Bedoelde u soms?
taling | tating | tedinc | tedingh | tedinxz | teeding | teiling | teing | teling | telyng | teyling | theding

85 resultaten

Teding | 1342-1343

Rek Hen Huis I p 279
Achternamenindex

rekening baljuwschap Amstelland en Waterland van vervalle, in Monikedamme: Jan Tedinc, van wantalen 15sc

Teding | 1344

Hamaker: Rek Grafelijkheid Holland I p 328
Achternamenindex

van halven vervalle in Waterland, eerst in Monikedamme: Jan Tedinc, omdat hi onrechte pande nemen woude, 10 sc 9d

Teding | 1344

Rek Hen Huis II p 380
Achternamenindex

uitgegeven van achterstallige landhuur in Graft: Veder Theding 7sc 6d (p 380); (p 297) Veder Toding, van landhuur in Graft 8sc

Teding | 1351-1352

Rek Rentmeester Kennemerland 800 fol 24v
Achternamenindex

Wilbrant Theding, afterstal van den lande van Vronen, 5sc 5d

Teding | 1384-1385

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Symon Tedinc, van de tienden van Midwoude en Oestenwoude 3 £ (826 fol 16v), (fol 33) in afterstal van idem 6 £ 8sc; 1385-1386: (827 fol 5v) afterstal van idem 3 £ 18sc 4d

Teding | 1360-11-11 -1361-11-11

Rechtspraak Graaf van Holland III p 5
Achternamenindex

rekening van de baljuw en rentmeester van de Wijk en Noordwijk: ontvangen op Catwoude van Jan Tedinc Rukebiersz van "ziinre broke LIII £"

Teding | 1366-11-14~ (1370~)

Rechtspraak Graaf van Holland III p 8
Achternamenindex

uitspraak over de dood van Jacob Jan Hillenz, Jan Pieter Heynenz en Pieter Rukebier: Meliis Mienen, Tsemme Felienz, Claes Morael, Hanne Teding, L. Rukebiersz, Jan Claes Walenz, Jacob Hanne Trudemansz en hun familie en helpers die mede "an den velde waren, daer men die kerke belach ende smoecte", moeten VI M mottoenen betalen en de kerk van Yedam moet weer gewijd worden op hun kosten

Teding | 1389-12-02

Rechtspraak Graaf van Holland III p 38, 42
Achternamenindex

Claes van Torenburch doodgeslagen, zijn moeders maghen: o.a. Meliis Jan Tedinxz; 1389-12-12>: borgen van moederszijde Claes Jan Tedinxz, Meliis Jan Tedinxz

Teding | 1390-05-20

G.A. Amsterdam Inv Gasth regest 40
Achternamenindex

Jacop Cuper is schuldig aan Jan Teding 3 gg Wilh Dordr sc per jaar op een stuk land gelegen op Scaertsoert, belend tussen Andries Dueghde en Willem Eggert (vgl 1424-03-23, Teding niet genoemd)

Teding | 1393-08-06

Van Mieris III p 599
Achternamenindex

hertog Albrecht geeft aan "onsen luyden ende ondersaten van Lantsmeer, tot Schellingwoude, aen de noordzijde tot Broek, ende over die Zuyer Ee daer Moyert Allynssoen is wonende, Symon Tedinck ende zijn kinderen, Claes Reyner Claessoon, Jacob Claes Reynersz, Symon Abel, Claes Hillebrant Moeyaerts, Claes Clinckebile, Buser Melisson, Claes Leckeman en zijn kinderen en al hun nakomelingen, de visscherij, vogelarij, wind, also als hare vaders ofte voorvaders die in voorleden tijden gehad hebben"