9 resultaten

Turxman | 1610-03-04

Protocol Schoten, Haarlemmerliede en Akendam fol 23
Achternamenindex

Cornelis Cornelisz Turxman verkoopt aan Claes Arisz 1 hont 63 roeden 70 voet 72 duim (meting Cornelis Jansz Verbeeck) gelegen aan het Burenlaantje, belast met 2st erfhuur, koopsom 300 gld [Schoten]

ander fiche met zelfde inhoud: 1613-06-11

Turxman | 1616-05-25

Protocol Schoten, Haarlemmerliede en Akendam fol 32
Achternamenindex

Cornelis Cornelisz Turxman verkoopt aan Cornelis Cornelisz Schoon, in de Waart, "de Verloren Cost", groot 5 ½ hont, belast met 3 st Brederodes erfhuur [Schoten]

Turxman | 1619-03-11

Protocol Schoten, Haarlemmerliede en Akendam fol 42
Achternamenindex

Cornelis Cornelisz Turxman koopt van Dirck Willemsz 2 ackers land, groot 4 hont, belast met 1 oortgen en 1 duit Brederode's erfhuur [Schoten]

Turxman | 1619-07-04

Protocol Schoten, Haarlemmerliede en Akendam fol 43
Achternamenindex

Cornelis Cornelisz Turxman koopt van Maritgen Willems, weduwe van Willem Henricsz Ceulenaar, en haar kinderen, een stuk land genaamd "de Ceulenaer" aan de heerenweg en de buerweg [te Schoten], belast met 6 st 1 oortje Brederodes erfhuur, koopsom 2000 gld

Schoon | 1616-05-25

Protocol Schoten, Haarlemmerliede, Akendam fol 32
Achternamenindex

Cornelis Cornelisz Schoon, in de Waert, koopt van Cornelis Cornelisz Turxman "de Verloren Cost", groot 5 ½ hont [Schoten], belast met 3 st Brederodes erfhuur

Haersolte, van | 1611-09-23

Protocol Schoten Haarlemmerliede en Akendam fol 16
Achternamenindex

croft teelland van 2 ½ hont aan de Grote St Jansweg: mr Clemens Boon, procureur van Willem van Haersolte aan Dirc Symonsz Roobol en Cornelis Cornelisz Turxman

Haarlem

Roobol | 1611-09-23

Protocol Schoten Haarlemmerliede en Akendam fol 16
Achternamenindex

Dirc Symonsz Roobol en Cornelis Cornelisz Turxman kopen van mr Clemens Boon, procureur van Willem van Haersolte, croft teelland van 2 ½ hont aan de Grote St Jansweg

Roobol | 1613-10-01

Protocol Schoten Haarlemmerliede en Akendam fol 23, 24
Achternamenindex

Dirc Symonsz Roobol ruiling met Cornelis Cornelisz Turxman van een woning, teelland o.a. de hooge acker en de Verloren Croft; de laatste behoudt woning met 5 percelen grond met notweg [Schoten]

Roobol | 1610-03-04

Protocol Schoten, Haarlemmerliede en Akendam fol 2, 2v
Achternamenindex

Dirc Symonsz Roobol en Cornelis Cornelisz Turxman kopen van Risgen Outgersdochter, weduwe van Dirc Willemsz Wins, "de Verloren Cost", groot 5 hont "aan t laantje", belast met 3 st Brederodes erfhuur per jaar; schout en schepenen van Schoten hebben een kwijtscheldingsbrief bezegeld, waarbij betrokken Rysgen Outgersdochter voor ½ en Bruyn Willemsz en de erven Dirc Willemsz Wins voor de andere helft, de kusting bedraagt 575 gld