Bedoelde u soms?
terra | terre | terse | tolle | tolre | tombe | tome | toorn | torck | toren | torfe | torne | torve | turre | turri

2 resultaten

Torre, de la |

Batavia Illustrata bl 936, 1106
Achternamenindex

genoemd: Philips de la Torre x Henrica van Culenborg; Fran├žois de la Torre x Maria van Poelgeest

1562-10-14> |

R.A. Arnhem Inv Arch Doornenburg regest 163, 164, 165, 166, 167
Jaartallenindex

Joes van den Abeele, notaris door het Hof van Utrecht geadmitteerd, instrumenteert dat Anna, weduwe van Joost van Langeraeck de possessie heeft aanvaard van landerijen in Schalckwijk, Jutphaes, Abcoude en Loenresloot. In de regestenlijst volgt een ongedateerde akte: Willem van Diemen, Raad in het Hof van Utrecht, als commissaris in het geschil tussen Elyas, Peter, Gysbert, heer Loeff, Anthonia en Luijtgardt, alle kinderen van wijlen Gerrit van Wynssen, ter eenre, en Anna, weduwe van Joost van Langeraeck ter andere zijde, geeft volmacht aan de deurwaarder van het Hof om een dagvaarding uit te brengen; 1564-05-26: Pauwels van den Berch, raad in het Hof van Utrecht, optredende als commissaris in het geschil tussen Elias van Winsen en Anna an Langeraeck, geeft volmacht aan de eerste deurwaarder om een dagvaarding uit te brengen; 1564-07-13: als hiervoor op 26 mei, letterlijk gelijk; 1564-08-07: J. de la Torre, secretaris van de Geheime Raad des Konings, verklaart dat in deze Raad brieven van revisie gegeven zijn op verzoek van heer Ludolph en Elias [van Winsen]