Bedoelde u soms?
joncs | jong | jonge | jongen | jonghe | jongher | jonghs | jongs | jonis

32 resultaten

Jongh | 1637-08-14

Arch. Gecommiteerde Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Enkhuizen: verschijndag 08-24, Theunis Jansz Jongh tbv het nagelaten weeskind van Pieter Heyndericksz Sticker, fl 600 - fl 24; 1640-05-10/05-24: Theunis Jansz Jongh, fl 1600 - fl 64; 1647-06-21/07-08: Theunis Jansz Jongh ende Olphert Pietersz, tbv Jacob en Thijs Michielsz, fl 1000 - fl 40

Jongh, de | 1606-02-02/03~

G.A.Haarlem Transportreg 76/35 fol 214
Achternamenindex

Gerrit Jansz, lakencoper te Utrecht en de gezusters Maria en Josina de Jong kopen huis en erf, stinse en plaatse te Haarlem in de Smedestraat

Haarlem; ongedateerd

Jonge, de | 1567

Bijdr Hist Gen Utrecht dl 34 p 330
Achternamenindex

Guillielmus de Jongh, nobilis, Harlem, studeert te Orleans

Haarlem

Jonge, de | 1476, 1478

G.A. Alkmaar Lade 9 vak 12/Bruinvis: Alkmaar p 26
Achternamenindex

schepen van Alkmaar: Pieter de Jonge, met zegel; 1476: Pieter Jansz Jongh

1527-05-29 |

R.A.H. Coll Aanw 117 Caput N.H. fol 19, 22, 10-18
Jaartallenindex

leenmannen van Holland oorkonden dat mr Jan de Jonge als gemachtigde van Allaert Suys, als oudste oom en voogd van de weeskinderen van wijlen Cornelis Suys, volgens de navolgende procuratie (1527-03-31) en ook de authorisatie hierop van het Hof van Holland. Alsoo mr Jan de Jongh als in de leenmannenbrief van Jacob de Jongh hiervoor wel en wettelijk verkocht te hebben aan mr Aernt Sandelyn, griffier van den Hove van Holland, een eeuwige erfelijke rente van 21£ van 40 gr per pond per jaar, verschijnende voor het eerst op 1528-05-01, losbaar den penninck 16, in totaal 336£ gr Vls van 40 gr Vls, welke som mr Jan de Jongh erkende ontfangen te hebben en in handen gesteld van jouffr. Marie de Jongh, moeder van de voors. weeskinderen, onder verband van de geestiende te Ryswyk. Mr Jan de Jongh vraagt consent voor deze belasting; 1527-06-06: Karel confirmeert deze brief; 1527-05-29: mr Jan de Jonge verzoekt nu de geesttiende te mogen belasten met 700£ gr Vls jaarlijkse losrenten, losbaar den penning 16. Het Hof, gezien de rekening die jaarlijks van de goederen door hun moeder gedaan is, geeft consent om deze geestiende te belasten met een losrente van 7£ gr Vls (datum ontbreekt). Vervolgens erkent mr Jan de Jonge verkocht te hebben aan mr Jacob de Jonge heer tot Baerdwyk, een eeuwige erfelijke rente van 21£, eerste betaling 1528-05-01 e.k, losbaar den penning 16 of 336£ ineens, die in goed gereed geld betaald worden in handen van jvr Maria de Jongh, moeder van de weeskinderen, waartoe verbonden worden de geestiende te Rijswijk. Op 1527-06-26 wordt mr Jacob de Jonge met deze rente beleend

Dirck Goetscalcxz, rentmeester van N. Holland, Gerrit van Loo, clerck ord. v.d. rekencamer, Cornelis Bartouts, leenmannen van Holland; 1527-05-29: heer Floris van Wyngaerden, ridder, heer van Ysselmonde, mr Abel van Colster, mr Franchois Cuebel, mr Jasper Lievinsz van Hoogelande, mr Willem Pyns, Raedsluiden van Holland; 1527-06-26: mr Willem Pyn, onse Raad, mr Everardt Nicolai

Jonge, de | 1625-01-16

Arch. Gecommiteerde Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Enkhuizen: verschijndag 04-15, Johan de Jongh, fl 400 - fl 16, afgelost 1770-12-28

Arkel, van | 1824-01-04

Wapenheraut jg I: 62
Achternamenindex

Zeger Theodoor de Jongh van Arkel, bev. als predikant te Opheusden, emeritus 1851-01-01 x Machtelina Hendrica van Lutterveldt

Altena, van | 1768-12-13

Wapenheraut jg II p 23
Achternamenindex

Elisabeth Catharina van Altena, gestorven te Oorschot, 1768-12-13 x ds Johannes Cornelis de Jongh, predikant te Son en Breugel

Rossen, van | 1701-08-06

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

lijfrenten kantoor Enkhuizen: Claas de Jongh 1000 gld ten lijve van hemzelf, oud 24 jaar, vader was Jacob Harmensz d'jong en moeder is Ebeltje van Rossen, fl 90; 1702-04-08: mr Nicolaas de Jongh, fl 1500 gld ten lijve van hem zelf, oud 25 jaren, vader was Jacob de Jong en moeder is Edeltje van Rossen, fl 135

Herlaer, van | 1599-02-12

R.A. Arnhem Arch Heerlijkheid Ammerzoden no 7
Achternamenindex

Innegeboden van des Heren wegen op ten 12 Febr. 1599: Laurens Aerts van Dinther, Fredrick Cornelisz van Harler, Adriaen Heinricksz de Jongh Durep ?

Ammerzoden