Bedoelde u soms?
tullekens

6 resultaten

Tulleken | 1634-07

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Alkmaar: verschijndag 08-14, Cornelis Joostensz wagemaker en Marelis Tulleken, fl 3400 - fl 136

Tulleken | 1709-01-12

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

lijfrenten kantoor Monickedam: de weduwe van Dirck ten Himpel fl 1000 ten lijve van Elisabeth ter Himpel, oud 6 jaren, vader was Pieter ter Himpel en moeder is Johanna Tulleken, fl 90; fl 1000 ten lijve van Johanna ter Himpel, oud 3 jaren, ouders als voren; fl 150 ten lijve van Tryntje Cornelis, oud 8 jaren, ouders als voren, fl 13-10-0 [NB hoort de laatste post hier wel? De vader van Tryntje Cornelis heette Cornelis ! en ander bedrag]

Tulleken | 1710-07-19

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Hoorn: verschijndag 06-15, Constantijn Tullekens, fl 1000 - fl 40

Tulleken |

Wapenheraut jg I p 19, 66, jg II p 35, 45
Achternamenindex

info betreffende de familie Tulleken

1582-08-03 |

R.A. Arnhem Inv Fam Arch Brantsen regest 66
Jaartallenindex

Hermen Visscher en zijn vrouw Gijell die Leeuw verklaren dat zij een hegge in het Reederbosch, genaamd "den Hasenberch" overdragen aan Evert Mess en diens vrouw Grietien Vleminx

met de zegels van Celeman Brouwer, Evert Toellicken [= Tulleken ?]

1597-11-11 |

R.A. Arnhem Inv Arch Brantsen regest 83, 82
Jaartallenindex

schepenen te Arnhem oorkonden dat Gysbert Zerris, vader van zijn dochter Jutte bij wijlen Anne Mess, Evert Mess, Johan Rogh en zijn vrouw Guertgen Mess, Cunera Mess en Margrita Vlemincx, weduwe van Evert Mess, als vrijwaring voor de door hen overgedragen heggen en percelen land in het Rederbosch, Reder Enck, Reder Meint en Reder Marss aan Willem Jordensz van Dijck en diens vrouw Jenneken Thomas en Johan Arntssen Smit en diens vrouw Hilleken Jordens, hun huis in de Rynstraat te Arnhem tot onderpand stellen. Eodem die dragen zij de bovengenoemde percelen over aan Willem Jordens van Dick en diens vrouw Janneken Thymans en aan Johan Aerntsz Smit en zijn vrouw Hillicken Jordens

met zegels van Herman van Amstel, de 2e-4e oorkonder, Reinder Everwin en Claes Sluiskens; Henrick Wyntgis en Arnt Tulleken, schepenen te Arnhem