Bedoelde u soms?
thurnout | tornout | tuernout | turnot | turnout

15 resultaten

Turnhout, van | 1428

Cameraarsrekening Utrecht 296v
Achternamenindex

Jan van Tuernout "mit eenre busse gequetst an zyn rug"

Turnhout, van | 1493-07-12

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 293
Achternamenindex

leen van Vianen: no 658A) 10 R gld op hoeve in Cortenover in Lexmond (leen 658), Loef van Turnout bij overdracht door Jan van Zijl, aangekomen van zijn vader Claes Rudolfsz; 1508-05-17: Walraven van Turnot zoals zijn vader; 1510-02-12: Pieter Turnot bij dode van zijn vader; 1528-10-02: Pieter Loefsz van Turnout draagt over aan Hendrik de Wilde Henricsz

Turnhout, van | 1521-01-18

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 323
Achternamenindex

leen van Vianen: no 710) 2 morgen gemeen in een viertel in Outena: (1521-06-18 ?) Cornelis Turnout voor Meins Adriaensdochter, 2 morgen gemeen met Gerberg van Laer; 1525-07-13: overdracht aan George Luitgens voor zijn vrouw Mette Ernst Bosmansdochter

Turnhout, van | 1550-05-27

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 294
Achternamenindex

leen van Vianen: no 659A) 18 gouden Ph gld op leen 659 te Lexmond te lossen met 300 Kar gld, Pieter Symonsz voor Wein, dochter van Loef van Turnhout bij overdracht door Andries Gysbertsz van Kleef; 1559-09-30: Gerrit Adriaensz bij dode van zijn moeder Weintje, met lijftocht van zijn vrouw Christina Hubertsdochter

Turnhout, van | 1626-01-03

G.A. Amsterdam DTB 763 fol 80v
Achternamenindex

Wemerus Henrici a Turnhout, predikant te Vreeland

Rode, van | 1437

De Raadt III p 246
Achternamenindex

Guillaume van Rode, écoutète de Turnhout qui en compensation de frais de voyage a reçu du duc de Brabant die onder castelleinscap, bewairnisse ende woenynghe van Turnhout

Dongen, van | 1591-09-07

Alg Ned Familieblad 1883/84 afl 70 2b
Achternamenindex

Pauwels van Dongen, wonende te Turnhout, gehuwd met Margarita van Arendonck Fransdochter, weduwe van Hans van Zeverdonck

Herlaer, van | 1533-11-18

Het Geslacht Gevaerts, 1910
Achternamenindex

Arnold Cocq van Opynen, ridder x Gije van Herlaer, hieruit: Margaretha Cocq van Opynen, gestorven 1569 x Hubertus Gevaerts, geboren ± 1480, gestorven 1533-11-18 te Turnhout

Dalem, van | 1513-02-25

Arch Nassau Domeinraad regest 2565/H. van der Hoeven blz 253 (gedrukt)
Achternamenindex

stadhouder en leenmannen van Breda ontzetten Jan van Donghen Willemsz wegens doodslag begaan aan Kaerle van Lijer, onderschout van Turnhout, uit zijn leengoederen en stellen de procureur van Henrick graaf van Nassau heer van Breda in het bezit daarvan

Dalem, van | 1517-07-08

Arch Nassau Domeinraad regest 2635
Achternamenindex

Jehan van Belle te Turnhout, rentmeester van het kapittel aldaar, verklaart dat hij als gevolmachtigde van Magdalaine de Hagenauw en haar kinderen aan de Rekenkamer in Holland registratie heeft gevraagd van de brief van gratie dd 1507-06-01, hetgeen deze bij herhaling geweigerd heeft