Bedoelde u soms?
twischen | twisck | twiscke | twisk | twiske | twiste

57 resultaten

Twisch | 1547-1555

Velius: Chornyk van Hoorn p 17, 22
Achternamenindex

schepen van Hoorn: Evert Claesz Twisk; 1571, 1573, 1595: Claes Evertsz Twisch

Twisch | 1641-02-22

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 03-07, Cornelis Dircksz Twisch, fl 1200 - fl 48

Twisch, van | 1344

Rek Hen Huis II p 384
Achternamenindex

uitgegeven van afterstallige renten van de tiende in Vriesland: Ailmer van Twisch van de tienden van Dois en Ailmersdorp

Does, van der | 1389-1390

Rek Rentmeester Kennemerland 828 fol 17, 829 fol 9, 839 fol 30
Achternamenindex

Hed van der Does van de tienden van Twisch 9 £ 14 sc; 1393-1394: idem 6 £. 1408: afterstal van 1407 van de tienden van Edertswoude 2 £ 19 sc 2d, en samen met Gheryt Volkertsz van de tienden van Twisch 10 £ 19 sc 7d

Coster, de | 1402

Rek Rentmeester Kennemerland 832 fol 9
Achternamenindex

Tames de Coster: van de tienden van Midwoude en Oestenwoude, 5 £, van de tienden van Twisch, 12 £

1547-08-22 |

Cartul Assumburg no 209/Arch Marquette 1106
Jaartallenindex

daar er zekere kwestien en geschillen gerezen zijn tusschen heere Geryt heere van Assendelft etc, die van de Keiz. Maj. in pacht heeft die helft van de visscherie van een weteringe genoempt de Twisch, scheydende die heerlicheyden van Assendelft ende van Wessanen, waarvan de wederhelft van deze visscherij eveneens den heer van Assendelft toebehoort, eenerzijds, ende die van den dorpe van Westsanen ter andere zijde, opt leggen van een sluysken van 5 voeten uijt dat die selve van Westsanen in meeninge waeren te leggen in hueren dyck een luttel westwaerts op van der voorn. weteringe, ende van t sluysken van den heere van Assendelft leggende tegens die selve weteringe, twelck die here van Assendelft sustineerde te wesen in prejuditie van zijn sluysken ende visscherij van den weteringe van den Twisch ende die pacht van de visscherij. Bij tusschenspreken van Adriaen Stalpart, rentmeester van Kennemerland, wordt tusschen den heer van Assendelft en Gerryt Jansz, Claes Claes Aertsz en Symon Jacobsz, nu ter tijt schepenen van Westsanen, met Willem Symonsz, oudt schepen aldaer, als daer toe bij die van Westsanen gedeputeerd, een overeenkomst getroffen, n.l. dat de heer van Assendelft volgens de pacht van de ½ visscherij van de Twisch leggen zal in den dyck jegens die selve Twisch zijn vischsluysken van Nouwernae, en dat hij de Twisch zal bevisschen benevens dit sluisken, en dat die van Westsamen in hun dijk een sluisje van ongeveer 5 voet zullen mogen leggen, ongeveer bij het huis van Willem Dircsz, ter lozing van het water, echter daar noch in de wetering zullen mogen visschen

bezegeld door heer Gerijt en door Pieter Hugesz, schout

Taij | 1431-1432

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Reyntgen Taij: camerlinc van de vrouwe van Holland, krijgt de tienden te Twisch (862 fol 3v); 1430-1431 (861) idem; 1432-1433: (863 fol 5v) Reyntgen Taij, de tienden van Twisch, (fol 8) de gruit te Alkmaar, waarvan de hertog 15 cronen per jaar ontving, heeft Reyntgen camerlinc, ten eigen; 1434: (864 fol 5, 8) dezelfde post; 1435: (865 fol 5) de tienden van Twisch en de visserij van Bennemeer in West Friesland, voor zijn leven (1430-09-18), (fol 80 de gruit te Alkmaar; 1435-1436(fol 8v), 1436-1437 (fol 5): dezelfde post; (fol 8) de gruit te Alkmaar, 15 cronen per jaar, door gravin Jacoba in leen gegeven voor zijn leven (1428-12-08); 1437-1438: (868 fol 5 en 7) de tienden van Twisch, en gruit te Alkmaar; 1438-1439: (869 fol 5, 8v) tiende van Twisch, visserij van Bennemeer en gruit te Alkmaar

Bierenbroodspot | 1707-01-22

Arch. Gecomm. Raden v.h. Noorderquartier, inv. 51
Achternamenindex

lijfrenten kantoor Alkmaar: Claes Pietersz Twisch 1111 gld 2 st 4 penn ten lijve van Annitje Bierenbroodspot, oud 24 jaren, ouders: Jan Aerisse Bierenbroodspot en Breghje Cornelis Avenhorn, fl 100

Twisk, van | 1635-05

Arch. Gecomm Raden Noorderquartier Inv 51
Achternamenindex

losrenten kantoor Medemblik: verschijndag 05-21, Pieter Jansz Twisck fl 400 - fl 16, afgelost 1774-11-30; 1640-05-10/05-24: Pieter Jansz van Twisch fl 400 - fl 16, duplicaat 1797-03-14

Symon Symonsz | 1417

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Symon Symonsz: de tienden van Twisch 16 £ (847 fol 4)