Bedoelde u soms?
test | tielt | tricht | triecht | trier | trijest | trips | trist | troest | troost | tryest

17 resultaten

Triest, van | 1456

Leenregister Abdij St Paulus te Utrecht 505 fol 19v
Achternamenindex

Claes van Trijest wordt binnen jaar en dag na dode van zijn vader beleend met een stuk land en erve van 1 ½ morgen, belend oost: de straat geheten die Meer, zuid: Claes van Trijest, noord: de ghemeynde geheijten de Bresick, gelegen in het gericht van Lijenden

abt: Jacobus van Poelgeest; mannen: Aernt Loeff, Peter van Schonenburch

Triest, van | 1503-09-15

Grote Raad Mechelen Geëxtendeerde Sententiën p 387
Achternamenindex

Adriaen Jansz contra Dirc van Eesteren: beroep tegen vonnis Hof van Holland, Henrick van Trist gaf een vordering op eiser in betaling aan verweerder, doch eiser betaalde niet aan verweerder. Het Hof vernietigde een vonnis van schepenen van Haarlem die eiser op zijn eed van betaling vrijstelden; beroep ongegrond verklaard en eiser tot betaling veroordeeld

Triest, van | 1456-05-23

Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol 19v, 236v
Achternamenindex

leen van de abdij St Paulus te Utrecht: abt Jacob van Poelgeest beleent binnen jaar na dode van zijn leenvoorganger zijn vader, Claes van Trijest met een stuk land en erve van 1 ½ morgen, belend oost: de straat geheten die Meer, zuid: Claes van Trijest, west, noord: een ghemeijnt geheyten die Brenck, gelegen in het gerecht van Lyenden, tot een onversterfelijk erfleen; 1484-07-03: beleend Johan van Triest Claesz, na dode van zijn vader, belend oost: een straat geheten die meente, zuid: Johan van Triest Claesz, west, noord: een gemeynt geheten den Brinck; "modo Adriaen van Triest ejus frater"

mannen: Aernt Loeff, Pieter van Schonenburch; 1484: jonge Frederick van der Zevender, Henrick Vweij [van der Weij ?]

Cuijl, van der | 1424-11-17

Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol 32v
Achternamenindex

leen van de abdij St Paulus te Utrecht: abt Geryt van Damasch oorkondt dat zijn hof- en tijnsmeester Beernt van Broichagen er over stond toen Johan van Triest Claesz en zijn vrouw Margriet, jvr Margrit, jvr Volquin en jvr Dirc, kinderen van Johan van Triest, hem opdroegen een stuk land van 3 morgen 2 hont, geheten Trudenkempken, gelegen in de maelscap van Lijnden, belend oost: land van de abdij, west: de heerlijkheid Lyenden, noord: die aa grave, zuid: Hubert van Triest Claesz, vervolgens ontvangt Aernt van der Cuijl Jacobsz dit goed ten tijnsrecht, per jaar voor 8 penn; "In mo h .. Lysbette van Triest. Nu heffer die koeck the Lienden"

tijnsgenoten: Hubert van Triest Claesz, Dirc Foyert

Cuijl, van der | 1427-04-22 (1427-11-22?)

Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol 33
Achternamenindex

leen van de abdij St Paulus te Utrecht: abt Gerit van Damasch oorkondt dat voor zijn hof- en tijnsmeester Beernt van Broichagen verschenen is Arnt Jacobsz [van der Cuijl] en zijn vrouw Eef, heeft opgedragen van Hubert van Triest Jansz namens zijn dochter Lysbeth van Triest, 3 morgen 2 hont land in de maelscap tot Lyenden, geheten "Truden kempken", belend oost: land van de abdij, west: de heeerlijkheid Lienden, noord: de aa grave, zuid: Bernt van Brouchagen en Hubert van Triest Claesz; Hubert ontvangt dit goed voor zijn dochter Lysbeth tegen 8 penn per jaar; "Nu heffer die kerck te Lienden"

