Bedoelde u soms?
tabel | texel | thiel | tielt | tien | tigel | tijn | till | titel | trier | tuel | tule | tull | tuul | tuyl

151 resultaten

Tiel, van | 1303

Van Mieris II p 38
Achternamenindex

getuige no 18) voor de bisschop van Utrecht: Florentius de Thyele, miles

Tiel, van | 1307

Rek Hen Huis II p 5
Achternamenindex

rekening Amstelland 1308: achterstallige renten 1307: - van de tijns van Wesepe 8 £ 3sc; - Albrechts hofstede van Thiel, 10sc; - van de tijns van de Bindelmere 30sc

Tiel, van | 1308

Rek Hen Huis II p 7-12
Achternamenindex

rekening Amstelland: het hofland te Wesepe 18 £ 15sc, Kerstiaen Dibbarnsz; - Ghisbrecht Bra(u)ntsz de Bindelmere 10 £; - van Witten Lappen lande 3 £; - Tideman Hilgers lande 2 £; - Albrechts hofstede van Thiel, 10 sc; van de tijns van Wesepe 8£: - van Bindelemeren 30 sc; afterstal van voorgenoemde renten: van het hofland van Wesepe 5sc

Tiel, van | 1302-01-25>

Cartul Marienweerd no 115, 120, 234
Achternamenindex

Arnoldus zoon van Hubertus van der Walewike en zijn vrouw Lutgardis dragen 1 ½ jugera land tussen Hemert en Zennewijnen, genaamd Polacker, belend tussen monachos en Henricus Loneman, op aan Lubbertus Rosemont de Tylle; vervolgens geeft Lubbertus dit land weer in erfpacht aan Arnoldus voor 2 £ per jaar; 1303-07-24: Gislebertus de Malsen draagt dit land over aan Lubbertus dictus Rosemont de Tyla; 1323-04-03: Allardus filius Vastardi verkoopt aan Hermannus zoon van Lubert van Tyla de doorgestoken brief

borg: Arnoldus de broer van Allardus Vastardi

Tiel, van | 1314-06-09

Cartul Marienweerd no 152
Achternamenindex

Conradus zoon van wijlen Gerard de Tyle schenkt aan zijn broer dominus Gerardus, kanunnik van Marienweerd, 3 £ erfelijke census ex integrali domistadio super quo Gerardus, pater dictorum presentium, toen hij leefde woonde

Tiel, van | 1333

Livre Feudataires Jean II Duc de Brabant 1312 p 290
Achternamenindex

Wenemarus de Tyele, domum in qua lombardi apud Tyele manebant, quam dux hereditarie sibi et suis heredibus contulit in feodum

Tiel, van | 1334-05-20

Cartul Marienweerd no 423, 429
Achternamenindex

Johannes de Tyle zoon van Macharii verkoopt aan Henricus de Werva senior, 4 jugera et 4 hont land in Malsen in die Gansweide, belend: dominus de Kuijc, Theodericus van Benthem en Theodericus Sculenborch ter ener, en Theodericus Bout ter andere zijde; hij ontvangt dit land weer in erfpacht van Henricus de Werva senior, voor 4 £ per jaar; 1335-07-10: Henricus de Werva senior verkoopt dit land voor 100£ aan Marienweerd

borgen: Fredericus filius Macharii, Henricus et Eccrinus ejus fratres; schepenen in Zaltbommel: Gerardus Maelghys en Johannes de Werva filius Goswini

Tiel, van | 1343-05-11

Cartul Marienweerd no 524
Achternamenindex

Wenemaer van Tyla, richter van de hertog van Gelre in Bommeler- en Tielerwaard, tot Beesd en Renoij, verkoopt voor de hertog land te Beesde aan de abdij

Tiel, van | 1343

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

ontvangst van huur in Haarlem aan hofsteden: Willaem van Thiele 10 d

Tiel, van | 1348-06-29

Codex Dipl Neerl Serie 2 dl 2 p 172
Achternamenindex

Peter en Coenraed, butekerckmeisters van Yselsteine, verklaren bij consent van heer Arnoud van Yselstein, verkocht te hebben aan Willem Molneven van Tiele, voor 10 £ zwarte, "een placke lants daer die dorenboem op staet, alse die muer nu begrepen heeft, die daer om gaet, streckende van zinen huyse beneffen den kerchove tusschen den twe mueren ten Cogghensloet waert, die wileer was een stucke van des papen hofstede"