12 resultaten

Taelman | 1316

Rek Hen Huis I p 35
Achternamenindex

ontvangen van hofstedehuur binnen Delf op het Marctveld: Arnoud Talmans neve 6d en 18 sc

Taelman | 1334

Rek Rentmeester Noordholland p 195
Achternamenindex

in Pinackerambacht, in Vlieland: Cop Talmansz 4sc 4d 4 oct 10 tual

Taelman | 1470-1471

Rek Rentmeester Kennemerland 892 fol 30
Achternamenindex

Jacob Gerytsz zoon van Geryt Jansz taellman, wonende in den Hage, ontvangt 66 rijders als ⅓ van 200 ryders die wijlen Pieter Willemsz in 1446 aan wijlen hertog Philips leende op het schoutambacht van Westzanen en Crommeny; deze Pieter deed de brief over aaan nu wijlen JAcob MAtheusz, van wie de brief vererfde op de dochter van zijn broer, gehuwd met Jacob Gherytsz

Taelman | 1539-04-01

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl I dossier 52, 52/3 sub d
Achternamenindex

commissiebrief waarbij Marck Taelman aangesteld wordt tot baljuw van Goes

Taelman | 1541

Grote Raad Mechelen E.A. Dossiers dl III dossier 2766
Achternamenindex

Marck Taelman gecommitteerde van de tollenaar van Arnemuiden

Taelman | 1316

Rek Hen Huis I p 112
Achternamenindex

afterstal van renten in Berkel: Jacob Talmansz 2 sc

Adrichem, van | 1437-1438

Thesauriersrekening Haarlem fol 143v
Achternamenindex

de taelman en een bode uit Haarlem naar Beverwijk gezonden om te vernemen "t gestaat van den vechtelic van Claes van Adrichem en Jacob Barthoudsz"

Claes Herckenz | 1468-03-12

Coll Aanw 238 fol 389
Voornamenindex

Claes Herckenz, "taelman" voor de vierschaar van Egmond; Luijtken Michielsz trad op als"raadsman" voor deze vierschaar

Jacob Claesz | 1477-1479

Grote Raad Mechelen Beroepen Holland dl II dossier 110
Voornamenindex

1477-05-02: belooft Jacob Claesz, taelman nooit meer deel uit te maken van gerecht, rijkdom of raad van Hoorn; het Hof verklaarde deze belofte nietig; dezelfde belofte van: o.a. Jacob Simonsz

Gheryt Jansz | 1470-1471

Rek Rentmeester Kennemerland
Voornamenindex

Jacob Gherytsz, zoon van Gheryt Jansz, is taelman in den Hage, en gehuwd met de broedersdochter van Jacob Matheusz; een andere zoon Pieter Gherytsz pacht het schoutambacht van Westzaan en Crommenie voor 31 £ per jaar (902 fol 23v, 30v)