tijnsgenoten: Eernst van Ewick, Willem Gerytsz

1583-01-20 |

R.A. Arnhem Inv Fam Arch Brantsen regest 67
Jaartallenindex

Gysbert Spruit, burgemeester van Nijmegen, Jacob Biessman, Otto Pauwels, Winandt van Eck en Gerhart van Risswyck enerzijds, Gerhardt van Berck, mr Jacob van Berck, Johan van Berck, Henrick Uwensz en Jorden van Triest, anderzijds, maken huwelijksvoorwaarden tussen Jacob Kelffkenn, zoon van Johan Kelffkenn Jacobsz, oud-burgemeester van Nijmegen, en Christina van Berck, dochter van Anna van Triest, weduwe van Johan van Berck, in leven burgemeester van Nijmegen (met enkele zegels)

Aelst, van | 1463-12-28

Leenregister St Paulus Utrecht 505 fol 38v
Achternamenindex

Dirc Foijert als hof- en tijnsmeester van de abt van St Paulus oorkondt dat Gheryt van Zomeren Dircsz en zijn vrouw Adriaen hem opdroegen tbv Harberen van Aelst de tijswere van 5 morgen land in het kerspel van Kesteren, belend zuid: de papelike prove van Kesteren, west: de heren van St Walburg te Arnhem, noord: de gemene straat

tijnsgenoten: Claes van Triest, Willem Zuermont

Aelst, van | 1463-12-28

Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol 38v
Achternamenindex

leen van de abdij St Paulus te Utrecht: hof- en tijnsmeester Dirc Foijert oorkondt dat Gheryt van Zomeren Dircsz en zijn vrouw Adriaen hem opdroegen tbv Harberen van Aelst de tijnswaer van 5 morgen land in het kerspel van Kesteren, belend oost: de papelike prove van Kesteren, zuid: de gemene straat, west: de heren van St Walborg te Arnhem, noord: de gemene straat, en hij ontvangt dit ten erftijns, tegen 11 scepel mout per jaar

tijnsgenoten: Claes van Triest en Willam Zuermont

Aelst, van | 1470-04-14

Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol 43v
Achternamenindex

leen van de abdij St Paulus te Utrecht: hof- en tijnsmeester Dirc Foijert oorkondt dat Geryt van Aelst met zijn vrouw Fije, Willam van Zomeren met zijn vrouw Geertruid, Henrick van Zommeren met zijn vrouw Lysbeth, Jan van Wyck met zijn vrouw Griete, Bernt Rutgersz met zijn vrouw Beatrijs, Jan van Rijn met zijn vrouw Fije, hem opdroegen tbv Wouter Foeijert een kamp land geheten "den Moutkamp", gelegen in het kerspel van Lyenden in de maalschap van Aelst [Gelderland], 5 morgen land, belend oost: heer Ott van Bijlant, ridder, zuid: de landwetering, west: Reyner van Aelst met zijn moeder, noord: heer Jans vicarie van der Heest; vervolgens ontvangt Wouter deze camp in erftijns om 3½ mouwer mout

tijnsgenoten: Claes van Triest en Willam Zuermont

Vonck | 1453-08-19

Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol 15
Achternamenindex

leen van de abdij St Paulus te Utrecht: Rutger Vonck en zijn vrouw jvr Heijlwijch dragen de abt op alle goederen die zij en hun voorvaderen in leen hielden: 1) zijn hofstede, 2 morgen land in de maelscap van Meerten [Lienden Gld], 2) 6 morgen geheten die Hofecke, 3) 11 hont geheten op den smalen wech, 4) 4 hont geheten Ver Hillenhoff, 5) 8½ morgen geheten die Maet, 6) 3 morgen 2 hont geheten die Viertienmorgen, 7) 20 morgen geheten die Geren, alles in de maelscap van Meerten, 8) 6 morgen 4 hont geheten die Maet, 9) 5 morgen in de Veertienmorgen, 10) 3½ morgen aldaar, 11) morgen 4 hont geheten die Hofecke, 12) 6 morgen geheten den Blissencamp; vervolgens wordt hun zoon Hubert Vonck ermee beleend, en lijftocht voor Rutger en Heijlwich

mannen: Claes van Triest, Otto van Slingelant