Bedoelde u soms?
vieger | vliegen | vliegher | vliete | vlijeger | vlyeger

29 resultaten

Vlieger, de | 1275-12-22

v.d. Bergh II no 300
Achternamenindex

genoemd: Welebrordus dictus Nannekijn die Vliegher, heemraad de brevi latere

Vlieger, de | 1388-1390, 1393

Bortet: Delft p 102
Achternamenindex

schepen van Delft: jonge Jan de Vlieger Jansz; 1392-03-02 en 1393-12-15: schout van Delft, Jan de Vlieger Jansz; 1394-07-21: jonge Jan die Vlieger Jansz, schout te Delft

Vlieger, de | 1410~

Leenregister Culemborg
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Maes Henricsz 4 hont land in de steghe te Buesinchem, belend boven: Lambert die Vlieger en Maes zelf, beneden: Jan van Buren met leen van Vyanen (fol 19v); - Maes Heinricsz 4 hont land te Buesinchem; [hetzelfde leen ?] 1423: - Aernd Aerntsz 4½ hond op Buesinchemervelt, belend boven: Wolfert Jacobsz kinderen, beneden Rijke Woutersz kinderen (fol 30v); - Coene die Vlijeger 1 hont 12 roeden van het overste einde van Maesacker, die Maes Heinricsz aan de heer van Culenborg opdroeg, en Coene ermee beleende (later: Henric die Vlieger Koenenz beleend; 1423: opnieuw beleend) (fol 36)

Vlieger, de | 1410~

Leenregister Culemborg
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Henric Maesz 3 hont te Buesinchem an die stege, waarvan Coene die Vlyeger het overste einde heeft en heer Jan van Buren beneden (fol 36v); - Jan die Vlieger Koenez, door Ot van der Bulch Alartsz opgedragen, 1 acker land op de Hove, zoals Alart van der Bulch die hield (in margine: is die Vlieger opgedragen .. ? ontvangen Arnt Sceil van Wyck(fol 39v); - Gerrit van den DAm dat Jan die Vlieger Koenez opdroeg 1 hofstat van 1 hont en 12 roeden te Buesinchem, belend boven: Gerit van den Dam, beneden: Batlhazar van Buren met leen van Vyanen (fol 72v); dit zijn de hofsteden van Culemborg: - de hofstat waar Gerijt de Vliegher in woont (fol 106)

Vlieger, de | 1556

Bortet: Delft p 128
Achternamenindex

thesaurier van Delft: Frans Dirksz de Vlieger

Vlieger, de | 1587-1597

V.R.O.A.1920 dl I p 718/Arch Stolwijk 654
Achternamenindex

stukken betreffende de benoeming en de continuatie van ds Symon de Vlieger als tijdelijk predikant te Stolwijk

Neck | 1565-10-11

Ons Voorgeslacht 07-1988 p 306, 307, 303, 281
Achternamenindex

leen van Vianen: no 386) halve hoeve (= 8 morgen) te Outena, Helmich Dobbe, Gerrit Neck de Vlieger, Pieter Streng Claesz, executeurs testamentair van Vrank van Rumpst van Weeresteyn verkopen aan Adriaan de With; 1571-05-24: Gerrit Neck de Vlieger, schepen van Vianen, treedt op namens Hendrika de Wilde, weduwe; 1565-1028: no 636) 14 morgen in Achthoven, Gerrit Neck de Vlieger voor Elisabeth van Raaphorst, na dode van Johanna van de Wale, haar oudtante; 1569: Gerrit Neck de Vlieger voor Elisabeth van Raaphorst

Staats | 1600-07

Lidmatenregister Haarlem Vervolg II
Achternamenindex

Jacobynken Staats, weduwe Jan de Vlieger, met attestatie van Schagen, wordt lidmaat te Haarlem

1624-06-23 | Wijk aan Duin

R.A.H. Coll Aanw no 1153
Jaartallenindex

schout en schepenen in de ban van Wyck aan Duyn oorkonden dat Jacop Pietersz die Vlieger, poorter stede van Beverwyck, transporteert aan de eersame Jacop Louwerisz, wonende tot Amsterdam, al zijn rechten die hij had op de deurgestoken transportbief van een huys, erf en boomgaard, land en notwech vermeld. in dorso een uitvoerig akkoord van grondscheiding (vgl 1638-04-14)

Elias Jacobsz, schout, Cornelis Cornelisz, leenman, en Cornelis Gerritsz, schepenen

1566-05-15 |

R.A.H. Coll Aanw 467 fol 7v/Leenregister Brederode
Jaartallenindex

Heynrick here tot Brederode, vrijheer tot Vianen, borchgraeff te Utrecht, heer ter Ameyde, tot Bergen in Kermerland, t Oge etc. beleent, door zijn stadhouder Helmich Dobbe, Balthasar Dirxe, borger te Leiden, met een huis en erve gelegen buiten die stede poort aen der stede cingel van Leyden, die Gillis Callier te hebben plach, an de een sijde: die Grascamp, de ander sijde: Claas Joostense de Vose [Vos ?], strekkende van de cingel achter aan die Grascamp daar jaarlijks op staat 29 stuivers goets gelts metten houden, also Balthasar die gerechtelijk ingewonnen heeft ende dat bij onse provisie nae vermelden onse brieven ende registeren te houden Balthasar tot een onversterfelijk erfleen

mr Pelgrim van Loon, Gerit de Vlieger, mannen van leen