Collectie Groesbeek

Indexen uit het archief van mr. J.W. Groesbeek, oud-rijksarchivaris


Verken

Over de collectie

De collectie Groesbeek is een kaartsysteem, samengesteld tussen 1925 en 1994 door mr. J.W. Groesbeek.

Hij heeft gedurende zijn leven van allerlei akten en andere geschiedkundige stukken aantekeningen gemaakt en deze in zijn persoonlijke kaartsysteem opgeslagen. Als rijksarchivaris van de provincie Noord-Holland heeft hij hier verder aan gewerkt, en het archief gebruikt voor verschillende publicaties.

De collectie heeft een brede opzet en bevat informatie over archiefstukken van de middeleeuwen tot ongeveer 1800. Het is opgedeeld in meerdere delen: geslachtsnamen, voornamen met een patroniem, steden en dorpen, belastingquohiers en transportregisters van diverse plaatsen, vooral in Noord- en Zuid- Holland. Iedere kaart bevat een bronverwijzing, sommmigen hebben een korte inhoud, maar de meesten bevatten volledige aktes.

Er zitten naar schatting 150.000 kaartjes in de collectie. Hiervan zijn er op dit moment 101.165 gedigitaliseerd en in deze website opgenomen. Er wordt ondertussen verder gewerkt aan het digitaliseren. Ook wordt er gewerkt aan de digitalisering van het deel van de Collectie Groesbeek betreffende de stad Haarlem die zich in het Noord-Hollandsarchief bevindt.

Indexen

Achternamenindex (57.677 documenten)
Nederlandse achternamen vanaf middeleeuwen tot ± 1800, zie ook de knop Namenlijst
Voornamenindex (11.829 documenten)
(Nederlandse voornamen met patroniem, meestal zonder geslachtsnaam, vanaf middeleeuwen tot ± 1800, zie ook de knop namenlijst
Jaartallenindex (13.227 documenten)
(akten vanaf middeleeuwen tot ongeveer 1800, gerangschikt op datum, vooral Hollandse akten, uit archieven van Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, en in mindere mate Utrecht, Zwolle, Arnhem etc, nog niet gereed
Maatboek Heemskerk (4.164 documenten)
Het volledige belastingquohier Heemskerk is verwerkt: 10 e penning 1539, 1561 en 1570, gerangschikt op sector
Eigendomsakten Heemskerk (665 documenten)
Uit Rijksarchief Haarlem, eigenaren, kopers en verkopers van land, huizen in Heemskerk in de 16e eeuw
Transportregister Egmond (1.968 documenten)
Uit Rijksarchief Haarlem, transport van huizen en landen, vooral in Egmond, ± 1580-1625
Transportregister Bloemendaal (925 documenten)
Uit Rijksarchief Haarlem, transport van huizen en landen Aelbrechtsberg, Tetrode, Overveen, Vogelensang, ± 1580-1800
10e Penning Haarlem (106 documenten)
Transportregister Haarlem (4.734 documenten)
Uit Noord-Hollands Archief Collectie Groesbeek, transport van huizen en landen in Haarlem en een enkele in Noord-Holland, 1471-1473, 1485-1501, 1558-1562, nog niet gereed
10e en 100e Penning Bloemendaal (960 documenten)
Belastingregister uit Algemeen Rijksarchief betreffende Aelbrechtsberg, Tetrode, Overveen, Vogelensang, de jaren 1542, 1544, 1558, 1562, 1569
Transportregister Zijpe (150 documenten)
Uit Rijksarchief Haarlem, transport van huizen en land, 17e eeuw
Maatboek Broek in Waterland (412 documenten)
Inventaris Hoogheemraadschap Waterland no 63, 1589, in sectoren
Maatboek Heemstede (160 documenten)
Maatboek 1544 en Register 10 e penning 1561, eigenaren en huurders van land en huizen
Maatboek Suderwoude (871 documenten)
Inventaris Hoogheemraadschap Waterland no 63, 1589, in sectoren
Haarlem Algemeen (3.317 documenten)
Uit Noord-Hollands Archief Collectie Groesbeek, akten Haarlem (en omstreken) uit diverse Archieven, o.a. Cartularium St Jan, St Elisabethsgasthuis, 1251-1667, nog niet gereed

Inhoud

Van sommige kaartjes zijn niet alle velden gevuld, dan was deze informatie niet beschikbaar.

Familienamen zijn waar mogelijk eenduidig gehouden. In de inhoud kan deze op verschillende manieren geschreven zijn. Bijvoorbeeld: k = c en y = ie of i of ij (Brien = Bryn).

De tabellen zijn eerst gesorteerd op naam en vervolgens op jaartal, al is dit niet overal consequent.

De oude bronaanduiding is gehandhaafd, dit kan verschillen met wat nu gebruikelijk is.

Tekens

x betekent gehuwd met

; scheidt verschillende bronnen

/ betekent twee verschillende bronnen over hetzelfde onderwerp

~ achter een jaartal geeft onzekerheid aan

< en > betekent voor respectievelijk na de genoemde datum

[ ] bevatten commentaar van de auteur

Gebruik

Het zoekvak bovenin kan gebruikt worden om de database te doorzoeken.

Er kan op alles gezocht worden: namen, jaartallen, plaatsen of bronnen.

Door te zoeken op één of twee letters wordt een lijst met namen weergegeven.

Er kan een jaartalbereik worden ingevoerd met het koppelteken, e.g. 1400-1534.