46 resultaten

Diedwyn | 1328-03-12

Kroniek Egmond p 255/Dagregister; H van Wijn: Huiszittend Leven II p 101
Voornamenindex

stierf Diedwijn, broer van Johan die convers of lekebroer, die het convent jaarlijks 10 schell besproken heeft en aan de noordzijde van de Noorder Toren begraven ligt; in het Necrologium: Diedwinus, frater Joannis conversi [Joannis Tepesac, conversus, stierf 1338-05-20 ?]

1485-03

folio 1v I 1484-1486
Transportregister Haarlem

Floris Claesz voors. verkoopt aan Dirc Jansz ½ van een huis en erf op oude Haerlem, daerof de voors. Dirc de wederhelft reeds toebehoort, an d'een zyde: Adriaen Walichsz, an d'ander zyde: Ruyvens toren, afterwaerts streckende an Dirc Jansz voors.

Heukelom, van | 1434-03-21

Arch Culemborg regest 963/Afschrift Inv no 1788 fol 42v
Achternamenindex

Johan van Arkel heer tot Hokelem erkent schuldig te zijn aan heer Johan van Gymmenich heer tot Visschel 200 R gld, als onderpand stelt hij een gedeelte van zijn slot van Hokelem, nl de oude zaal met de kleine toren en het gebruik van bruggen, poorten e.d.

glasemaker, de | 1445-1468

Rek Rentmeester Kennemerland 876 fol 20, 877 fol 25, 879 fol 22, 880 fol 22v, 881 fol 22v, 882 fol 21, 883 fol 21v, 884 fol 22v, 885 fol 23, 886 fol 26, 887 fol 27v, 888 fol 27, 889 fol 26v, 890 fol 25, 891 fol 25, 892 fol 23, 893 fol 23, 895 fol 43v, 898 fol 51
Achternamenindex

Wijnrick de glasemaker, te Alkmaar, werkt in die jaren aan het huis te Middelburg: 1445-1446 (876 fol 200 t/m 1464-1465 (895 fol 43v); 1467-1468: (898 fol 51) Winrik Claesz die glasemaker maakt 2 nieuwe raamglazen in de toren van de Middelburg, 4 £

1556-05-02 |

J.A. Jaeger: A.R.A. Hs 3e afd no 342 p 109
Jaartallenindex

koning Philips verkoopt aan de broers Adriaen en Cornelis Jansz [van der Nyenburch], poorters van Alkmaar, de hofweide van het huis van de Nyenburch, genaamd "Schaapsvenne", groot 18 morgen, voor 5000 £ (tevoren verpacht voor 150 £). Kopers verklaren in 1558 dat aan hun oom mr Cornelis Jansz, advocaat voor het Hof van Holland, ½ ervan toebehoort. [aanvulling: de oom en neef Adriaen Jansz en Jan Jansz haastten zich om het terrein waarop de Nyenburg gestaan had (de Hofweide) te egaliseren. Deze werkzaamheden waren in 1566 gereed. Twee stukken, bovengronds, waren van de ruïne nog blijven staan. De Alkmaarse burgemeester Adriaen Doedesz verklaart: ick heb anno 1557 denselven Phobustoorn gezien eensdeels op te ruynen geweest. Onder deze toren werd een hoofd met gebbeente gevonden (van Phobus !)]

Jacob Florisz | 1537-09-06

Stadsarchief Alkmaar dl 2 regest 164
Voornamenindex

schout en schepenen van Alkmaar oorkonden dat burgemeesters met consent van de vroedschap verkocht hebben aan Jacob Florisz, het Hooch Toornenburch, gelegen binnen de veste van Alkmaar, benoorden en achter Lutke Oudorp, streckende van het westeinde van de Toornenburch aan de noordzijde oostwaarts op tot de middelste toren, tot op 5 voeten van de sloot bij de stadswal en voorts oostwaerts op van de middelste toren tot het einde van de Toornenburch, tot op 7 voeten van de voorn. sloot, en aan de zuidzijde van Toornenburch, zoals dat door de buren van Lutke Oudorp en de koper gerooid is (vgl 1565-02-28)

Alemans | 1464

Ons Voorgeslacht 09-1989 p 368
Achternamenindex

grafelijk leen in Rijnland: no 268) Noordwijkerhout, het land Boekhorst met hun toren, de warande ten zuidwesten aan het einde van de heerlijke wildernis op Duinscoten (Doenscoten), gekocht van de erven Willem heer Aelmansz; alle konijnen in de warande waarin hij konijnen bergen mag maken, en alle konijnen in de Vaernkerst

Dul | 1428

Rek Rentmeester Kennemerland
Achternamenindex

jonge Jan Dul, de leydecker, van Haarlem: hij geeft uit voor loot, leyen, leynagelen, soudys (?) cost en arbeitsloon aan de toren van het huis Middelburch 59 £ 11sc 9d (858 fol 2); 1435: (865 fol 11v) werkt aan het huis te Middelburch, Jan Dul; van 1435-1436 (866 fol 12) tot en met 1451-1452 (882 fol 20v): Jan Dul als voren

Saij | 1565-02-28

Bruinvis: Aanv Inv p 84 no 10
Achternamenindex

schepenen in Alkmaar verklaren dat Jan Pietersz Saij, Doef Pietersz Say en Tryn Pieters x Cornelis Ariansz, mede namens Marytgen en Wyve Pietersdochter Saij, verkopen aan de stad Alkmaar een stuk land genaamd Hoochtoornburgh, gelegen binnen der stede vesten benoorden en achter Lutke Oudorp, streckende van de westzijde van de voorn. Toornburch aan de noordzijde oostwaarts op tot de middelste toren op 5 voet na aan de sloot bij de stede wal en voorts oostwaarts op van de middelste toren tot het einde van de Toornburch op 7 voeten na aan de voorn. sloot. Welk land hun is aangekomen van wijlen hun vader Pieter Jacobsz Saij, onder voorwaarde dat een huisje met boomgaert in de Coeltuyn, eertyts door Griet Jansdochter weduwe Pieter Jacobsz Saij voorn, verkocht aan Hubert Pietersz zal blijven liggen. (Andere versie: Pieter Jacobsz Saij verkoopt aan de stad Alkmaar het erf hoogh Toorenburch benoorden en achter het Luttik Oudorp te Alkmaar) (vgl 1537-09-06)

Hornes, van | 1230-05-07

v.d. Bergh I no 322; Noordbrabantse Charters p 24; Van Mieris I p 209 en 206
Achternamenindex

Dirk van Altena erkent dat hij zijn slot Altena en met zijn bloedverwant Willem van Hoorn, zijn leengoed in Zuid Holland (Woudrichemer waard) in leen houdt van de graaf van Holland en dat de graaf het recht heeft om krijgsvolk te leggen in zijn slot en toren te Altena (08 mei). 1231(30)-03-20 Dirk van Altena verklaart dat hij het kasteel te Altena niet zal verpanden zonder voorkennis van graaf Floris noch zijn leengoed bij Giezendam gelegen

Nycholaus de Putte, Willemus de Striene, Willelmus Molendinarius, Gerardus en Symon de Ryswyk, Johannes de Wychen, Walterus de Altena, Amelis de Werken