34 resultaten

Yff |

Jongewaard bl 10
Achternamenindex

na de aankoop van de ambachtsheerlijkheid door de regenten van Westzaan, werd Dirk Cornelisz Yff, schepen te Westzaan, als sterfman ermee beleend

Gootjes | 1566-06-13

O.R.A. Alkmaar 309 fol 118
Achternamenindex

Yff Gootgis en Taems Gootgis, belend te Alkmaar

Paijs | 1598-05-23

O.R.A. Alkmaar rol 893, 894
Achternamenindex

Jan Willem Paijcs, "buyrman in Oudkarspel, hem seggende naeste manshoofd van den bloede van de overleden huisvrouw en kinderen van de vooirs. Yff Ariaensz, alias Yff Schippers, geteelt bij de dochter van Gerrit Harcken"; 1598-08-15, 1599-10-02: J.W. Paijs

Yff Jansz | 1476

Bruinvis: Alkmaar p 31
Voornamenindex

schepen van Alkmaar: Yff Jansz

Yff Jacobsz | 1453-1481

Bruinvis: Alkmaar p 31
Voornamenindex

schepen van Alkmaar: Yff Jacobsz

Yff Symonsz | 1530-1537

Bruinvis: Alkmaar p 31
Voornamenindex

vroedschap, schepen te Alkmaar: Yff Symonsz, stierf in 1539

Yff Symonsz | 1595-12-09

O.R.A. Alkmaar rol 893
Voornamenindex

Yff Symonsz, alias Claver, van Coedijk, gedaagd wegens het verkopen van een paard zonder dit aan te geven

Yff Jacobsz | 1595-01-14

O.R.A. Alkmaar rol 893
Voornamenindex

Yff Jacobsz, van Obdam, gedaagd omdat hij een ½ vat bier verstopt had

1600-09-02 - 1600-10-12 | Koedijk

R.A.H. O.R.A. 6218 fol 119v
Jaartallenindex

(zonder datum) schout Reijer scheldt quyt tbv Maerten Symonsz een acker saedtlants gelegen int Harpedel, groot 12 snees, noord: Pieter Gerrytsz Calis, zuid: Jan Dirx Drachtichs weduwe. Hypoteecq: het halve meerstuk dat hij van Yff Symonsz coft ofte verruild heeft; - Maerten Symonsz scheldt quijt tbv schout Reijer de ene helft van een stucke lants gelegen in t oosten in de Daelmeer in de ban van St Pancras, de andere helft toecomende Willem Jansz Schotsman, groot in het geheel 5 geersen, zuid: Meyert Yff, noord: Willem Rijks. Stelt tot hypotheek een acker in t Harpedel die hij van schout Reyer gecoft heeft, groot 12 snees, zuid: Jan Dircz Drachtichs weduwe, noord: Pieter Gerritsz Calis

1598-06-05 | Alkmaar

O.R.A. Alkmaar no 137 fol 198v/Transportregister
Jaartallenindex

Jacob Dierten, houtcoper, verkoopt Jacob Garbrantsz timmerman een vrij huys en erve achter t selve huys etc. op t Heylige Lant. Als onderpand voor de vrijwaring stelt hij zijn huis en erve aan de noordzijde van Luth Oudorp binnen Alkmaar, west: Yff Pietersz, oost: Alyt Jansdochter, weduwe van Nan Herler (zie 1590-05-16)