Bedoelde u soms?
tempelse | tempere | tersel | tessel | texel | timpe | tympel

69 resultaten

Tempel | 1243-06-24

De Fremery no 84
Achternamenindex

schepenen van 's Hertogenbosch: Gerardus Ru(o)ck, Giselbertus de Kaldenberge, Arnoldus de Bochoven, Gerardus Tympel, Henricus Tympel, Johannes de Beka, Theodericus praepositus

Tempel, van de | 1311

mr Dozy: Oudste Stadsrek van Dordrecht p 78, 79
Achternamenindex

heer Wouter van der Tympel, van houte tot den steeghert 22 £ (p 78); Hendrik heer Gerritsz en Wouter van den Tympel met heer Daniel van der Marwede gereden naar de heer van Arkel voor vrede in de twist met heer Harbaren zijn broer, 4 £

Tempel, van de | 1312

mr Dozy: Oudste Stadsrek van Dordrecht p 84
Achternamenindex

uitgegeven: Heinric Vriese en Tielman Oem …., heer Wouter van den Tympel van 3 sparren van 30 voeten

Tempel, van de | 1334

Rek Hen Huis I p 206
Achternamenindex

ontvangsten: van korentienden in Vlaardingerambacht, verkocht in 1333: tussen 2 vaerden, coman Muys 3 £, borg: Isebrant van der Tempel; Everbouts tiende: Isebrant van der Tempel, 23sc, borg: coman Muys

Tempel, van de | 1351-03-21

Van Mieris II p 773, 774
Achternamenindex

Wouter heer Jacobsz van der Tempel belooft gravin Margaretha en haar zoon Lodewijk de Romein te helpen met goed en bloed, behalve het stadsrecht van Dordrecht

Tempel, van de | 1351-07-05

mr Dozy: Oudste Stadsrek van Dordrecht p 86
Achternamenindex

"dit es die kost van den herevaerd die men gevaren was te Zeelantwaerd tegen d'Ingelsche daer men den strijt of hadde op den vijften dach in Julius over Maze int jaer 51, daer hoeftmans waren Gh Hugens ende Wouter Koc. Camerlingen waren Lams … Woutersz ende Willem Jansz van den Tympel"

Tempel, van de | 1351

mr Dozy: Oudste Stadsrek van Dordrecht p 88, 85v
Achternamenindex

"… daer hoeftmans af waeren Tielman van Steenbergen Jansz ende Jan van den Tympel Jansz, gerekent bij den Ambtluden; uutgeven bij den bottelgiers Jan van Bysanten ende Willem van den Tympel Jansz an Haemborger bier, hopenbier, kaersen, van waegenhure ter Goes, van waegenhure te Haemstede"; Floris van den Tympel, wyncooper

Tempel, van de | 1359-09-29

R.A.H. Coll Aanw 44 fol 72v
Achternamenindex

hertog Albrecht geeft een schrootambacht te Dordrecht, hem aangekomen bij dode van Jan de Goede heer Roelofsz aan Willem Florisz van den Tempel

Tempel, van de | 1374

mr Dozy: Oudste Stadsrek van Dordrecht p 91
Achternamenindex

"dits die kost, die de stede van Dordt gedaen heeft om tlandt te dycken zeder dat eerst inbrac in den jare 74"; "Godscalc van Braeckel ende Wouter Zas met Willem Florensz van den Tympel voeren eenen reise op die Wael int Broec, 6 £ 10sc"

Tempel, van de | 1385-08-13

mr Dozy: Oudste Stadsrek van Dordrecht p 100
Achternamenindex

"Godschalc van Braeckel en oude Willem Florensz van den Tympel reden ten Berge an onser liever Vrouwen ende den Rade te bidden dat sy onsen lieven genadigen Heere bade, dat wij ter antwoorden komen mochten van sijnen mismoede", 1 £ 3sc; 08-15: idem en Wouter van den Waele, van de oude Raad de rentmeester Jan Maddyn, Hugeman Adamsz en van de 12 Jan Paderoghe en Geeraed Saemecooper met Jacob Neve, "om ons te bet te verantwoorden dan wij int eerst ten Berge dede, kost de reise 41 gl ...: 5£ 7sc"