joncker | 1548-09-03

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl V dossier 465
Achternamenindex

wijlen mr Joncker, zijn weduwe attesteert te Grijsoord, dat haar man in de vasten van 1531 een scheepje had gekocht van Michiel Thonisz waarvoor een schuldbekentenis werd opgemaakt, die later aan Lieven Lenartsz werd gecedeerd

Joncker | 1594-11-26

O.R.A. Alkmaar rol 893
Achternamenindex

Symon Cornelisz Joncker mede van Outkarspel, had 8 tonnen bier thuis, gedaagde

Bever, de | 1639-10-23

Wapenheraut jg I: 44
Achternamenindex

St Janskerk Den Bosch: begraeffenisse van Joncker Cornelis de Bever

Egmond, van | 1590-02-18

G.A.Haarlem Not Arch no 8 fol 201
Achternamenindex

ten verzoeke van joncker Aelbert van Egmond, houtvester van Brederode

Jan Jansz | 1579-03-06

R.A.H. Transportregister 76/25 fol 258v
Voornamenindex

Jan Jansz alias Jan Joncker, van Vlaerdingen, koopt huis en erf in de Conincstraat te Haarlem, belast met 4 £ per jaar. Koopsom 900 Kar gld

Haarlem

Duvenvoorde, van | 1583-06-01

G.A.Haarlem Not Arch 6 fol 84
Achternamenindex

joncker Anthonis van Duvenvoorde, attestatie; n 291:74:11 Lysbeth van Duvenvoorde

Heemskerk van Bekesteyn | 1627~

Not Arch 232 p 1025 Beverwijk
Achternamenindex

brief aan de eerzame en zeer beminde vriend joncker Johan Heemskerck van Beckesteyn

Arkel, van | 1623-02-12

Ned Heraut jg 7 p 131 DTB te 's Hage
Achternamenindex

joncker Wilhem van Arckel, jongeman, en Willemine van Nassau, jongedochter, beide wonende alhier, Kloosterkerk

Bronkhorst, van | 1586-05-30

G.A. Haarlem Not Protocollen 6 fol 263, 253
Achternamenindex

procuratie van joncker Andries van Bronckhorst, wonende op den huyse van Bronckhorst tot Noordwykerhout