57677 resultaten

Dalem, van | 1363

Arch Nassau Domeinraad fol 430v, 443v/Nieuw Biogr Woordenboek VIII p 359
Achternamenindex

vermeld: Belia dochter van Roelof van Dalem heer van Dongen gehuwd met Gysbrecht van Hoeckelum; 1363~: Alyd dochter van Roelof van Dalem, vrouw van Otto van Gellicum

Dalem, van | 1363-06-14

R.A.H. Coll Aanw 44 fol 135
Achternamenindex

Bartholomeus Petersz van Blaeskensgrave maakt tot lijftocht voor zijn vrouw jvr Belije Florensdochter van Dalem, de Goudhoeve in Blaeskensgrave en ¼ van de tiende in Blaeskensgrave van Ofwege nederwaarts tot Abbekensdoele aan de noordzijde van de Grave, welk goed Bartholomeus in leen houdt

Dalem, van | 1363-07-07

R.A.H. Coll Aanw 44 fol 136
Achternamenindex

Willem Heijnricsz van Striene maakt tot lijftocht voor zijn moeder jvr Lisebette Dierics Borchgraven dochter, 3 ½ morgen land geheten die Broetkiste (binnen Woudrichem. Geynric Willemsz van Striene droeg dit land op tbv zijn zoon Willem die er mee beleend wordt tot een recht erfleen), belend oost: Roelofs kinder van Dalem, west: de ghemeyne vaart

Dalem, van | 1363-11-10

Kroniek Hist Gen dl 8 p 293/Archief Mathenesse; Ons Voorgeslacht 01-1984, p 49
Achternamenindex

Otto heer van Arkel beleent zijn neef Otto van Hokelem Herbarensz met het erfleen van een korentiende in het gerecht van Borchmalsen en een koppeltiende gelegen aan de kant van Burenmalsen. Borgen: de gemene poorters van Gorinchem en Lederdam; vgl 1426-01-13

getuigen: Herbaren van Liesvelt, ridder, Floris van Dalem, Hendrik Cnobbout, knapen

Dalem, van | 1363-11-29

Arch Nassau Domeinraad regest 623
Achternamenindex

Ghijsebrecht van Hoekelem, knape, maakt huwelijksvoorwaarden met Bele, dochter van Roelof van Dalem

zegel van Jan heer van Heukelom, ridder, verloren

Dalem, van | 1369-05-14

Arch Nassau Domeinraad regest 666/Bronnen oud Vaderl Recht 3e reeks IX p 352
Achternamenindex

Willem van Dongha geeft aan de gemene buren in de heerlijkheid Donghen het gebruik van alle vroenten onder voorbehoud dat hij daarvan zoveel als hij wil aan enkelingen mag uitgeven, waarbij inwoners de voorkeur hebben

Dalem, van | 1369-06-30

R.A.H. Coll Aanw 92 fol 63v
Achternamenindex

Machteld vrouwe van Voorne oorkondt dat jvr Lysebet 's Grooten zuster was en haar zoons Broes en Jan haar hebben opgedragen tbv Ghisebrecht de Grote Bruijstiaensz 8 morgen land en een hofstad in het gerecht van Beesd, die Ghisebrecht die Grote van haar te leen hield, waarvan 2 morgen gelegen zijn buitendijks naast Gheenencamp, tussen s hertogen dijcke en Ghisebrecht van Dalen

Dalem, van | 1369-08-15

Arch Nassau Domeinraad dl I stuk 5 fol 9 leen 25/Leenregister Leck en Polanen Inv no 44 fol 28v
Achternamenindex

leenregister Leck en Polanen: 7 morgen land aan de lage zijde van de Werken, strekkende vandaar tot de Oude Vysen [sic!]; land van Altena: Weyborch, vrouw van Lauwerijs van Dalem, na opdracht door Margriet Pieter Ovelaertsdochter vrouw van Heynric van Wyffliet; 1404-10-19: Brien van Wyck

Dalem, van | 1370-03-27

Arch Nassau Domeinraad regest 669
Achternamenindex

schepenen van Geertruidenberg oorkonden dat Bouden van Ghent Pietersz van Ghiesen en Jan van Best Jansz hebben overgedragen aan Beatrijs van Dongha weduwe van Roelof van Dalem, de helft van het huis en erf eertijds bewoond door Jan van Best, en 3 ½ £ die toegepand zijn uit de andere helft

Dalem, van | 1370-04-17

Arch Nassau Domeinraad regest 670
Achternamenindex

Willem van Oesterhout en Willem van Dalem, heer van Donghen, knape, beeindigen hun geschil over het leenmanschap van Dongen door overeen te komen dat Willem van Dalem aan de heer van Oesterhout zal opdragen een hoeve land in het land van Altena, zoals zijn vader Roelof beloofd had, waarmee hij vervolgens beleend zal worden