13938 resultaten

Tot | 1633-08-11

Verponding Heemstede/Berkenrode XII
Achternamenindex

de weduwe van wijlen Cornelis Gerritsz Tot: 1 morgen 3 hont

Aa, van der | 1200 tot 1451

Batavia Illustrata bl 1189
Achternamenindex

Leoninus van der Aa, werd vermeld in het tractaat van vrede tussen de hertog van Brabant en de graaf van Holland, ingegaan in het jaar 1200;Gerard van der Aa, getuige van Muyden en andere plaatsen, gegeven bij Otto II bisschop van Utrecht aan Gijsbert van Amstel in 1225. Gerard van der Aa, Oostagier gesteld door de graaf van Holland, wegens de verzoening tussen de graaf en die van Amstel in 1282. Johan van der Aa, heer van Grimbergen en Gruithuysen, 1374. Hubert van der Aa, Jacobsz. heeft geleefd in het jaar 1414. Johan van der Aa Alphardsz, anno 1424; 1451: Johan van der Aa, Heer van Burchare, gehuwd met Elisabeth van Egmond, dochter van de 21 heer van Egmond in 1451

Brederode, van | 1592-05-13 en 14, 06-21 tot 24

V.R.O.A. 1909 p 131 no 116/Arch Detmold Brederode
Achternamenindex

notarieel verslag van de opening van een koffer, herwaarts overgezonden door Amelia palsgravinne bij den Rijn, gravin van Nyenaar, eertyts weduwe van Hendrik heer te Brederode (ter voldoening van een accoord door haar gemaakt met Geertruid van Bronkhorst en Batenburg, in leven vrouwe te Vianen, enige erfgename van Hendrik van Brederode, van 1587-07-04) ten huize van Walraven heere van Brederode, erfgenaam van Geertruid, in den Haag en beschrijving van de daarin gesloten stukken van 1219-1567

Aelbert Meinssen tot Egmont | 1570

100e penn inv 74 II fol 39v
Maatboek Heemskerk

eigenaar: Aelbert Meinssen tot Egmont

huurder: Voekel Lourisdochter ( tot Castricum? )

715 roeden hooiland

6 £ 10 st

Aelbert Meynsen tot Egmond | 1570

100e penn inv 74 II fol 39v
Maatboek Heemskerk

eigenaar: Aelbert Meynsen tot Egmond

huurder: Pieter Lourisz tot Castricum

715 roeden hooiland

6 £ 5 st

Louris Dircsz tot Eemskerk | 1570

100e penn inv 74 II fol 39V
Maatboek Heemskerk

eigenaar: Louris Dircsz tot Eemskerk

huurder: Voekel Lourisdochter tot Castricum

800 roeden geestland

5 £

"van t veer tot die duijn toe, ten noorden van de Hecksloot" IV 92 | 1539

Heemskerk maatboek inv 56 fol 23v, 13, 56v
Maatboek Heemskerk

in "die cleyne myen meed"

"van t veer tot die duijn toe, ten noorden van de Hecksloot" IV 92

eigenaar: Duif Simon Hoflans weduwe

huurder: Cornelis Gerytsz tot Hoeft

1177 roeden "bij Louweris Allaertscamp"

Lysbet Jan Huyghes weduwe | 1539

inv 56 fol 59v
Maatboek Heemskerk

eigenaar: Lysbet Jan Huyghes weduwe

huurder: Pieter Jacobsz tot Assendelft

421 roeden, een acker voor Maritgen Huygen

Heemskerk, 3 ackers voor zijn deur in die croft | 1539

Maatboek Heemskerk 56 fol 64
Maatboek Heemskerk

Heemskerk, 3 ackers voor zijn deur in die croft

eigenaar: Joest Brederode

huurder: Joest de bastaard tot Haerlem

350, 44½ roeden

"van t veer tot die duijn toe, ten noorden van de Hecksloot" IV 40 | 1539

Heemskerk maatboek inv 56 fol 22v, 11, 44
Maatboek Heemskerk

in "Breetweer"

"van t veer tot die duijn toe, ten noorden van de Hecksloot" IV 40

eigenaar: de abt [van Egmond]

huurder: Maerten Pieter deckers tot Castercum

942½ roeden

1561: IV 42