Collectie Groesbeek

Indexen uit het archief van mr. J.W. Groesbeek, oud-rijksarchivaris

Over de collectie

De collectie Groesbeek is een kaartsysteem, samengesteld tussen 1925 en 1994 door mr. J.W. Groesbeek.

Hij heeft gedurende zijn leven van allerlei akten en andere geschiedkundige stukken aantekeningen gemaakt en deze in zijn persoonlijke kaartsysteem opgeslagen. Als rijksarchivaris van de provincie Noord-Holland heeft hij hier verder aan gewerkt, en het archief gebruikt voor verschillende publicaties.

De collectie heeft een brede opzet en bevat informatie over archiefstukken van de middeleeuwen tot ongeveer 1800. Het is opgedeeld in twee delen: geslachtsnamen en plaatsnamen. Iedere kaart bevat een bronverwijzing, de meeste hebben een korte inhoud, en sommige bevatten volledige aktes.

Er zitten naar schatting 125 000 kaartjes in de collectie. Hiervan is ongeveer een kwart gedigitaliseerd en op deze website opgenomen. Er wordt ondertussen verder gewerkt aan het digitaliseren.

Inhoud

Van sommige kaartjes zijn niet alle velden gevuld, dan was deze informatie niet beschikbaar.

Familienamen zijn waar mogelijk eenduidig gehouden. In de inhoud kan deze op verschillende manieren geschreven zijn. Bijvoorbeeld: k = c en y = ie of i of ij (Brien = Bryn).

De tabellen zijn eerst gesorteerd op naam en vervolgens op jaartal, al is dit niet overal consequent.

De oude bronaanduiding is gehandhaafd, dit kan verschillen met wat nu gebruikelijk is.

Tekens

x betekent gehuwd met

; scheidt verschillende bronnen

/ betekent twee verschillende bronnen over hetzelfde onderwerp

~ achter een jaartal geeft onzekerheid aan

< en > betekent voor respectievelijk na de genoemde datum

[ ] bevatten commentaar van de auteur

Gebruik

Het zoekvak bovenin kan gebruikt worden om de database te doorzoeken.

Er kan op alles gezocht worden: namen, jaartallen, plaatsen of bronnen.

Door te zoeken op één of twee letters wordt een lijst met namen weergegeven.

Er kan een jaartalbereik worden ingevoerd met het koppelteken, e.g. 1400-1534.

Namenindex

De namenindex is geneologisch van aard en bestaat uit naar schatting 100 000 kaartjes. Hiervan is nu 50 % gedigitaliseerd, vooral het oudste deel.