Bedoelde u soms?
tiel | till | tuel | tula | tule | tulle | tulp | tuul | tuyl

18 resultaten

Tull, van | 1381

Ons Voorgeslacht 07/08-1988 p 295, 296
Achternamenindex

leen van Vianen: no 662) viertel van 4 morgen op Cortenover in Lexmond, belend boven: Mathys Dircsz, beneden: Jacob Knyf, 1381: Willem van Tull Gerritsz; 1392-08-10: idem, belend beneden: Zeger Florisz; 1393-02-13: Jan die Rode Albertsz bij overdracht door Willem van Tull Gerritsz

Tull, van | 1434-02-25

Ons Voorgeslacht 04-1986 p 286
Achternamenindex

leen van Vianen: een hofstede in Beusichem met voorhof en berg, Bernard van Tull na overdracht door Maarten van Ryningen, belend boven: de kerk van Beusichem met de papenprove, beneden: Henrick Herman Doysz

Tull, van | 1392-07-10

Ons Voorgeslacht 06-1986 p 535
Achternamenindex

leen van Vianen: Claes Willem Henricsz beleend met 1 viertel land in Boeikop, belend boven: Claes zelf, beneden: Willem van Tull Bernardsz

Tull, van | 1159-07-03

Oorkbk Sticht Utrecht no 427
Achternamenindex

getuige voor bisschop Godefridus van Utrecht o.a. Wilhelmus de Tillo

Knijf | 1381

Ons Voorgeslacht 07/08-1988 p 295, 296
Achternamenindex

leen van Vianen: no 662) viertel van 4 morgen op Cortenover in Lexmond, belend boven: Mathys Dircsz, beneden: Jacob Knyf, 1381: Willem van Tull Gerritsz

1541-09-25 |

R.A.H. Coll Aanw 123 Caput Woerden, Sticht, Gelre fol 47v
Jaartallenindex

Elisabeth van Culenburch, gravinne van Hoogstraten, weduwe Philips van Lalaing, baenehere van Schobyse, ende Heynrick van Montfoort, heer van Abbenbroec, oorkonden dat zij als testamentoren en momboirs van de nagelaten onmondige kinderen van wijlen heer Erards frijheeren tot Pallant ende tot Wilthem, machtig maken Gysbrecht van Dichteren, om namens deze kinderen belening te vragen, nl Gasparden, Everdingen, Golberdingen, Tull, Honswyk c.a, 2 hoeven in Ackoij, 25½ morgen in Rypelyckerweert, Langbolgery etc. (vgl 1541-10-06)

Rode, de | 1393-02-13

Ons Voorgeslacht 07/08-1988 p 295, 296
Achternamenindex

leen van Vianen: no 662) viertel (4 morgen) te Cortenover te Lexmond, Jan die Rode Albertsz bij overdracht door Willem van Tull Gerritsz; 1395-06-29: Jan die Rode zoals zijn vader

Haestrecht, van | 1139-03-13 - 06-23 (1138)

Oorkbk Utrecht no 378
Achternamenindex

Andreas, bisschop van Utrecht, schenkt aan de abdij Marienweerd enige goederen (45 hoeven nieuw land) te Tull, qous emerant Hartbertus majoris ecclesiae prepositus, Arnolfus castellanus, Alfenus scultetus, Hugo et Isbrandus, waarvan Giselbertus [Gijsbrecht] de cijns van 2 hoeven in leen heeft

Henrico de Gelre, Godefrido de Arnesberge, Hermanno de Malsene, Godefrido de Rine, Hugone advocato, Wilhelmo et Waltero fratre eius, Gerungo de Aspere, Frethericus de Haveskesdrecht [Haestrecht/Arkel]; ministerialibus: Alfero sculteto, Odoldo filio eius, Ottone castellano, Giselberto fratre eius, Alberone, Gerhardo, Tidrico filiis Giselberti, Alberto teloneario, Giselberto, Suitgero

Asperen, van | 1139-03-13 - 06-23

Oorkbk Utrecht no 378
Achternamenindex

Andreas, bisschop van Utrecht, schenkt aan de abdij Marienweerd enige goederen (45 hoeven nieuw land) te Tull, qous emerant Hartbertus majoris ecclesiae prepositus, Arnolfus castellanus, Alfenus scultetus, Hugo et Isbrandus, waarvan Giselbertus [Gijsbrecht] de cijns van 2 hoeven in leen heeft

Henrico de Gelre, Godefrido de Arnesberge, Hermanno de Malsene, Godefrido de Rine, Hugone advocato, Wilhelmo et Waltero fratre eius, Gerungo de Aspere, Frethericus de Haveskesdrecht [Arkel]; ministerialibus: Alfero sculteto, Odoldo filio eius, Ottone castellano, Giselberto fratre eius, Alberone, Gerhardo, Tidrico filiis Giselberti, Alberto teloneario, Giselberto, Suitgero

Grije | 1410~

Leenregister Culemborg fol 4
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Hugo Hamer 3 morgen te Honswijc, belend boven: Jan Grije Jansz.sz met land dat hij hield van jvr Lysbeth van Blockhoven, van de middelweg tot de dijk en voorts buitendijks de papelijke provende en de kerk van Tull, beneden: Gerijt Hol