Bedoelde u soms?
veen | vet | vliet | vloet | voce | voer | voert | voes | voete | voets | voir | volgt | voor | vort

440 resultaten

Voet | 1282-11<

De Fremery no 228
Achternamenindex

lenen ten tijde van graaf Floris V: no 9) in het ambacht van Maseland (ten Hofdike): Arnout Arnouts Voitsz 4 ½ morgen

Voet | 1316

Rek Hen Huis I p 28
Achternamenindex

ontvangen van landhuur te 's Gravesande in het Suytland: Bartelmeus en Aechte Willaem Voets kinderen 6 ½ sc

Voet | 1346-06

Bijdr Hist Gen jg 1901 p 236, 237/Reg EL 5 fol 57v
Achternamenindex

grafelijke lenen: Willem Voet 1 ½ morgen in het ambacht van Voorhout, belend oost: Jan Reymborghenz, west: Dieric Hughenz; - Dieric Hughenz 1 gaarde met utlande in het ambacht van Voerhout, belend west: Willem Voet, oost: Kerstant Hobbe

Voet | 1353-08-30~

A.R.A. Leenkamer 32 Copie fol 68v/EL 25 fol 43v
Achternamenindex

hertog Willem vergunt aan Dirc Voet ten vrijen eigen te verkopen het land dat hij ten leen houdt, gelegen in het ambacht van Voirhoute: - een hond land gelegen in de Zuutbroecke, samen met Florys van Alcmade, belend oost: Florys van Alcmade, west: Gheride Katerinenz, zuid: Arnd Nobbe, noord: die Gheest; - een hond op de noordzijde van de geest in Roelof Weremboutsz werve, belend oost, west: Rolof, noord, zuid: de heerstrate; - ½ morgen samen met Meeus Rielandtskinderen gelegen op hoghe Langhedorp, belend west: het Goedshuijs, oost: Clais Pennincszs kinderen, noord: de Heerstraat, zuid: Meus Rielandts kinderen, "want hi noodelike te doen heeft"

Voet | 1398

Batavia Illustrata bl 1023
Achternamenindex

genoemd in een brief: Peter Voet

Voet | 1338

Rek Houtvester dl VII p 83, 84, 103, 105
Achternamenindex

Noordwijkerhout: van beesten, afterstal van 1338, Hughe Voet 10 sc 9d (p 84); van veenhuur aldaar: Symon Voet 2sc (p 103); Voorhout, afterstal van beesten: Willaem Voet Dericz (p 83), van veenhuur: Willem Voet 18d, Diric Voet 2sc 6d, Ghered Voetsz 2sc (p 105)

Voet | 1338

Rek Houtvester dl VII p 111
Achternamenindex

herstel van het huis te Teylingen: "Willaem Voet, van den bouhuys, stalhuys, valkhuys ende ander huys, daer was hi over 6 daghe, daghes 2 grote, maect 8sc"

Voet | 1349-1350

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Boudwijn Hughe Voetsz: van een havic 50sc (798 fol 19); 1356-1357: (804 fol 17) van een valc 4 £; 1357-1358: (805 fol 19v): (805 fol 19v) van vogelen in de Hout, Boudyn Voet, 1 rode valc 4 £; 1358-1359: (806 fol 22) van vogelen in de Hout, van 3 roede valken 12 £, van 1 roet taersel 15sc

Voet | 1349-1350

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Dieric Voet: (798 fol 3) van de tienden van Watweije; 1363-1364: (811 fol 6, 8) land te Vronen 54 sc; 1359-1360: (807 fol 7v, 8, 9) land te Vronen 3 £ 17sc, 37sc, 4d, 54sc; 1361-1362: (809 fol 10, 12, 13) land te Vronen, 54 sc, 54sc, 10 sc 6d; 1362-1363: (810 fol 5, 7, 8) land te Vronen 54sc, 54sc, 10sc 6d; 1366-1367: (812 fol 3v) afterstal van 1366 van zijn geestlande 3£ 3sc, (fol 9, 10v, 11v) land te Vronen 54sc, 54sc, 10sc 6d; 1368-1369: (813 fol 9) afterstal van Vronen 3£ 3sc, 20 sc 1d; 1373-1374: (816 fol 10v, 14, 16) land te Vronen 54 sc, 54sc, 10sc 6d; 1374: (817 fol 2) afterstal 34 sc

Voet | 1349-1350

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

Claes Voet: van zeevond (798 fol 17), (fol 36) afterstal hiervan