Bedoelde u soms?
tang | tante | tarant | tlant | trait | traj | trans | trants | trond

13 resultaten

Trant | 1395-05-21

Ons Voorgeslacht 04-1986 p 323, 321
Achternamenindex

leen van de hofstede Bloemensteyn: no 2) 4 morgen land in Honswijk, strekkende van de Snel tot de Lek, belend boven: Willem de Heelt en Henrick Speyart, beneden: Willem de Goyer Henricsz; Zweder van Bloemenstein, ridder, draagt de manschap van Hendrik Trant over aan de heer van Culemborg; 1395: Hendrik Trant Henricsz, belend boven: Gerrit Arnoutsz; 14..: Eese dochter van Henric Trant gehuwd met Jan van Ingen, zoals haar vader; 1422-12-22: Eesse dochter van Henric Trant; 1422-10-18: Lambert Dircsz voor zijn vrouw Machteld beleend met de helft van 4 morgen in Honswijk, belend boven: Hendrik Trant, beneden: Jan van Beesd Hermansz (p 321)

Trant | 1410~

Leenregister Culemborg
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Jan van Mauderic Geryt Transz [Cransz ?] 2 ½ morgen in de Rijnweert, belend boven: Jannes Scriver, beneden: Henric van Mauderic (later: Kerstans Heijmericsz) (fol 20v); - Gheryt Trant Willemsz 4 morgen 1 ½ hont op het Hornicsvelt, dat Gheryt de Keijmp en Heinric Sas opdroegen (fol 22); - Henric Trant Henricsz 3 acker land, buiten- en binnendijks mit hueren aenval in Wellincwijc in het gericht van Honswijc, belend boven: Geryt Aerntsz, beneden: Willam de Goijer Henricsz (fol 46v); na hem: - Eesse Heinric Trantsdochter vrouw van Jan van Ynghen, de voornoemde 3 acker land die Heinric Trant hield (fol 56v); tijns van Culemborg tot Mauderic op 11 november: - Baudeken van Avezeaet van 6 morgen in de Husmate, was van Geryt Trants, 2d; - Bor Deeukensz van land dat van Geryt Trant was, 2d (fol 108v); - Janne die Scriver van een hofstede die van Geryt Trant was, 2d (fol 109); - Herman van Hollant van een hofstede die van Gerijt Trant was, 2d (fol 109v)

Trant | 1423-10-18~

Leenregister Culemborg fol 98v
Achternamenindex

leenregister Culemborg 1410~: - Mechteld, vrouw van Lambert Dircz 2 morgen land te Honswijk, belend boven: Henric Trant, beneden: Jan van Beesde Hermansz, van de Honswicker wetering tot aan de Leckdijk

Trant | ….

Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol 35v
Achternamenindex

leen van de abdij St Paulus te Utrecht: Jacob Lothemsz als hof- en tijnsmeester van St Paulus oorkondt dat Johan Trant en zij nvrouw Mechtelt hem opdroegen 5 morgen land in het kerspel van Kesteren en van Walraven van Zassen was, geheten die Pappelwoerde, belend oost: de heerlijkheid van Lyenden, zuid: de vrije dyck, west: de papelike provende van Kesteren, noord: de Broecdyck; vervolgens wordt Merthen, pastoor van Kesteren, hiermee beleend tot een goed onversterfelijke erftijns [zonder datum]

Trant | 1473-02-05

Leenregister Abdij St Paulus Utrecht 505 fol 443v
Achternamenindex

leen van de abdij St Paulus te Utrecht: Meijns Tonisz maakt tot lijftocht voor zijn vrouw Jacob Gerijt Trantsdochter, de helft van 2 acker duysten, onderdeijlt gelegen in de Duyst, en Meijns tot erfelijke tijns houdt, belend zuid: Geryt Dircsz, noord: Jacob Nennijnc, of erfgenamen

tijnsgenoten: Garbrant uter Duijst, Volken Gerytsz

Crans/Trant | 1410~

Leenregister Culemborg fol 20v
Achternamenindex

leenregister Culemborg: Jan van Mauderic Gerijt Cranssone [Transsone ?] 2 ½ morgen in de Rijnweer [strekkende van de dijc an de Rijndijc], belend boven: Jannes Scriver, beneden: Henric van Mauderic. Opgevolgd in dit leen door Kerstans Heymericsz

Speyaert | 1395-05-21

Ons Voorgeslacht 04-1986 p 323
Achternamenindex

leen van de hofstede Bloemensteyn: no 2) 4 morgen land in Honswijk, strekkende van de Snel tot de Lek, belend boven: Willem de Heelt en Henrick Speyart, beneden: Willem de Goyer Henricsz; Zweder van Bloemenstein, ridder, draagt de manschap van Hendrik Trant over aan de heer van Culemborg; 1395: Hendrik Trant Henricsz, belend boven: Gerrit Arnoutsz; de Snelacker in Honswijc, belend boven: Willem de Heelt, 1395: Jan Heelt Willemsz en Henric Speyaertsz; 14..: de heren van Oud Munster en Machtelt Speyarts; Zweder van Bloemensteyn draagt de manschap van Wendelmoed Henric Jacobsdochter gehuwd met Zweder bastaard van Bloemensteyn

Wellincwijc, van | 1410~

Leenregister Culemborg
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Jacob van Wellincwijc 2 morgen achter zijn hofstede, zijn zoon Hubert de nahand (fol 44v); - Jacob van den Dam 1 acker van 10 hont op Goodbertinghen bij Pariserwech, belend beneden: Jacob van Wellincwijc, boven: Ghibe Jacobsz (fol 49); Wellincwijc ligt in het gerecht van Honswijc, zie op Trant (fol 56v)

Sas | 1410~

Leenregister Culemborg fol 22v, 28, 39v
Achternamenindex

leenregister Culemborg: - Gerijt Trant Willemsz 4 morgen 1 ½ hont op t Hornicsvelt tot Mauderic, die Geryt die Keijmp en Heinric Sas opdroegen; - Roelof Heymericksz 6 morgen op het Hornincksvelt te Mauderic, belend boven: Johan van Culemborg, beneden: Hubrecht Zasse (fol 22v); - Heinric Zas 1 stuk land op Hornincsvelt, belend boven: de heer van Culemborg, beneden, zuid: Jutte Reyners met haar kinderen, noord: Gheryt Snoec; -Alaert van den Bulck Otte des Verenz, 1 akker land gelegen op die hove, belend boven: Hinric Ot Verenz, beneden: Hubert Zasse (gaat over op Jan de Vlieger Koenenz)

Blochoven, van | 1382~

Reg en Rek Bisdom Utrecht II p 663, 664, 667, 694
Achternamenindex

Jan van Blochoven houdt ½ hoeve land gelegen in t Goy tussen Jans van Blochoven aan de overzijde, Marienweerd en de heer van Vyanen aan de nederzijde; - Jan die Langhe houdt ½ hoeve in Scalcwijc op Blochovenrevelt, belend: Jans erfgenamen van Blochoven naast en Henric Trant beneden; - Andries van Driel houdt 1 viertel land in die Wierse tussen land van mijns heren van Utrecht en de heer van Vyanen (met latere hand: Lysabeth dochter Andries van Driel, haar voogd, haar man Johan van Blochoven is hulder); - de jvr van Blochoven, vrouw van Geryt van Bosinchem houdt ½ hoeve land op Schalcwyckervelt, belend: de heer van Culemburch en Geryt van Bosinchem boven, beneden: Jacob die Langhe met leengoed dat hij van de bisschop houdt