Bedoelde u soms?
tibburg | tilborg | tilborgh | tilbourg | tilburch

63 resultaten

Tilburg, van | 1196 (1197)

Noordbrabantse Charters p 17, 286
Achternamenindex

verdrag tussen de hertog van Brabant en de graaf van Gelre, onder de getuigen: Gislebertus de Tilborch; 1205: in een brief van graaf Willem ten gunste van de abij Rijnsburg komt als getuige voor: Giselbertus van Tylborg

Tilburg, van | 1205

v.d. Bergh I no 202, 203
Achternamenindex

Ada van Brandenburg, zuster van graaf Dirk VII, verkoopt aan abdij Rijnsburg 2 hoeven te Poel, onder de getuigen: Giselbertus de Tilburg

Tilburg, van | 1234-05-01

Noordbrabantse Charters p 26, 27
Achternamenindex

Giselbertus van Tilburg, ridder, schenkt het derde deel van de tiende te Berkel aan het St Geertruiklooster te Leuven, onder een cijns van twee Keulse deniers; 1240-06-07: hij schenkt zijn recht op de tiende te Berkel

Tilburg, van | 1242-03-18 (1241)

Noordbrabantse Charters p 27/Foppens: Hist ep Sylvaeducensis p 208
Achternamenindex

Giselbertus van Tilburg schenkt het derde deel van zijn novale tiende van West-Tilburg aan de abdij van Tongerlo, zegel: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken

Tilburg, van | 1244-12-06

Noordbrabantse Charters p 29
Achternamenindex

Giselbertus van Tilburg, ridder, verkoopt met toestemming van de hertog, zijn tiende te Tilburg aan het Geertruiklooster te Leuven

getuige: Gerardus de Ischa, miles

Tilburg, van | 1251-01

v.d. Bergh I no 536
Achternamenindex

verdrag tussen Johannes van Heusden en de stad 's Hertogenbosch over de Heusdense tollen, onder de getuigen: heer Walterus de Tilborch

1606-02-28 | Tilburg

V.R.O.A. 1909 p 269 no 8/R.A. Den Bosch Arch Tilburg en Goirle
Jaartallenindex

de souvereine Raad van Brabant te Brussel beveelt aan schout, schepenen en gezworenen der heerlijkheid Tylburch en Goirle om n.a.v een request van Huybrecht van Malsen heer van Tylburch en Goirle aan dezen wettig transport en opdracht te doen van 11 bunder land, ter plaatse genaamd het Rijtveld, met nog ½ bunder gelegen te Tilburg voor zijn huis, aan zijn vader Charles van Malsen in 1575 wettig verkocht, krachtens octrooi van den koning voor de gemene ingezetenen van Tilborch om een gedeelte der gemeinte te verkopen, maar waervan destijds nog geen transport was gedaan (vgl 1588-02-27, 1611-09-10)

1611-09-10 | Tilburg

V.R.O.A. 1909 p 270 no 9/R.A. Den Bosch Arch Tilburg en Goirle
Jaartallenindex

hunne Hoogheden stemmen toe in den absoluten verkoop aan Hubert van Malsen sr gucgier [= pandheer] van Tilburch, van de heerlijkheid van Tilborch, Goirle en Druenen, alsmede van den tol Venloon, en verder toebehoorten (begrepen in een brief van verpanding van 1387-11-17) voor fl 5000 boven het geleend kapitaal bestemd voor employer en rachept d aultres parties en gaigées de plus grande importance (vgl 1606-02-28 en 1612-10-12)

1612-10-12 | Tilburg

V.R.O.A. 1909 p 270 no 10, 11, 12/R.A. Den Bosch Arch Tilburg en Goirle
Jaartallenindex

de Staten van Brabant stemmen toe in de verkoop aan de erfgenamen van Huybrecht van Malsen, pandheer van Tilborch, Goerle en Drunen, benevens den tol te Venloen, tot nu toe in pand bezeten krachtens de brief van 1387-11-17, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de gerechtigheid op het verkochte niet verder zal gaan die die welke in de brief van 1387 werd verleend (vgl 1611-09-10, 1613-01-17); 1612-10-31: Albert etc en de infante van Spanje dragen op aan Adriaen van Malsen, mits het overlijden van zijn vader Huberts van Aalsen en aan zijn erven voor de som van fl 5000 boven het geleend kapitaal, om ze in leen te houden de dorpen van Thilborch, Goerle Druenen, thol tot Venloen

1711-05-22 | Tilburg, Goirle

V.R.O.A. 1909 p 272
Jaartallenindex

de Raad en Leenhof van Brabant ontleent Charles Hubert Augustyn grave van Grobbendonck van de heerlijkheden van Tilborch en Goirle met hare toebehoorten en goedt, vest en erft daarin zyne Hoocheyt Wilhem prince van Hessen-Cassel die ze gecocht heeft voor 51000 pattacons of 127500 gulden Holl (no 19); 1711-07-14: de Raad en Leenhof van Brabant beleent Willem prince van Hessen-Cassel met de heerlijkheden Tilborgh en Goirle met hare toebehoorten, verkregen bij koop tegen Charles Hubert Augustyn grave van Grobbendonck (no 20); 1691-12-19: de Raad en leenhof van Brabant beleent Lanceloth grave Groobendonck, baenderhere van Wesemael bij dode van zijn moeder vrouwe Maria van Malsen, met de heerlijkheden van Tilborch en Goirle met hare toebehoorten (no 18)