453 resultaten

Balthasar Willemsz | 1576-02-08

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VII dossier 640/3
Voornamenindex

schepen van Ysselsteyn: Balthasar Willemsz

Barthoud Hermansz | 1576-01-19

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VII dossier 640/3
Voornamenindex

Barthoud Hermansz, secretaris van Ysselsteyn

Claes Bartholomeusz | 1480-1487

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl II dossier 127
Voornamenindex

leen van Ysselsteyn: Claes Bertelmeusz, poorter van Ysselsteyn, had in 1480 beslag doen leggen op een stuk land dat hem in onderpand gegeven was voor een schuld van 12 gouden Arn gld en 12 hoenre; dit land is gelegen te Harmelen in het Sticht; Claes had dit goed vervolgens overgedragen aan heer Arent bastaard van Ysselsteyn

Cornelis Adriaensz | 1558

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl VI dossier 535
Voornamenindex

Cornelis Adriaensz voor het gerecht te Ysselsteyn aangesproken door de oppergasthuismeester aldaar, voor de betaling van een geldsom; het gerecht wees de eis af, leenmannen van Ysselsteyn wezen de eist toe; beroep bij het Hof van Holland (dit is niet competent)

Ysselsteyn, van | 1312-06-18

Van Mieris II p 125
Achternamenindex

getuigen voor Dirk van Herlaer: Ghisebrecht van Ysselsteyn en Arent van Ysselsteyn, ridders

Leeuwenberg, van | 1348-01-28

Kroniek Hist Gen Utrecht 1849 p 366/Arch Stad Ysselsteyn
Achternamenindex

willekeur vastgestelddoor Arnoud heer van Ysselsteyn tbv zijn onderzaten van het land van Ysselsteyn

Hendrik van den Rijn, proost van St Jan te Utrecht, Otto van Ysselsteyn, ridder, Otto van Ysselsteyn, broeder en Gysbert van den Bossche, neef van heer Arnoud

Ysselsteyn, van | 1296-1305

Batavia Illustrata
Achternamenindex

lijst van Hollandse edelen: tot 1296: Gysbregt heer van Ysselsteyn (742 no 75); tot 1305: Gysbregt heer van Ysselsteyn, ridder (712 no 76); tot 1337: Gysbregt heer van Ysselsteyn, ridder (743 no 77); 1305-08-04: heer Gysbrecht van Ysselsteyn, ridder, getuige voor graaf Willem III

Ysselsteyn, van | 1346

Bijdr Hist Gen 1901 p 151
Achternamenindex

lenen in het Bisdom: - G van Merloe ½ hoeve land bij Ysselsteyn, belend noord: de heer van Ysselsteyn, zuid: die Zidewinde

Egmond, van | 1469-01-25

Arch Duivenvoorde Inv no 122 regest 113
Achternamenindex

Frederik zoon van Egmond heer van Ysselstein beleent zijn neef Antonius van Ysselsteyn na dode van zijn vader Gysbert van Ysselsteyn

Ysselsteyn, van | 1280-07-17

Van Mieris I bl 409/Matthaeus: De Jure Gladii p 435
Achternamenindex

genoemd: Arnoldus de Yselsteyne