Bedoelde u soms?
theenen | thielen | thienden | thienen | thulden | thulen | thuynen | tienen | tuenen

3 resultaten

Thuenen, van | 1410~

Leenregister Culemborg fol 38
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Deuken van Ecke Lamphollenz 6 morgen land tot Ecke op de nederste Hulle, belend boven: Dierck van Thuenen, beneden die Mauderikse wetering, strekkende aan de Zudermaet

Holle | 1410~

Leenregister Culemborg
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Deuken van Ecke Lamphollenz 6 morgen te Ecke op de nederste hulle, belend boven: Dierck van Thuenen, beneden: de Maudericse wetering, strekkende tot de Zudermate (fol 38); - Willem van der Woert Gerijt Hollenz 11 morgen land in Mauderiker maelscap, strekkende van Heinrics land van Mauderic en van Aleit Zijbrants op in Mauderiker Weteringe, belend boven: Evert uten Weerde Roelofsz, beneden: Ot Doijs, Jan Doijs en Ot uten Weerde; - 3 morgen 16 roeden op de Bulcken, beleend Angnijse, zuster van de leenheer, vrouw van Wolter van Overrijn Hackenz, belend boven: de vrouwe van Langeraeck, beneden: Dierck Aernt Hollenz (fol 59v); - Lamp holle van Ecke 4½ morgen, belend boven: Lamp holle Dyeriksz, beneden: Jacob van Scerpenborch (fol 60); getuige: Claes Holle van der Woerde (fol 62v)

Roelof van der Eme Diercksz, Alart van der Eme Lamphollenz, Johan van Derthesen Diercksz van der Eme, ledige mannen. Mannen: Dierck Doijs van der Eme en Deuken Lamphollenz

Eck, van | 1410~

Leenregister Culemborg fol 13, 13v, 14v, 22v, 36v, 38
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Jan van Ecke Herdberensz 7 morgen in Pelmate, belend boven: Ot van Derthesen, beneden: Henric van Mauderic; - Borre (later: Deenken) van Eck een tiende te Eck, de gifte van de kerken van Eck en Mauderic en 10 morgen te Ecke," mer van den 10 mergen en weet ick waer niet wael af hoe hij die houdt"; - Geryt de Monic Henrics Monicsz 9 morgen tot Mauderic in die Oude Weyden, belend boven: Jan van Ecke Willemsz, beneden: Geryt uten Weerde; - Jan van Ecke Willemsz 15 morgen te Mauderic en Jan van Ecke Herberensz 7 morgen; - Heymeric Roelantsz 3½ morgen op Hornincsvelt, die Jan Willemsz placht te houden; - Wouter bastaard van Culemborg, 5 morgen in die maelscap van Eck, die gelegen zijn die Rynacker en die Tuderweijde, belend boven: Roelof Lamphollenz, beneden: die Ynghensen weg, en dit erf gaf Jan van Eck Herberensz over tbv van voornoemde Wouter; - jvr Lysbet Jansdochter van Ecke 6 morgen tot Eck op de nedersten hul, belend boven: Jan van Eck, beneden: die Mauderickse wetering, haar vader Jan van Eck doet hulde; later: - Deuken van Ecke Lamphollenz 6 morgen land tot Ecke op de nederste Hulle, belend boven: Dierck van Thuenen, beneden die Mauderikse wetering. Nog later: Deuken heeft dit leen ontvangen

manne: Alaert van de Wael en Jan van Eck Woltersz