Bedoelde u soms?
till | trip | tuel | tul | tula | tule | tull | tulle | tuul | tuyl

5 resultaten

Tulp | 1344

Rek Hen Huis II p 390, 387
Achternamenindex

uitgegeven van afterstallige renten in Vriesland: Baertoud Tulp van de wissel te Niedorp 11 £ 12sc; van de tienden in Vriesland: Baertoud Tulp van de eerste dag vande tiende van de noordzijde van Westenlande 6sc 5d

Tulp | 1624-06-06

Navorscher jg 1852 p 132, 165, 258
Achternamenindex

genoemd: geboren mr Dirk Tulp x Catharina Resteau; fragment genealogie familie Tulp

tussen de Tulp-en de Cleine Houtweg XI 131 of 132 | 1570

100e penn inv 74 II fol 36v
Maatboek Heemskerk

tussen de Tulp-en de Cleine Houtweg XI 131 of 132

eigenaar: Balich Dirksdochter

352 roeden "over die Houtwech"

getaxeerd voor 1 £ 10 st

Lap | 1693-08-01

Arch. Gecommiteerde Raden van het Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Enkhuizen: verschijndag 02-16 en 11-03, Jan Outgersz Ror en Wouter Tulp, als voogden over Dirck Simonsz Lap, fl 660 - fl 24 en fl 200 - fl 8

Herlaer, van | 1677-06-17

G.A. Utrecht klapper protocollen dl XVIII p 72/Notaris Cornelis van Vechten Inv 217
Achternamenindex

Johan van Meteren, enige zoon van Johanna van Harlaer en erfgenaam van wijlen Lourens de Colenaer, zijn oom Josua van Harlaer en Maria de Colenaer, Anna Maria en Sara de Metere, benevens de kinderen van wijlen Jacob Hellaert, alle zijn neven, machtigen om tot liquidatie te komen met de heer Diderick Tulp, meester schildknaap van Holland, als getrouwd hebbende Catharina Vestau, daarvoor weduwe van genoemde Laurens de Colenaer de jonge, over de goederen van de voornoemde Colenaer van zijn moeder wijlen Magdalena van Harlaer aangekomen; hij tekent: J.O. Maistre

Utrecht