74389 resultaten

Jonge van Baardwijk, de |

Batavia Illustrata bl 864, 1006, 1007,1108, 1111, 1296
Achternamenindex

genoemd

Adrichem, van |

Batavia Illustrata bl 1108, 827
Achternamenindex

Pieter van Adrichem van Dorp x Magtild de Jonge, dochter van Cornelis de Jonge heer van Baardwijk, gestorven 1578 en van Anna Sasbout, gestorven 1595. Geertruyt van Diemen, gestorven 1342 x Nicolaas van Adrichem, schildknaap

Jonge | 1287-06-24

Codex Dipl Neerl serie 2 deel 4 afd 2 p 89, 90
Achternamenindex

Nicolaas dictus Weldige, canonicus ten Dom, verkoopt in aanwezigheid van Arnold van Amestelle aan Willem Bordeys, vicaris ten Dom, "de hereditate mea judicissive justituarii de Eyteren": - 4 morgen land in de parochie Eyteren, belend tussen Wilhelmus zoon van heer Everardi dicti Junge, militis, en Henricus de Hermale en zijn broer; - ½ morgen tussen Arnoldus van Amestelle en Wilhelmi dicti Junge

coram: Arnoldus de Amestelle, judice sive justiciario, Flamingo, Henricuo Spiker, Petro, lantgenoten; Theoderico, Giselberto, Budekino, Lubberto

Jonge | 1389-1390

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Pieter Jonghe: de visserij van de inwateren bij Medenblic, 112 £ (828 fol 18); 1383: (824 fol 15) Pieter Jonghenz, afterstal van 1382 van Vronen, 7 £ 3sc 9d; 1383-1384: (825 fol 2v) afterstal van huur tot Vroen, 8 £

Jonge | 1393-1394

Rek Rentmeester Kennemerland 829 fol 11
Achternamenindex

Vokel Jonghe: van swanen in Enchusen en Boevenkerspel, 4 £

Jonge~ | 1495-1529

Balen: Dordrecht p 306-309
Achternamenindex

schepen van Dordrecht: Aert Jonge Adriaensz; o.a. 1497-04-20, 1529-09-16: stierf Aert Jonge Adriaensz en kwam Jan Vrankenz in zijn plaats

Asperen, van | 1575

Taxandria jg p 221, 222 en 223; Balen: Dordrecht p 1101
Achternamenindex

stamreeks: I) Gerrit van Asperen x Maria de Jonge van Baardwijk. Zij sterft 1575. Hieruit: o.a. II) Mathijs van Asperen, Raad en schepen van Dordrecht, overleden 1609 x Reynsburg Anthonisdochter, overleden 1615; III) Paulus van Asperen, schepen van Dordrecht; IV) Mathijs van Asperen, koopt Heeswijk en Dinther

Merwede, van der | 1444-03-10

Van Mieris Vervolg p 34
Achternamenindex

Dirck van de Merwede, slotvoogd van Heusden, kocht het dorp Baardwijk als onversterfelijk leen

Baardwyk, van | 1290-04-11

De Fremery no 264
Achternamenindex

Robertus de Doveren en Emundus, schepenen van Heusden, oorkonden dat Gerardus dictus Ave Maria, gekocht heeft van Michiel van Baardwijk zeker stuk land bij Venne, en het hem afgestaan heeft tegen een jaarlijkse cijns van een maat tarwe. Zie ook van Baardwijk

Ave Maria | 1290-04-11

De Fremery no 264
Achternamenindex

Robertus de Doveren en Emundus, schepenen van Heusden, oorkonden dat Gerardus dictus Ave Maria, gekocht heeft van Michiel van Baardwijk zeker stuk land bij Venne, en het hem afgestaan heeft tegen een jaarlijkse cijns van een maat tarwe. Zie ook van Baardwijk