3 resultaten

Uytenbroek | 1405

Batavia Illustrata bl 746
Achternamenindex

genoemd: Claas Uytenbroek

Uytenbroek | 1615-06-26

G.A. Amsterdam Not Arch 378 fol 403/Notaris Nic Jacobs
Achternamenindex

jhr Jehan Uytenbroeck geeft volmacht aan Dierick van Oudewater en Danel van Kilsdonck om namens hem te compareren voor het gerecht te Werckhoven, betreffende zijn zuster Josyna Uytenbroeck x Henrick Herman heer van Manegem, om "bewaernisse te doen ende te verseeckeren" voor 2000 gld aan Josyna verstrekt tegen betaling van zijn schulden en affairen, 800 gld aan de "numboirs van seeckere weeren bij hoendersloot", 400 gld aan Willem Crom, burger te Utrecht, 800 gld aan Cornelia Berentsdochter van Blommendael, welk geld zij zullen mogen verzekeren op een halve hoeve land te Werkhoven, hem toebehorende, en gebruikt door Eernst Jansz voor 2000 gld

Lent van Uijtenbroek, van | 1687

Index J.A. Jaeger p 52
Achternamenindex

Henric Ricusz van Lent van Uytenbroek, te 's Gravenhage, vraagt aan de Staten van Holland venia aetatis