57677 resultaten

Dapper | 1338, 1343, 1344

Rek Houtvester Holland p 107, dl VII p 165
Achternamenindex

camphuur bioesterdelft omtrent de Houte: Ghisebrecht Dappers 9 sc; 1343: erfhuur in Norticherhoute: Ghisebrecht Dapper 1 £; 1344-1345: Noertigerhout ontfaen van verboernisse: Ghisebrecht Dapper 1 £

Dapper | 1345-05-30 - 1345-11-19

Rek Rentmeester Amstelland p 379
Achternamenindex

van corentiende in Aemstelrelant, van Legmeer: Dirc Dapper 5 £ 10 sc

Dapper | 1390-01-18

Ons Voorgeslacht 09-1988 p 357
Achternamenindex

leen van Amstel: no 6) acker in Ankeveen in Scoutina zaet van de Koppel, Pieter Kibbe Vredericsz met de ledige hand; 1401-01-14: Pieter Kibbe krijgt om niet ten eigen en geeft aan kinderen van Frederic Heinken om van armoe te verkopen, belend tussen: weduwe Tideman Delricsz en Jan Dapper

Dapper | 1403

Inv Arch Haarlem p 71/St Jan a.p.Lat 1403
Achternamenindex

schout, schepenen en Raden der stad Haarlem verklaren dat Ysbrand Dapper aan de stad geleend heeft 10 nobelen, waarvoor hij ontvangen zal één nobel per jaar, bij afwezigheid te betalen te Utrecht in de wissel

Haarlem

Dapper | 1406-06-18>

Rechtspraak Graaf van Holland II
Achternamenindex

lijst van personen die het zoengeld voor de doodslag binnen Haarlem op Jan van Sevenbergen moeten betalen: o.a. Ysbrant Dapper, Ysbant van Spernewoude, Ysbrant Reynbaertsz/Reynarsz, en Hobbe Ysbrantsz; Louwerens Jansz, Louwerys Dyrc Deddenz.z, Louwe Louwenz

Darnebeke | 1290-06-12

v.d. Bergh II no 723
Achternamenindex

Guy graaf van Vlaanderen, zijn oudste zoon Robert en hertog Jan van Brabant doen uitspraak in het geschil van graaf Floris V met de Zeeuwse edelen

op Schouwen: Jehan de Renesse, Watiers fils signeur Waddin, Pierre fils Agethen, Glabbars, Haine fils Zwanekin, Waddekin, Gillis fils Bangards, Hallinc Verlievenzone, Willame Borse, Heldecop, Raingher fils Monekin, Raingher Vanenzone, Hanne fils Corthals, Raingher fils Thiri, Jehans fils Darnebeke. Op Stavenisse: Costins fils monseigneur Scorin, Bodekin fils Betrekine. Op Duiveland: Wtte dou Borgh, Henris fils seigneur Wite, Willalmes Vatskinsz, Henris fils seigneur Bete [Betto]

Darrode, van | 1281-1284

De Fremery no 228, Nal no 3
Achternamenindex

lenen ten tijde van Floris V: no 188) vóór 1282-11: in Lisse houdt Theodericus de Darrode 1 morgen en 1 hont land bij domum Feykini in leen; na 1282-11: Mathys Dirk Bortsz hield van de heer van Teylingen in leen mansionem suam apud Daerrode cum terra jacente juxta leandem mansionem

Darthuizen, van | 1410~

Leenregister Culemborg fol 8v, 13, 39v, 84v
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Jorden van Derthesen 5 morgen te Mauderic op de Perric, belend boven: Henric Doijs van Mauderic, beneden: Hubert Coevoet, dit goed heeft Johan van Beesde; - Jan van Eck Herdberensz 7 morgen in Pelmate, belend boven: Ot van Derthesen, beneden: Henric van Mauderic; - Arnt Scele Volquinsz 1 hofstad in Rijswijker maelscap met 3 morgen, van de dijk tot aan de Woerde en de Kovelacker, belend boven: Deuken van Derthesen, (tevoren werd dit leen gehouden door Volcwijn Scelenz) en Heilwicsz zijn vrouw, beneden: Henric Willemsz; - Jorden van Derthesen ontvangen dat Willem Volquinsz opgedragen heeft: een stuk land in Rijswickerweert, van de Zijdwinde in de Leck, belend boven: de Brede stege, beneden: Henric Loef Loefsz. Hieraan heeft zijn vrouw Heilwich haar lijftocht; - Roelof van der Eme Diercksz, Alart van der Eme Lamphollenz, Johan van Derthesen Diercksz van der Eme, ledige mannen. Mannen: Dierck Doijs van der Eme en Denken Lamphollenz

Darthuizen, van | 1410~

Leenregister Culemborg fol 108v, 95
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - dit is de tijns van de heren van Culemborg te Mauderic op 11 november: - vrouw van Jorden van Derthusen 1 vijfgerden opt meerlant 8d; - Jorden van Derthesen 9 morgen land in der maelscap van Malderijck op Hornixvelt, van Boutsham tot aan de Heemstat, zoals Rolant Henricsz van ons hield, belend noord: Hubert Johan Koenenz.z, zuid: de heren van Embric. Hieraan heeft zijn vrouw Heylenwich haar lijftocht. In margine: deze 8 ½ morgen heeft ontvangen Arnt van Darthesen, zoals in het nieuwe boek staat; - Jorden van Derthesen (doorgehaald en vervangen door Lysbeth Rolofsdochter vrouw van Willem van den Werve) droeg op 7 morgen in Rijswijcker maelschap aan de Wert boven de steeg van Rijswijck, beneden Henric Loefs erve, strekkende van Arnt Scele Volquinsz en Herman Geryts kinde in de Leck en wordt beleend aan Lysbeth Rolofsdochter vrouw van Willem van der Werve

Darthuizen, van | 1475-02-07

Berigten Hist. Gen. IV p 110/Arch Nyenrode
Achternamenindex

huwelijksvoorwaarden van Johan broeder van Nyenrode en Johanna van Montfoort. Hij was toen weduwnaar van Else van Darthuysen, die hem een enige zoon had geschonken