Bedoelde u soms?
yselmonde | ysselmonden | ysselmude | yssselmonden

77 resultaten

Dirc Andriesz | 1549-04-24

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl V dossier 464/2
Voornamenindex

Dirck Andriesz, secretaris van Ysselmonde

Ysselmonde, van | 1169-09-24<

Oorkbk Sticht Utrecht no 466
Achternamenindex

getuige voor Boudewijn, proost van St Marie te Utrecht, die zijn kapittel met tiende en gerecht te Wiltenburg en Lopik beleent: Hugo de islemunde

Ysselmonde, van~ | 1180~ (1190<)

v.d. Bergh I no 170
Achternamenindex

getuigen voor graaf Floris III, die tolvrijheid aan de abdij ter Does geeft: Thiedric et Hugo, filii Yonis [van Pendrecht]

Ysselmonde, van | 1162-1190

v.d. Bergh I no 171
Achternamenindex

Hugo van Ysselmonde (de Hislemunde) getuige voor graaf Floris, die tolvrijheid verleent aan de kerk van St Michiel te Antwerpen (gaat vóór Florentius de Vorne)

getuigen: zijn vrouw Ade, Hugone de Hislemunde, Florentii de Vorne, Hernesti pueri

Ysselmonde, van | 1201

v.d. Bergh II no 441
Achternamenindex

Dirk graaf van Holland en Hugo van Vorne oorkonden dat Walterus de Egmond en Antonie de Gelmen voor het zieleheil van Hugo van Ysselmonde en voor de zielen van hun echtgenoten Mabelia en Heylewijf [dochters van Hugo ?] schenken aan de abdij ter Does het land Alebrantswaard; 1240-04-07: Wouter van Egmond x Mabelia dochter van Hugo van Ysselmonde

getuigen: Anlinus en Henricus capellanis comitis, Godefridus presbyter de Vinninge

[Alebrant = Albrant = Albrecht]

Stoop | 1333-04-13

v.d. Bergh II p 540
Achternamenindex

Olivier Roelandsz en zijn zoon Stoep plegen een doodslag te Ysselmonde op Heynkyn Heynrixz, van de boete betalen ze ⅔ en vluchten, maar moeten alsnog de rest betalen zodat ze een hoeve te Ysselmonde aan heer Dieric Bokel verkopen

1536-12-13 |

R.A.H. Coll Aanw 121 fol 106-108v
Jaartallenindex

burgemeesters, schepenen en Raad der stad van Schoonhoven oorkonden dat jvr Aechte van Zwieten, weduwe Pieter Schaart, tot haar gemachtigde benoemt haar neve Dirrick van Leeuwen, te innen haar renten, pachten, tienden, en de vronen en anders, in de wateren en visserijen gelegen in de Lecke, beginnende van Sijchove nederwaarts tot Crimpen en van Crimpen tot Bolnessersloot toe, en van Bollenessersloot wederom opgaande tot Papendrecht toe. Item noch haer aandeel en gerechticheyt dat haar competeert in de Yssele beginnende van Schalkwykersluyse ofte van die Oude Goude tot Ysselmonde, ende van Ysselmonde opwaert gaande tot Crimperoort toe (vgl 1540-01-09)

get. Hogaerden

Altena, van |

Batavia Illustrata bl 847
Achternamenindex

Margaretha van Altena x Johan II heer van Arkel, 1077 of 1082 gesneuveld voor Ysselmonde

Lannoy, van | 1436-1476

Batavia Illustrata bl 748, 1161
Achternamenindex

edele van Holland: Hugo van Lannoy; 1435: kocht de heerlijkheid Ysselmonde van Jan van der Lecke

Cralingen, van | 1333-04-13

Reg Rotterdam en Schieland no 430
Achternamenindex

Gillys van Craylinghe heeft zijn vrouw jvr Badeloghe [dochter van heer Arend van Hodenpijl] tot haar lijftocht gemaakt: - alle schuttingen in de Merewede langs het ambacht van Cralinghe; - ¾ deel van het veer tussen Ysselmonde en Cralinghen; -17 morgen in het ambacht van Ysselmonde, die Pieter Liefkind nu in huur heeft van Gillys