46 resultaten

Colyn | 1494

Bortet: Delft p 236, 307
Achternamenindex

Michiel Gerrit Colynsz.z, kerkmeester te Delft, zijn zoon Doe Michielsz legt omtrent Pasen de 1e steen voor de toren van de kerk te Delft; 1489: kerkmeester van de Nieuwe Kerk

Busch | 1490

Bortet: Delft p 307, 236
Achternamenindex

kerkmeester van de Nieuwe Kerk te Delft: Claes Jansz Busch; 1494: omtrent Pasen legt zijn zoon Abraham Claesz de eerste steen voor de nieuwe toren bij de kerk te Delft

1741 | kasteel Nyenburg

Kroniek Alkmaar 1741
Jaartallenindex

G. Boomkamp heeft de ruïne bezocht van de Nyenburg, hij zag twee gescheiden overblijfsels: 1) een klein brok muur, 28 voeten lang en 3 voeten dik, b) ten westen hiervan een toren van 22 voeten vierkant met een muurfundering eraan ter lengte van 40 voeten. Beide complexen lagen 29¾ roeden uit elkaar, de bakstenen waren 2 duimen dik en 1 voet lang. De gracht had een omtrek van 140 roeden. De brokken muur staken 5 voeten uit boven het maaiveld

Reimerswaal, van | 1365-06-10

Van Mieris III p 177
Achternamenindex

hertog Albrecht beleent heer Boudwijn van Reimerswale en zijn vrouw Kateline, na opdracht, met diens huis, toren, hof en land te Lodijk; na hun dood te komen op hun zoon Claes Kervinc

presentibus dominis de Haemstede, H. de Bersele, G. de Malestede, Arnoldo de Cruninghe, militibus

Vriese, de | 1289-03-20

Arch Dordrecht I p 67/v.d. Bergh II no 659
Achternamenindex

brief van schepenen van Dordrecht waarbij Claes die Vriese belooft het door de stad bezegelde handvest van het erf waar de toren op staat en onder zich heeft, op hun verzoek terug te geven

Vroedenburch | 1293

v.d. Bergh II no 870
Achternamenindex

de regering van Dordrecht verordent dat niemand langs de haven van de vischbrug van Claes Vroedenburch tot de toren toe, die "staet toter kerken", huizen zal mogen timmeren aan de landzijde van de stad

Vredenburg | 1293

Arch Dordrecht I p 69
Achternamenindex

schepenen en raadsmannen van Dordrecht bevelen dat niemand huizen zal zetten aan de landzijde, van Claes Vreedenburg tot de toren van de Grote Kerk toe, en de huizen die er al staan, moeten worden afgebroken

Arkel, van | 1394-01-02

Ned Leeuw jg 1902 p 20
Achternamenindex

Jan van Arkel oorkondt dat Boudewijn van Roden Pietersz hem heeft opgedragen de oude toren die nu ter tijd in Roeden staat met de betimmering en de hofstede binnen de uiterste singelgracht, en dat hij hem daarmee beleend heeft

mannen: Arent van Schoonhoven [lees: Schonauwen] en Otte van der Poort

Cornelis Pietersz | 1600-05-01

O.R.A. Alkmaar 138 fol 97, 63, 139 fol 275
Voornamenindex

Cornelis Pietersz, molenaar, wonende tegenwoordig tot Graft, koopt de helft van een meelmolen te Alkmaar; 1601-11-03: verkoopt erf te Alkmaar; 1606-09-05: bezit de helft van de corenmolen "de rode toren" te Alkmaar

Arkel, van | 1305

Geld Volksalmanak 1885 p 11
Achternamenindex

"Genealogische aantekeningen op oude geslachten" door A. Schimmelpenninck van der Oye van Nyenbeek. "Heer Wilhelm de Cock van Isendoorn vr Amalia van Arkel des heeren van Isendoorn erfdochter". (Deze aantekeningen zijn geput uit de archieven van de Geld. Toren, de Poll en Ampsen)