Bedoelde u soms?
ysendoirn | ysendoorn | ysendorn | yzendoren

59 resultaten

Arkel, van | 1335

Ned Adelsboek jg 1914 p 427/Ned Leeuw jg 1909 p 84/Arch Vornholz en opgave Van Yrst
Achternamenindex

Willem de Cocq heer van Yzendoorn, gestorven 1318 x Mabelia van Arkel. Zij schenkt in 1335 goederen onder ochten en Yzendoorn aan de kapel te Yzendoorn

Yzendoorn, van |

Batavia Illustrata bl 756, 830, 831, 1113, 1159, 1200; Navorscher jg 16: 282, 347, jg 1867: 56, 57; Wapenheraut jg II: 36, 46
Achternamenindex

genoemd: Wouter van Yzendoorn (1477-1500); Ernst van Yzendoorn x Oda van Amstel van Mynden; Jan Yzendoorn x --- van Rossum, met nageslacht; Jacob van Ysendoorn; Egbert van Yzendoorn x Odilia van Wassenaer; Rudolf van Isendoorn; van Isendoorn à Blois (Navorscher)

Arkel, van | 1345-11-11

Nyhoff: Gedenk Gesch Gelderland II no 12
Achternamenindex

hertog Reinald van Gelre beleent heer Wille de Coc van Yzendoorn met de heerlijkheid Yzendoorn

getuigen: heer Aernt van Arkel en Deric van Lienden

Meurs, van | 1400-12-09

Ons Voorgeslacht 01-1988 p 24
Achternamenindex

grafelijk leen in Gelre: no 30) een uiterwaard in Yzendoorn, genaamd Koezant, belend noord: de uiterdijk, oost: de heer van Meurs, zuid: de Waal, west: Willem van Yzendoorn, Willem van Yzendoorn, ridder, na opdracht uit eigen

Aeswijn, van | 1537

De Raadt I p 182
Achternamenindex

Renier van Aeswijn, suzerain investit Gisbert van Yzendoorn, pour Catherine van Yzendoorn, femme de Hubert de Kock, de dîmes sous Deile

Yzendoorn, van | 1537

De Raadt I p 182
Achternamenindex

Renier van Assewijn suzerain investit Gisbert van Yzendoorn pour Catherine van Yzendoorn femme de Hubert de Kock, de dîmes sous Deile

Yzendoorn, van | 1339

Codex Dipl Neerl serie 2 dl 4 afd 2 p 68/58
Achternamenindex

Alaerd van Buren, knape, neemt van het convent Oostbroek voor 20 jaar in pacht die goederen die "toebehoren tot den hove te Snijppewijck en ter Grippen, gelegen inder heerscap van Bueren"

borgen: Otte heer van Hoekelem, Willem van Yzendoren, ridders; Jacob Alffertsz van Lichtenbergh, borger te Utrecht, Johan van Salmonde, Ywyn Hack van Malsen, knapen

Yzendoorn, van | 1371, 1387, 1388

De Raadt II p 143/Düss Cleves Mark no 401, 496; Düss Cologne no 1118
Achternamenindex

Gauthier seigneur d'Ysendale, chevalier, scelle un acte d'Arnould duc de Gueldre; 1381: Gauthier van Ysendoren, chevalier, arbitre pour le duc de Gueldre; 1388: G van Ysendale, témoin du duc de Gueldre

Yzendoorn, van | 1392

De Raadt II p 143
Achternamenindex

Rodolphus van Yzendoorn, proost en aartsdiaken van de St Pieterskerk te Utrecht

Yzendoorn, van | 1394

De Raadt II p 143/Düss Cleves Mark no 579
Achternamenindex

Guillaume van Isendaren et Jean van Rynensteyn, chevaliers, door hertog Albrecht graaf van Holland belast met het sluiten van het huwelijkscontract van hem met de oudste dochter van graaf Adolphe van Cleve