Bedoelde u soms?
tholen | thollen | thulen | tolen | tolle | tolles | tolling | tollot | tolne | tolre | tolver

162 resultaten

Tollen, van den | 1343

Rek Hen Huis II p 44
Achternamenindex

uitgaven: aan mr Pieter van den Tollen 10 £

1326-06-22 |

A.R.A. Copie Leenkamer no 27 fol 58/L.R. 11 fol 19 (Vriesland)
Jaartallenindex

graaf Willem oorkondt: dat wij Yseke Satkins (Satleints ?), die houderesse es van desen brieve, ghegheven hebben te tappen sonder tollen alsulck bier als Yseke voirs. tappen sall, binnen hoersselfs huyse, daeroff gheene tollen te gheven. Dit sal geduren tot onsen wederseggen

1503-10-06 | Sparendam

Keur- of Gebodregister Haarlem fol 168v, p 28
Jaartallenindex

rakende de tollen op Spaarndam

Breeuwe | 1393-1394

Rek Rentmeester Kennemerland 829 fol 10v
Achternamenindex

Jan Breeuwe: de tollen te Sparendam, 9 £

Gent, van | 1409-05-06

Grafelijke Commissie of Beveelboeken II p 8
Achternamenindex

Wouter van Gent krijgt de tollen van Jeersickeroirde

1276-01-14 | Akersloot

B.B. Bloijs 1348-1380 fol 149v, 130v/latijnse akte 50 fol 130v
Jaartallenindex

Floris V ontheft die van Akersloot en Uitgeest voor de eerstkomende jaren van het schot; 1277-01-14: graaf Floris geeft aan die van Akersloot en Uitgeest wegens hulp tegen de Friezen, vrijdom van tollen (Inv. Graft); 1276-10-02: privilege van tollen voor Akersloot en Uitgeest (Inv. Haarlem)

1354-05-05 |

A.R.A. Copie Leenkamer no 32 fol 73/Reg E.L. 23 fol 46
Jaartallenindex

hertog Willem verleent die abdisse en convent van Rynsburch "dat si tollen vri varen laten voir bi allen onsen tollen alsulc goet als die abbedisse en t convent van Reynsburch doen voeren ute Walcheren tote hueren cloestre, tote hores selves noottucht [nootdruft ?] behoef, sonder ander gebod daar of van ons te hebben ende dit sal duren tot onsen wederseggen"

1280-08-28~ (12-11~) | Wormer

Pauca Collecta fol 5, fol 126
Jaartallenindex

graaf Floris geeft Wormer wegens hun diensten tegen de Friezen vrijheid van tollen

Leijaert | 1349-1350

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Claes Leijaert van de grontgate en van Doedenvenne, 50 sc (798 fol 14v); (fol 15) van de tollen te Alkemaer; (fol 34v) afterstal van Doedenvenne, (fol 35v) afterstal van de tollen te Alcmaer

Gent, van | 1403-09-29

Grafelijke Commissie of Beveelboeken I p 75
Achternamenindex

Wouter van Ghent krijgt de tollen te Gheervliet, Almsvoet, Stigemonde en Rijervairt