Bedoelde u soms?
tedrode | tethrode | tetroden | tetroed | tetroede

991 resultaten

Tetrode, van | 1305-10-26

J van Leyden: Kroniek Egmond p 277
Achternamenindex

stierf mr Gerard van Tetrode, kanunnik van St Maria te Utecht, die 5 £ besprak

Tetrode, van | 1306-03-27

Reg Hann p 16
Achternamenindex

verklaring van schout en schepenen van Monster over de stichting van een kapellanie bij testament van heer Gherit van Tetrode, kanunnik van Ovr te Utrecht; 1305-12-12: hij schenkt 14 morgen te Poeldijk

Tetrode, van | 1310-07-17

Reg Hann p 35/Cartul St Jan fol 14, 15, 16
Achternamenindex

Gerard van Tetrode, kanunnik van St Maria te Utrecht, verklaart de bisschop van Utrecht, dat hij zijn huizen en erven te Haarlem en zijn goederen in Monsterambacht aan het huis van St Jan en St Katerine vermaakt en verlof gevraagd heeft om een oratorium voor St Jan te Haarlem te mogen bouwen; 1310-07-18: gelijke verklaring aan baljuw, schepenen, raden en burgerij van Haarlem; 1310-07-20: bevestiging door bisschop Guy; 1310-07-25: Diederic van den Wale, 's graven rechter, en schepenen in Monster, oorkonden dat Symon van Tetrode namens zijn broer heer Gerrit, overdroeg aan het St Catharijne te Utrecht tot een capelrie te Haarlem: a) 14 morgen in de Poeldyc bij de molen, an de ander side van de weygte en Dirc Dyrbaren in huur heeft, b) 5 morgen die Dirc uten Dike in huur heeft

Symon van Tetrode is een broer van Gerard

Tetrode, van | 1311-11-01

Van Mieris II p 122
Achternamenindex

de regering der stad Leiden bericht aan graaf Willem de schade die heer Jan van Barlare aan sommige poorters van Leiden bij Santhoven en Hertals in Brabant berokkend heeft: "ende dit voorgenomde gelt hebdi doen betaelen Willaem van Tetrode uter clercke met uwen propren penningen sonder cost, die sij daeromme daden, die gerekent is 10£ Holl": Dierick van Haerlem 54£ Holl, Willem van Dobbe 40£; Dieric van Haerlem, Niclaes Tierloet en Jan Portersz zijn tegengehouden bij Heerentals door Janne van Barlare

Tetrode, van | 1315-06-13

Reg Rotterdam en Schieland no 233, 234
Achternamenindex

mr Gerard, scholaster te Haarlem, provisor en deken van Kennemerland, Willem Dullaerd veren Baertenz, rentmeester van de graaf, Jan Hone en Ghysbrecht Dullart Willemsz, schepenen te Haerlem, oorkonden dat Symon Ysbrantsz van Tetrode aan de commandeur van het St Janshuis te Haarlem overgedragen heeft, als vrij eigen, tbv het Heilige land, behalve ander goed, 14 morgen land, gelegen aan de Lierewech met de helft van de woning, die Claes Domasz vroeger toebehoorde en die Simon nu gekocht heeft van Florens Ghysbrecht Bokelsz

Tetrode, van | 1316-06-10

Reg Hann p 65/Cartul Orde St Jan P.A.V. no 79
Achternamenindex

testament van Symon van Tetrode: o.a. 14) aan St Janshuse te Haarlem 5sc per jaar, in te nemen in de Poeldyc, uit het land dat Bartelmeus Amelgersz bezit

Tetrode, van | 1318-05-16 - 1319-05-15

Dr Smit: Rek Hen Huis II p 430
Achternamenindex

renten van de tollen te Berghen, van de tiende in Nuweland: Willem van Tetrode 14 £ R 7s, de tiende in Enigheburch Stoyt 14 £ 5s R 6s 4d ob

in de volgende rekeningen worden andere pachters genoemd

Tetrode, van | 1321-04-30

Reg Hann p 95
Achternamenindex

graaf Willem vergeeft Willem van Tetrode zijn misdaad, in zijn schoutambacht van Wieringerland begaan

Tetrode, van | 1327-03-20

Arch Kloosters in Delfland p 184/Arch Klooster Loosduinen regest no 9
Achternamenindex

Hughe Uten Dale voegt bij de 6 £ jaarlijks die wijlen zijn vrouw Machtelt Dirxdochter van Tetroden schonk voor een capelrie en verzekerde op het land oostwaarts van hun woning nog 6 £, verzekerd op zijn woning en erf

Tetrode, van | 1332-08-28

J van Leyden: Kroniek Egmond p 271
Achternamenindex

stierf Diderik van Tetrode, lekebroer, die jaarlijks 10 £ besproken heeft