Bedoelde u soms?
tatingen | teylingen | thylingen | twylingen | tylingen

8 resultaten

Tybingen, van | 1530-04-30

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 342
Achternamenindex

grafelijk leen: no 217B) 29 Kar gld losbaar de penn 16 op het huis te Mye met 100 morgen land te Nieuwkoop, Joachim Corenlisz voor Barbara Jansdochter weduwe van Hans van Tybingen, bij overdracht door Jan van der Mye; 1533-09-05: Willem van Tybingen Jansz bij dode van zijn moeder Barbara; 1536-09-28: Claes van Nes voor zijn vrouw Jacomina dochter van Jan van Tybingen, na overdracht door haar broer Willem; 1542-08-14: mr Pieter van St Pieters voor Aleid van Amzaath bij overdracht door Claes van Nes voor zijn vrouw Jacomina

Tybingen, van | 1545-07-24

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl V dossier 448/5
Achternamenindex

deurwaarder bij het Hof van Holland: Jan Jansz van Tybingen

Tybingen, van | 1546

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl I dossier 61
Achternamenindex

deurwaarder bij het Hof van Holland: Willem Jansz van Tybingen; 1553-02-03 (dl VI 508/2), 1556-09-10 (dl VII 609/3), 1547-10-25 (EA dl III 2774/1)

1530-10-20 |

R.A.H. Coll Aanw 118 Caput Arkel, Putten, Strijen fol 62
Jaartallenindex

leenmannen van Holland oorkonden dat Digna Arentsdochter en haar man en voogd Reyer Roelofsz erkennen verkocht te hebben aan Barbara Jansdochter, weduwe van Hans van Tybingen, een losrente van 18 gouden Kar gld per jaar, speciaal verzekerd op 12 morgen gelegen boven Giessekerke, streckende van de Giessen tot de nieuwe dijk toe, oost: Dirck Jansz

Claes van Essche, heer tot Abbenbroek, Raad des keizers en rekenmeester, Vincent Dammas, auditeur v.d. reeckeninge, Cornelis Barthouts, leenmannen; Dirck van Assendelft, ambachtsheer van Besoyen, Cornelis Barthoutsz, Willem Jansz, leenmannen

1555-11-15 |

R.A.H. Coll Aanw 258 fol 216v-218/Mem Hof van Holland
Jaartallenindex

hebben de eed opnieuw gedaan: mr Rutgert van Ylen, advocaat, Cornelis Sandelin, secretaris, mr Dirck van Waert, procureur, Adriaen Oedtziers, Geryt Baertsz, Jan Franchoeys en Jan Sohier, deurwaarders, Jan Poort, Sebastiaen Willemsz, boden. Tussen 19 november en 11 december: Henrick Pigius en Pieter Ysbrantsz Starck, Jan Badolet, Lambrecht van Nes, Willem van Tybingen en Jan le Bucq, Willem Jorisz alias Mote, Henrick Adriaensz, deurwaarders, Christoffel Harmansz, bode, Joost Hoycquestoor, mr Aernt van der Meer, Claes van Arederin, als advocaat, Wisco by Borrendamme, Cornelis van der Wolff, Jan Brandtmeester en Jan Jorchimsz, als deurwaarders; 1556-02-27: Jan Jansz alias Cleijn, deurwaarder

Mije, van der | 1528-12-29

Ons Voorgeslacht 07/08-1988 p 342
Achternamenindex

grafelijke leen: no 217A) 8 £ gr Vls, te lossen de penning 16 op huis te Mye met 100 morgen land te Nieuwkoop, Jacob van Jutfaes, voor zijn zuster Catharina, natuurlijke dochter van mr Gerrit van der Mye, na dode van haar vader; 1530-04-30: Willem Jansz draagt voor zijn vrouw Catharina dit leen over aan Engbert van Scheiden, waarna overdracht aan Pieter Bol Jacobsz; 217B) 29 Kar gld op dit leen, 1530-04-30: Barbara Jansdochter, weduwe van Hans van Tybingen na overdracht door Jan van der Mye

Nes, van | 1536-09-28

Ons Voorgeslacht 07/08-1988 p 343
Achternamenindex

grafelijk leen: no 217B) 29 gouden Kar gld losbaar de penning 16 op het huis te Mye met 100 morgen land te Nieuwkoop, Claas van Nes voor zijn vrouw Jacomina dochter van Jan van Tybingen, bij overdracht door haar broer Willem; 1542-08-14: mr Pieter van St Pietervoor Aleid van Amzaath, na overdacht door Claas van Nes voor zijn vrouw Jacomina; 1561-03-20: Claes van der Duin voor zijn zoon Adam, na dode van zijn moeder Aleid van Amzaeth met 26 gld, omdat fl 3 gelost waren; 1593-02-19: hulde door Adam van der Duyn

1536-02-04 (1535) |

R.A.H. Coll Aanw 246 fol 99-103v/Mem Hof van Holland
Jaartallenindex

ordonnantie gemaakt door de eerste en andere Raden ende rekeninge en ook bij baljuw en schepenen van den Haghe dienende tot defensie van den Haghe wanneer daar onvoorzien een of andere oproer van anabaptisten of anderen zou plaats vinden. Mr Willem Goudt als hoofdman zal 10 rotmeesters onder zich hebben: Jan Clemensz, bontwerker, Maerten Adriaensz, in de Papestraat, Dirck Co[e]bel, Barthoud Kuynman, Cornlis Sandelijn, Cornelis Diert, mr Heynrick van Spiers, Jacob Beyersz, coman Hillebrant, mr Aernt van der Hooge, advocaat. Cornelis van Borssele als hoofdman zal ook 10 rotmeesters onder zich hebben: Symon Bartholomeusz, Pieter van Nes, Philippus van Vuytwijk, Anthoine le Bucq, Aernt van Duvenvoorde, Willem van der Cruijs, Gysbrecht van Wyngaerden, Pieter van Alcmaer, mr Claes Bartholomeusz, mr Cornelis van Alcmaer. Aernt Boot, baljuw van den Hage, zal 13 rotmeesters onder zich hebben: Jan Forier, Jacob Grebbersz, goutsmit, Nicasius Anthonisz, Anthonis Aertsz, Jasper van Treslong, Huijch Adriaensz, goudsmit, Jan Jansz mitte kinderen, mr Cornelis Barbier, Zeger van Alveringe, Jacob Jansz, mr Cornelis Heynricsz, advocaat, Cornelis Vredericsz, lijndraijer, Jan Koenez. Jan Cammaker zal als hoofdman 12 rotmeesters onder zich hebben: Jan Bertelmeusz, Willem van Tybingen, Evert de Smit, Cornelis Jansz Montfoort, Jan Splinter, mr Gillis van Soutelande, Cors Pietersz van der Beeck, Cornelis Aertsz, wever, Cornelis van Aecken, mr Jan Plumeon, mr Cornelis Bartoutsz, Jan Philips Decker