74394 resultaten

Jonge van Oosterland, de |

Batavia Illustrata bl 990
Achternamenindex

genoemd: Anna de Jonge van oosterland x Adriaan van Borssele van der Hooge

Lanwaard | 1398

Batavia Illustrata bl 910
Achternamenindex

woonde Clewaart Lanwaardezn te Oosterland in Zeeland

Maas | 1398

Batavia Illustrata bl 910
Achternamenindex

heer Claas Maas woonde te Oosterland in Zeeland

Hyle, van | 1398

Batavia Illustrata bl 910
Achternamenindex

Heyn Pietersz van Hyle woonde te Oosterland in Zeeland

Jonge | 1287-06-24

Codex Dipl Neerl serie 2 deel 4 afd 2 p 89, 90
Achternamenindex

Nicolaas dictus Weldige, canonicus ten Dom, verkoopt in aanwezigheid van Arnold van Amestelle aan Willem Bordeys, vicaris ten Dom, "de hereditate mea judicissive justituarii de Eyteren": - 4 morgen land in de parochie Eyteren, belend tussen Wilhelmus zoon van heer Everardi dicti Junge, militis, en Henricus de Hermale en zijn broer; - ½ morgen tussen Arnoldus van Amestelle en Wilhelmi dicti Junge

coram: Arnoldus de Amestelle, judice sive justiciario, Flamingo, Henricuo Spiker, Petro, lantgenoten; Theoderico, Giselberto, Budekino, Lubberto

Jonge | 1389-1390

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Pieter Jonghe: de visserij van de inwateren bij Medenblic, 112 £ (828 fol 18); 1383: (824 fol 15) Pieter Jonghenz, afterstal van 1382 van Vronen, 7 £ 3sc 9d; 1383-1384: (825 fol 2v) afterstal van huur tot Vroen, 8 £

Jonge | 1393-1394

Rek Rentmeester Kennemerland 829 fol 11
Achternamenindex

Vokel Jonghe: van swanen in Enchusen en Boevenkerspel, 4 £

Jonge~ | 1495-1529

Balen: Dordrecht p 306-309
Achternamenindex

schepen van Dordrecht: Aert Jonge Adriaensz; o.a. 1497-04-20, 1529-09-16: stierf Aert Jonge Adriaensz en kwam Jan Vrankenz in zijn plaats

Abeele, van den | 1398

Batavia Illustrata bl 910 en 911
Achternamenindex

Jan van den Abeele vermeld in 1398 als wonende in Oosterland

Lem | 1398

Batavia Illustrata bl 910, 911
Achternamenindex

Levin van Cats, ridder, schenkt 6 ½ gemeten land aan een vicarie, te Oosterland

Huyge Lem Symonsz, Jan Lem Symonsz, Claas Lem t Sweversz