Bedoelde u soms?
taats | taeds | taeij | taems | taemsz | taers | taet | taetse | taks | tante | tater | teeus | tets | thes | theus | têtes

97 resultaten

Taets | 1320-04-30

A.R.A. Leenkamer 1 Copie fol 5v/Amstelland/El 6 fol 2v
Achternamenindex

leen van Amstel: leen te Obburen 1) ½ hoeve met woning en een hoeve boven de hoeve van St Katherinen, 2) 6 morgen daarbij, 3) 11 morgen, gelegen op het Velt te Opburen, 4) 5 morgen de Langacker geheten, beleend Willem heer Everaerdsz, tekomen op oudste zoon of dochter bij zijn vrouw Margriete, die als lijftocht ontvangt: 1) en 2); zijn broer Gheryt Taedsen ontvangt: 3) als lijftocht voor zijn vrouw Hildegonde; Henric de Jonghe wordt beleend met 4)

Taets | 1327-08-05/06

Cartul Marienweerd no 283
Achternamenindex

Alard van Haeften verkoopt enige renten aan Marienweerd: o.a. 5 sol ex area Henrici Taetsken in Bomel, tegenover de molen van Alard, tussen Godefridus ex Insula [uten Weerde] en het dorp

Taets | 1333-05-02

Cartul Marienweerd no 414
Achternamenindex

Arnoldus zoon van Nicolaas uten Werde en zijn zoons Nicholaus en Johannes verkopen voor 40 £ huis en erf te Bomel aan Henricus de Werva senior, gelegen tussen Johannes Coman Gans, Rodolphus Puylhoghe aan de ene zijde en Henricus Taetsken, Nicolaas zoon van Ghesen, Johannes dictus Houtsnider, Mechtilde Gruyster aan de andere zijde

Taets | 1392-09-27

Ons Voorgeslacht 01-1988 p 24
Achternamenindex

leen van Vianen: no 588) 6 morgen in Lakerveld, belend boven: Wouter Gerritsz met no 584), beneden: heer Zweder van Vianen, zijnde hofleen, beleend Ernst Taats; 1412-08-21: Dirc van Oudaan, belend boven: de leenheer, beneden: heer Jan van Vianen, neef van de leenheer; 1420-02-27: Dirc van Oudaen; het leen is aan de leenheer gekomen

Taets | 1410~

Leenregister Culemborg
Achternamenindex

leenregister Culemborg: Mergriet Jacob Taetsen wijf (doorgehaald, vervangen door jvr Mechtelt Jacob Taetsendochter) - 4 morgen 4 hont te Mauderic in de Grote Broec, die van Wouter Pietersz waren, belend boven en beneden: de jonker van Meere, - 1 ½ morgen die van Doys Henricsz waren (fol 3v); Jan Taets (doorgehaald en vervangen door Vrederic Taets Jansz) - 1 morgen op de Horst, 10 morgen, belend boven: Jan Overenghe, beneden: heer Gysbert van Sterkenborch en Gysbrecht die Monic, - 17 stuc gelegen op Velperenghe, dit goed was van Gherijt van Laer (fol 20)

Taets | 1588-07-16

G.A. Amsterdam DTB 762 fol 65
Achternamenindex

huwelijk Amsterdam: Lourens Diercksz Braeseman, van Amsterdam en Sibylla natuurlijke dochter van Willem Taets van Amerongen

Taets | 1620-02-13

Ned Leeuw jg 1913 p 68/Notaris Craen Leiden regest 135
Achternamenindex

testament van jhr Adriaen Taets van Amerongen: bij zijn vrouw Margrieta van Oy heeft hij een dochter Christina, zijn zuster Sibilla x Ghysbrecht van Rysenburch

Taets | 1621

Ned Leeuw jg 1913 p 68/Notaris Craen Leiden regest 138
Achternamenindex

compareerde Adriaen Taets van Amerongen als man van Margrieta van Oy van Treslong en verzet zich tegen het voorgenomen huwelijk van Rynold van Oy en Styntgen Jansdochter, "uyt saeck zyluiden mit malcanderen geboeleert hebben staende t huwelyck van Rynolt" met wijlen Anna de Bloys van Treslong

Taets | 1625-12-27

Ned Leeuw jg 1913 p 100/Notaris Craen Leiden regest 149
Achternamenindex

compareerde Adriaen Taets van Amerongen als vader en voogd van zijn zoon Jacob van Amerongen, possesseur van zekere vicarie genaamd Trium regum

Taets | 1640

Index J.A. Jaeger p 84
Achternamenindex

jhr Jacob Adriaensz Taets van Amerongen vraagt aan de Staten van Holland venia aetatis; 1689: Adriaen Hendricksz Taets te Rotterdam, idem