Bedoelde u soms?
thou | toin | tome | tota | tour | tous | tout | touwe | trouw | trouwe | tuul

20 resultaten

Touw | 1372

Bortet: Delft p 100
Achternamenindex

schepen van Delft: Claes Touw Arentsz

Touw | 1392-02-17

Ons Voorgeslacht 10-1988 p 440
Achternamenindex

leen no 27) en 27A): 2 morgen in Honterland in de Lier, lees: Doe Claes Touwenz, (27A) de helft van 2 morgen land; 1411-12-27: Gerrit Aernt Touwenz; 1429-08-14: dezelfde met ledige hand; 1437-04-02: Pieter Aerntsz

Touw | 1403, 1418, 1419

Bortet: Delft p 103, 106
Achternamenindex

schepen van Delft: Arent Touw(de) Alewynsz

Touw | 1408

Bortet: Delft p 104
Achternamenindex

schepen van Delft: Arent Beuckelsz [Bokel] Touwde

Touw | 1429, 1430

Bortet: Delft p 226, 229
Achternamenindex

wordt het St Ursula orgel gemaakt in de kerk te Delft; organist tot 1451: Michiel Claes Touwenz, gekomen van Ermgard Pyne

Touw | 1429, 1430

Bortet: Delft p 107, 108
Achternamenindex

schepen van Delft: Jan Claisz Touwesz

Touw~ | 1428-1429

Thesauriersrekening Haarlem
Achternamenindex

Margriete Jan Camerincsdochter en Alyd Pieter Tauwendochter, Dordrecht, kopen op 1428-09-17 een lijfrente van 7 Wilh sc per jaar op Haarlem voor 101 £ 3sc (fol 54); 1434: (188 fol 19) Margriete Jan Camerincsdochter weduwe van Everdey van Genderen en Alijt, 5£ 19 sc; (fol 19) Margriete en Zoete Heijnendochter van Loenen 5£ 19sc; 1430: Alijt Pieter Cauwendochter en Margriet Jan Camer(l)incsdochter, weduwe van Everdey van Genderen, Dordrecht, rente van een half jaar 5£ 4d (184 fol 87); 1435-1436: (189 fol 53v) rente 4£ 7sc ½d 2 hall

Touw | 1467-1468

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Tauwe Henricsz: de biertollen en vlastienden in - Enichburch voor 10 jaar, 1e jaar 25sc, - St Martyn ook voor 10 jaar voor 25sc, - Valkencooch ook voor 10 jaar voor 15sc per jaar, - de vrije Vroonscoud in het Nyeland voor 10 jaar, 25 sc per jaar, - de kleine landrenten aldaar voor 10 jaar voor 3£ 15sc (898 fol 41v); 1468-1469: (899 fol 45v) de visserij in Valkencooch voor 3£, de biertollen en Vlastienden in Enichburch 25 st, St Martijn 25sc, Valkencooch 15sc, de vrije Vroonscout in het Nyeland 25sc, de kleine landrenten 3£ 15sc

Touw |

Batavia Illustrata bl 1295
Achternamenindex

genoemd: Ida Touw, dochter van Claes van der Burg, x Jacob van der Meer

Touw | 1534

Bortet: Delft p 123, 81
Achternamenindex

buitenhavenmeester of veertig van Delft: Arent Touw zoon van Jan Aemsz van der Burch, stierf in 1558; 1518: Arent Touw vermeld als pensionaris van Delft