Bedoelde u soms?
thorenvliet | tornevliet

10 resultaten

Torenvliet, van | 1562-04-23

Ned Leeuw jg 1911 p 175; Arch Leiden Voogdenboek fol 56v
Achternamenindex

Jan Cornelisz van Torenvliet vermeld als man van Anna Hoochstraten Françoisdochter; 1591-04-29: hun weeskinderen Frans en Thomas, voogden: mr Gerard van Hoogstraten en Jacob Danielsz van Leeuwen

Torenvliet, van | 1599-12-05

Jaarboek CBG dl XII 1958 p 118
Achternamenindex

begraven in de Grote Kerk te Haarlem: Catharina van Berckenrode gehuwd met Franc van Thorenvliet

Torenvliet, van | 1618-05-07

Protocol Schoten, Haarlemmerliede en Akendam fol 38
Achternamenindex

G.R. de Keyser c.s. zijn schuldig aan Cornelis van Tornevliet een losrente van 24 gld per jaar hoofdsom 400 gld, onder verband van huis en land aan de Heereweg (te Schoten) groot 1 morgen 400 roe

Torenvliet, van | 1629-07-18

G.A. Leiden 373 no 35, 36/Notaris Traudenius
Achternamenindex

boedelscheiding erfenis Paul Willemsz van Thorenvliet binnen Leiden, genoemd: Willem Benninc, man van Maria Willemsdochter van Thorenvliet, Dirc Zegesz van Campen x Catharina Willemsdochter van Torenvliet, Symon Vougen, chirurgijn, vader van de kinderen bij Sara Willemsdochter van Thorenvliet, Sebastiaen van Cortenhout, 40 van de stad, als voogd over de minderjarige kinderen van Paul, verder E. Machiel Matysz Chimaert namens Jeremias Vredelant x Adriana Willemsdochter van Thorenvliet (geschrapt: mr Jacob Verwey als voogd over de jonge Jan Willemsz van Thorenvliet), voor henzelf en de meerderjarige kinderen, machtigen Joost van Sandwech om de boedel te scheiden (ook tegen de zin van Jan Lucx); 1629-07-21: Huych Zegesz van Campen x Agatha Willemsdochter van Thorenvliet geeft Joost van Sandwech ook volmacht

Torenvliet, van | 1631-03-21

G.A. Leiden 374 no 25/Notaris Traudenius
Achternamenindex

compareerde Catarina van Torenvliet, ongehuwd, wonende in 's Gravenhage, voor haarzelf en als gemachtigde van o.a. haar zusters: Jan van Torenvliet x Agata Paulsdochter van Torenvliet, Maria van Torenvliet en Petronella van Torenvliet en de verdere kinderen van wijlen haar vader Paul Willemsz van Torenvliet, erfgenamen van Cornelis Ray ? overleden te Dordrecht, geeft volmacht op Michiel Reijersz om namens hen te verkopen een bunder land in de Innendyck ? in Pieter Sebastiaens land, hen aanbestorven van wijlen Cornelis Ray ?

Torenvliet, van | 1633-08-11

Verponding Heemstede V
Achternamenindex

de weduwe van Thorenvliet: tussen Hillegom - Berkenrode, 11 morgen

Hoogstraten, van | 1591-04-29

Ned Leeuw jg 1911 p 174/Arch Leiden Voogdenboek fol 56v
Achternamenindex

Gerard van Hoogstraten en Jacob Danielsz van Leeuwen voogden over Frans en Thomas, weeskinderen van Jan Cornelisz [van Torenvliet] en van Anna van Hoogstraten

Leeuwen, van | 1591-04-29

Ned Leeuw jg 1911 p 174/Arch Leiden Voogdenboek fol 56v
Achternamenindex

Gerard van Hoogstraten en Jacob Danielsz van Leeuwen voogden over Frans en Thomas, weeskinderen van Jan Cornelisz [van Torenvliet] en van Anna van Hoogstraten

Backenes, van | 1845-12-15

Ned Adelsboek
Achternamenindex

Lambertina Cornelia van Backenes x dr Christiaan George Plaat, hieruit: Elsiene Hendrika Reinhardina plaat, geboren Beerta 1845-12-15, overleden 1922 -07-07 op het huis Torenvliet te Koudekerke x jhr mr Leonhard Schorer

Hoogstraten, van | 1562-04-23

Ned Leeuw jg 1911 p 173
Achternamenindex

de erfgenamen van Frans van Hoogstraten: Gerrit Hoochstraten, Jan Maertensz Mijs(ter) als man van Hillegond Hoochstraten, Rijck Evertsz als man van Marie Hoochstraten, Jan Cornelisz [van Torenvliet] als man van Anna Hoochstraten en actie hebbende van zijn zwgaer Jan van der Bouckhorst als man van Catrijn van de Bouckhorst [Hoogstraten] en Jan Aelbertsz [van Quakenbosch] als man van Jannetje Hoochstraten en vervangende Willem Gerrit Hughensz [goudsmid te Leiden, 2e man van Gerburg] als man van Gerburg Hoochstraten, verklaren dat zij op 1560-04-19 verkocht hebben aan Wouter Jorisz 11 morgen land onder Langerak, aan de zuidzijde van de Lek